Ідентифікація небезпек

Ідентифікація небезпек полягає у виявленні потенційно шкідливих факторів, вивченні джерела забруднення; складанні переліку пріоритетних хімічних речовин, присутніх на досліджуваній території; дослідженню достатності та надійності наявних даних про рівні забруднення компонентів довкілля (атмосфери, вод, грунту, біологічних об’єктів); оцінці зв’язків між досліджуваними факторами та порушеннями здоров’я населення.

Оцінка ризику вимагає зовсім точного знання, хімічних речовин присутніх в обстежуваному місці, в яких кількостях і які їхні концентрації, як вони розподілені просторово, як вони переміщуються в навколишньому середовищі від джерела забруднення до потенційного реципієнту (людині, тварині, рослині).

При аналізі небезпек потрібно складання більш детальних маршрутів потрапляння хімічних речовин від джерела забруднення, наприклад, в організм людини. З цією метою складаються уточнені схеми, що враховують будь-які можливі шляхи міграції. Потім на основі таких схем проводиться детальне вивчення механізмів переміщення і перетворення, складаються відповідні моделі і виробляється кількісна оцінка. Зазвичай, з метою спрощення аналізу зі списку всіх виявлених в даній місцевості токсикантів вибирають ті, які визначають до 99% ризику.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Ідентифікація небезпек