Гуманізм Пушкіна і його шлях від романтизму до реалізму

У своїй творчості великий російський поет О. С. Пушкін торкався багато тем, які стали традиційними для всіх російських літераторів. Про що ж писав Пушкін, що його творчість так незаперечно змогло завоювати любов багатьох поколінь?

Предметами літературного зображення були загальнолюдські цінності: волелюбність, дружба, любов і звичайно Батьківщина.

Твори Пушкіна просякнуті надзвичайним гуманізмом, який був ще не поширеним в літературному процесі.

Поезія Пушкіна носила затверджуючий характер, вона була в першу чергу знаряддям для духовного просвітництва нації. Адже поет – це в першу чергу дзеркало, яке в літературній формі відображає життя всього народу.

Особливість лірики Пушкіна

Характерною рисою ідеологічної лірики Пушкіна є його схиляння перед справжньою, вірною дружбою. У своєму вірші “До Чаадаєва” Олександр Сергійович у першу чергу дякує свого вірного друга за те, що, не дивлячись на тиск з боку влади, він не зрадив своїх клятв і залишався вірним своїм позиціям.

Друзі для Пушкіна були не тільки близькими людьми, з якими він проводив дозвілля, а ще й ідейними соратниками, які завжди знаходяться поруч у важкий час. Знаменитий російський літературний критик Бєлінський говорив про те, що читаючи твори Пушкіна можна стати справжнім патріотом і людиною.

Це вираження як не можна точно характеризує всю волелюбну сутність пушкінської поезії. Адже справжній чоловік – це особистість, яка в першу чергу захищає інтереси, свободи і права оточуючих людей. Саме це є вищим ступенем прояву людського гуманізму.

Реалізм у Пушкіна

Реалізм починає з’являтися ще в ранній творчості поета. Величезне враження на Пушкіна справило повстання декабристів. Вірш “Анчар” – це своєрідна ода загиблим у боротьбі за свободу власної держави декабристів – вірні сини своєї батьківщини стали жертвою нещадного тирана і його оточення.

Багато творів Олександра Сергійовича насичені елементами боротьби за свободу, пошуками морального політичного ідеалу. Яскравим прикладом є твір “Вільність” .

У цьому вірші автор сміливо показує не тільки свою громадянську позицію, але й переконання всього народу, який втомився жити під постійним гнітом царського режиму.

Пушкін розуміє, що ні він, ні його сучасники не зможуть перемогти авторитарну машину імператорської системи, тому, у своїх творах звертається в першу чергу до нових поколінь, які стануть справжніми визволителями російського народу.

У своїх віршах Пушкін різко засуджує кріпосницький лад, називаючи його справжнім варварством і пережитком минулого. Будучи дворянином, Олександр Сергійович веде відчайдушну боротьбу з свавіллям поміщиків: адже обмеження прав і свобод нижчих незахищених верств населення веде до культурного руйнування всієї нації.

Така позиція автора призвела до того, що безліч його творів виявилися під забороною цензури. Однак волелюбна сутність поета не дозволяла, щоб політичні переслідування Поставили крапку в його творчості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Гуманізм Пушкіна і його шлях від романтизму до реалізму