Гуморальна регуляція нейронів дихального центру

Вперше гуморальні механізми регуляції були описані в досвіді Г. Фредеріка в 1860 р, а потім вивчалися окремими вченими, у тому числі Павловим та І. М. Сеченовим.
Фредерік провів досвід перехресного кровообігу, в якому поєднав сонні артерії і яремні вени двох собак. В результаті голова собаки № 1 отримувала кров від тулуба тварини № 2 і навпаки. При пережатии трахеї у собаки № 1 відбулося накопичення вуглекислого газу, що надійшов в тулуб тварини № 2 і викликав у нього підвищення частоти і глибини дихання – гіперпное. Така кров надійшла в голову собаки під № 1 і викликала зниження активності дихального центру, аж до зупинки дихання гіпопное і апопное. Досвід доводить, що газовий склад крові безпосередньо впливає на інтенсивність дихання.
Збудливу дію на нейрони дихального центру надають:
1) зниження концентрації кисню (гіпоксемія);
2) підвищення вмісту вуглекислого газу (гіперкапнія);
3) підвищення рівня протонів водню (ацидоз).
Гальмівний вплив виникає в результаті:
1) підвищення концентрації кисню (гіпероксемія);
2) зниження вмісту вуглекислого газу (гіпокапнія);
3) зменшення рівня протонів водню (алкалоз).
В даний час вченими виділено п’ять шляхів впливу газового складу крові на активність дихального центру:
1) місцеве;
2) гуморальну;
3) через периферичні хеморецептори;
4) через центральні хеморецептори;
5) через хемочувствітельності нейрони кори великих півкуль.
Місцева дія виникає в результаті накопичення в крові продуктів обміну речовин, в основному протонів водню. Це призводить до активації роботи нейронів.
Гуморальну вплив з’являється при збільшенні роботи скелетних м’язів і внутрішніх органів. В результаті виділяються вуглекислий газ і протони водню, які з током крові надходять до нейронів дихального центру і підвищують їх активність.
Периферичні хеморецептори – це нервові закінчення з рефлексогенних зон серцево-судинної системи – каротидні синуси, дуга аорти і т. Д. Вони реагують на недолік кисню. У відповідь починають посилатися імпульси в ЦНС, що призводять до збільшення активності нервових клітин (рефлекс Бейнбріджа).
До складу формації входять центральні хеморецептори, які мають підвищену чутливість до накопичення вуглекислого газу і протонів водню. Збудження поширюється на всі зони ретикулярної формації, в тому числі і на нейрони дихального центру.
Нервові клітини кори великих півкуль також реагують на зміну газового складу крові.
Таким чином, гуморальну ланку відіграє важливу роль в регуляції роботи нейронів дихального центру.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Гуморальна регуляція нейронів дихального центру