Ідейно-естетичні погляди та творчий шлях Оскара Уайльда – Англія – РОМАН ХІХ СТ

Мета – формувати компетентності: предметні (знання особливостей перебігу літературного процесу ХІХ ст., життя та творчості О. Уайльда; розуміння значення його творчості для розвитку сучасного роману; аналітичне мислення; творчі здібності; культуру мовлення; естетичний смак); ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; прагнення нових знань; комунікативну: навички спілкування в колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Міжпредметні зв’язки: всесвітня історія.

Основні терміни й поняття: гедонізм, естетизм.

Обладнання: портрет О. Уайльда,1Схема “Життя та творчість оскара Уайльда”, фрагменти художнього фільму “Уайльд” (1997; Велика Британія, Німеччина, Японія; реж. Б. Гілберт), медіазасоби.

Правдиві в житті людини не її справи, а легенди, які її оточують.

Ніколи не слід руйнувати легенд. Крізь них ми можемо…

Розгледіти справжнє обличчя людини.

О. Уайльд

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Майстер ефектних афоризмів і геніальних парадоксів, Оскар Уайльд є одним із найбільш цитованих класиків. Його твори давно розібрали на афоризми по всьому світу, а його вмінням приховати за ширмою гумору неймовірно глибокий сенс захоплюється вже не одне покоління читачів. Сьогодні ми познайомимося з цим митцем ближче.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Інтерактивний прийом “Гронування” (запис до зошитів)

· Зважаючи на вивчене в попередніх класах, за принципом гронування складіть схему до постаті О. Уайльда.

2. Робота з епіграфом

· Як ви розумієте епіграф до уроку?

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

– Дотепний красень із довгим волоссям, Оскар Уайльд за життя був загальним улюбленцем. Сучасники письменника стверджували, що в його присутності ніхто ні на кого більше не звертав уваги. Чудовий співрозмовник, майстерний оповідач з ідеальною дикцією, він зачаровував слухачів своїми лекціями й розповідями.

Ще до того, як заявити про себе в літературі, Оскар Уайльд здійснив революцію в моді. Він з’являвся в суспільстві в особисто вигаданому запаморочливому вбранні. Сьогодні це були вузькі штани й шовкові панчохи, завтра – розшитий квітами жилет, післязавтра – лимонні рукавички в поєднанні з пишним мереживним жабо. Неодмінним аксесуаром була гвоздика в петлиці, пофарбована в зелений колір.

Його життя було наскільки яскравим, настільки й трагічним.

Ідейно естетичні погляди та творчий шлях Оскара Уайльда   Англія   РОМАН ХІХ СТ

Оскар Уайльд

Життя та творчість Оскара Уайльда

Ідейно естетичні погляди та творчий шлях Оскара Уайльда   Англія   РОМАН ХІХ СТ

Літературний напрям: естетизм

Ідейно естетичні погляди та творчий шлях Оскара Уайльда   Англія   РОМАН ХІХ СТ

2. Сприйняття творів інших видів мистецтв

(Учні переглядають фрагменти художнього фільму “Уайльд” (1997; Велика Британія, Німеччина, Японія; реж. Б. Гілберт).)

· Чи збіглися ваші враження про митця з образом, майстерно втіленим на екрані Стівеном Фраєм?

3. Опрацювання опорної схеми (запис до зошитів)

· Самостійно опрацюйте схему “життя та творчість Оскара Уайльда”. Занотуйте до зошитів найсуттєвіше.

4. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

(Учень (учениця) виступає із загальним оглядом ідейно-естетичних поглядів О. Уайльда.)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Складання опорного конспекту (запис до зошитів)

· Складіть опорний конспект уроку за здобутою інформацією.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Гронування” (продовження; запис до зошитів)

· Доповніть схему, складену на початку уроку, новими гронами до постаті О. Уайльда.

Інтерактивний прийом “Запитання авторові”

· Про що б ви запитали О. Уайльда, якби мали нагоду поговорити з ним? Чому у вас виникли такі запитання?

Інтерактивний прийом “Мікрофон”

· Завершіть речення: “Сьогодні мене здивувало…”.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: опрацювати опорний конспект уроку й відповідний матеріал підручника, знайти й записати визначення терміна Естетизм.

Для охочих: переглянути художній фільм “Уайльд” (1997; Велика Британія, Німеччина, Японія; реж. Б. Гілберт).

Індивідуальне: підготувати повідомлення про задум та історію написання О. Уайльдом роману “Портрет Доріана Грея”.

____________________________________

1 Під час вивчення творчості О. Уайльда бажано щоуроку демонструвати учням різні портрети митця.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Ідейно-естетичні погляди та творчий шлях Оскара Уайльда – Англія – РОМАН ХІХ СТ