І. ФРАНКО “ЗАХАР БЕРКУТ”.ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗУ ТУГАРА ВОВКА

Мета: охарактеризувати образ Тугара Вовка, його прибічників, добираючи переконливі факти, обгрунтування; зробити ідейно – художній аналіз VII, VIII розділів повісті; сприяти виробленню в учнів навичок аналізувати образи в художніх творах; розвивати увагу, активний словник школярів, пам’ять, уміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; виховувати зневажливе ставлення до зрадників народу, Батьківщини, жорстокості, підступності; прищеплювати любов до художньої літератури, її митців.

Тип уроку: формування та вдосконалення вмінь і навичок.

Обладнання: портрет І. Франка, текст твору “Захар Беркут”, ілюстрації до повісті, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань у формі літературного диктанту за твором І. Франка “Захар Беркут”

Завдання диктанту.

– Основний рід діяльності тухольців. (Скотарство)

– І. Франко у творі називав Максима дитям… (Гір)

– Назва великого кам’яного стовпа. (Сторож)

– Вік Захара Беркута. (90 років)

– Сила природи, до якої найчастіше звертався З. Беркут. (Сонце)

– Хто з героїв твору навчив тухольців майструвати метавки? (Мирослава)

– Мирослава могла вільно рухатися у ворожому стані за допомогою. (Персня)

– “Життя в неволі нічого не варте – краще смерть”,- так зазначав. (Максим)

– Під час битви тухольців з татарами З. Беркут займався. (Лікарською справою)

– Хто в дитинстві виховував Мирославу? (Батько, няня)

– Характер, проявлений Мирославою у поєдинку з ведмедицею. (Безстрашність, стійкість, рішучість)

– Режисер, який екранізував твір І. Франка “Захар Беркут”? (В. Івченко на Київський кіностудії ім. О. Довженка)

III. Повідомлення теми й мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності

ІV. Основний зміст твору

Не той ворог, що перед тобою, а той, що за спиною.

Народна мудрість

Хто принижує оточуючих, той ніколи не буде великий сам.

Й.-Г. Займе

Боягузи помирають багато разів і до смерті.

В. Шекспір

1. Вступне слово вчителя

Діти! Ви повинні знати, що “зрадництво” – це найганебніша риса в людському житті. Сьогоднішній урок допоможе вам знайти правильний життєвий вибір у складній ситуації. Я сподіваюсь, що ви будете справжніми патріотами і ніколи не зрадите свій рідний край, рідну неньку.

2. Характеристика образів ворожого стану

2.1. Тугар Вовк.

2.1.1. Цитатна характеристика. Додатковий матеріал.

2.1.2. Бесіда за питаннями.

– Які у вас враження від першої зустрічі з Т. Вовком на сторінках повісті?

– Чому боярин не розуміє Максима і зверхньо ставиться до нього?

– Чим Т. Вовк зобов’язаний молодому Беркуту?

– Як поводить себе Т. Вовк на тухольській копі? З чим це пов’язано?

– Що зумовило боярина покинути Тухлю і перейти на бік татар?

– Як Пета зустрів Т. Вовка? За що він дорікав боярину?

– Що відомо про минуле боярина?

– Чому батько і дочка не розуміли одне одного?

– Чим зумовлено те, що Т. Вовк врятував життя Максиму від руки Бурунди? Чи це було зроблено для якоїсь користі? Власні міркування обгрунтуйте.

– Чому Бурунда назвав Т. Вовка подвійним зрадником?

– З якою метою І. Франко відтворив у повісті образ Т. Вовка? Свої думки вмотивуйте.

2.1.3. Орієнтовний план-характеристика Т. Вовка.

1) Т. Вовк – тухольський боярин.

2) Портрет і зовнішність.

3) Стосунки Т. Вовка з іншими героями твору.

4) Риси характеру: а) підступність; б) хитрість; в) гордість; г) зарозумілість; д) корисливість; е) улесливість.

5) Прагнення героя: а) поневолити народ; б) розруйнувати і розповсюдити розбрат; в) задовольнити власні потреби.

6) Т. Вовк – подвійний зрадник.

2.2. Бегадир Бурунда.

2.2.1. Цитатна характеристика.

2.2.2. Бесіда за питаннями.

– Хто такий Бурунда?

– В чому виявилася жорстокість цього загарбника?

– Як бегадир ставився до підлеглих, Т. Вовка, Максима?

– Доведіть, що Бурунда – вольова, цілеспрямована людина.

– Чому Бурунда зі своїм військом не зміг перемогти тухольців?

– Яким чином бегадир був готовий до смерті?

– Чим, на ваш погляд, закінчився б твір, якщо Бурунда залишився б живим?

2.2.3. Орієнтовний план-характеристика Бурунди.

1) Бурунда – бегадир – керівник монгольського відділу.

2) Портрет героя.

3) Риси характеру: а) егоїстичний; б) жорстокий; в) зарозумілий; г) підступний; д) брехливий; е) цілеспрямований; є) вольовий.

4) Бурунда – герой ворожого табору.

2.3. Пета, монгольське військо.

2.3.1. Цитатна характеристика. Додатковий матеріал.

2.3.1.1. Пета.

2.3.1.2. Монгольське військо.

2.3.2. Бесіда за питаннями.

– Якої шкоди завдавали монголи Русі? У чому виявлялась їх жорстокість?

– Що допомагало монгольському війську час від часу отримувати перемогу?

– Для чого загарбники вирушили у похід через Тухлю?

– У зв’язку з чим стрімкий рух монголів був призупинений? Як вони реагували на це?

– Чи була закономірною поразка монголів у тухольській котловині?

– Порівняйте опис монголо-татарських поневолювачів на початку твору і наприкінці. Зробіть висновок.

3. Опрацювання ідейно-художнього змісту VII розділу повісті

3.1. Виразне читання окремих частин розділу.

3.2. Тема: зображення ретельної підготовки тухольців до боротьби з татарами.

3.3. Ідея: возвеличення любові до рідного краю, прагнення захистити його від будь-якого ворога.

3.4. Основна думка: та людина, яка здатна пожертвувати своєю дитиною заради спільної мети,- варта великої шани і поваги народу рідного краю.

3.5. Композиція.

Експозиція: шлях Т. Вовка до тухольців для укладання умови про можливість мирного переходу Карпат монголами.

Зав’язка: відмова тухольської громади на пропозицію Т. Вовка.

Кульмінація: З. Беркут жертвує життям свого сина в інтересах тухольців.

Розв’язка: тухольці за допомогою Сторожа перекривають воду, готують метавки до бою.

3.6. Сюжет.

Т. Вовк йде до тухольців на переговори. Боярин пропонує їм без бою пропустити монголів через Карпати в обмін на полоненого Максима.

Після невеликої ради З. Беркут висловив її рішення боярину: “міняти одного хлопця за руїну наших сусідів се була б ганьба, була б зрада”.

Громада вирішує загатити воду за допомогою Сторожа, щоб потім її використати як зброю проти ворога.

3. Беркут надав команду готуватися до бою, для цього почали налагоджуватися метавки.

3.7. Бесіда за питаннями.

– Чим був стурбований Т. Вовк, почувши стукіт сокир тухольців уночі?

– Про що відбулася розмова між тухольськими охоронцями і боярином?

– Які особливості мала метавка?

– Що подумав Т. Вовк, коли побачив, як тухольці майстрували метавки?

– Якої віри дотримувалися тухольці? Про яку нову релігію згадується у творі?

– Про що саме зазначено у творі про життя святих Лади і Діда?

– Про які легенди розповів З. Беркут старцям, сидячи на поляні біля вогню?

– Для чого Т. Вовк прийшов до страців? Чим боярин погрожував тухольцям?

– Чим пояснив З. Беркут своє рішення, яке стосувалося долі його сина?

– В чому виявилася підступність боярина на прохання Мирослави залишитися серед тухольців?

– Опишіть, як тухольці готувалися до бою з монголами.

– З якою молитвою звернувся З. Беркут до Сторожа перед боєм?

– Чому З. Беркут був упевнений у перемозі тухольців над ворогом?

4. Робота над змістом VIII розділу повісті.

4.1. Переказ окремих цікавих епізодів розділу.

4.2. Тема: зображення страшної картини загибелі татар у результаті заповнення котловини водою.

4.3. Ідея: возвеличення мудрості, кмітливості, рішучості тухольців у вмінні залучати сили природи для боротьби з ворогом.

4.4. Основна думка: кожний, хто посягає на рідний край, прагне його заполонити, буде покараний.

4.5. Композиція.

Експозиція: рішення Максима вивести татар потаємною стежкою.

Зав’язка: знайдений потаємний вихід з котловини не дає можливості скористатися монголам через надходження води.

Кульмінація: осмислення Бурундою безвихідного становища, в якому опинилися він та його військо.

Розв’язка: поступова загибель татарського війська через прибуття води до котловини.

4.6. Сюжет.

Максим погоджується допомогти татарам вийти з оточення тухольців через потаємний вихід, який безпосередньо знає він сам та його батько. За це Бурунда звільнив молодого Беркута з кайданів і обіцяв волю.

Після спалення татарського села Максиму необхідно було знайти свій двір, неподалік від якого, в огороді, плита, піднявши її, буде хід. Плиту було знайдено, розбито татарами, але віднайдений вихід почало заливати водою.

Вода поступово прибувала, все менше було можливості перебувати в котловині. Монголи розпочали атаку на одну з гір, але тухольці не давали їм можливості вилізти по ній.

Розлютований Бурунда бачить безвихідність свого становища, все більше гине його війська у воді.

4.7. Бесіда за питаннями.

– Яке значення мала для Максима його коротка зустріч з Мирославою?

– Як Максим охарактеризував свого батька стосовно того, про що він промовляє?

– Чому Т. Вовк вважав, що метавки не завдадуть великої шкоди татарам?

– Яким чином запропонував Максим Т. Вовку вивести відділ монголів з котловини?

– Через що Максим намагався уповільнено вести монголів на гору.

– Чим були занепокоєні Бурунда і татари під час розкопування плити для виходу в горі?

– Чому Бурунда був незадоволений, коли було знайдено вихід, про який обіцяв Максим?

– Чому монгольський бегадир не дотримав свого слова стосовно обіцянки звільнення Максима? Що він відповів молодому Беркуту?

– Чим були схвильовані татари? Як вони сприймали небезпеку, яка поступово охоплювала їх?

– Яким чином Бурунда намагався підбадьорити своє військо?

– Про що подумав Максим, побачивши вгорі біля метавки Мирославу?

– Яку правду розповів Максим Т. Вовку стосовно води, що прибуває в долину?

– Чому Т. Вовк запропонував Максиму триматися разом у час небезпеки?

– Як Бурунда сприймав інформацію Т. Вовка про намагання тухольців захопити територію, на якій перебували татари?

– Що запропонував Т. Вовк Бурунді для тимчасового утримання війська над водою?

– Яким чином Бурунда із залишками свого війська хотів вибиратися з небезпеки?

– Розкажіть, якої шкоди завдала вода монголам?

– Як тухольці сприймали ту страшну картину, коли татари гинули від води, завдаючи один одному шкоди і намагаючись вижити?

– Як поводив себе Бурунда, коли все його військо було охоплено водою? Поясніть становище, у якому він перебував.

V. Підсумок уроку

Застосовуючи прийом “Доміно”, визначіть риси характеру того, хто зрадив рідний край.

VI. Оголошення результатів навчальної діяльності школярів

VII. Домашнє завдання

Дібрати цитати, скласти план до характеристики образу З. Беркута; опрацювати ідейно-художній зміст ІХ розділу повісті.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

І. ФРАНКО “ЗАХАР БЕРКУТ”.ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗУ ТУГАРА ВОВКА