Групи білків плазми крові

Плазма крові містить суміш білків, різних як за походженням, так і за їх функції. Для багатьох білків їх функції ще не встановлені. У сироватці крові ідентифіковано кілька десятків індивідуальних білків, що мають діагностичне значення. У патологічних ситуаціях змінюється головним чином не загальне вміст білка, а значно збільшуються або зменшуються окремі його складові з появою у ряді випадків білків, які не містяться в нормальних умовах.

Компоненти системи згортання крові і безліч пептидних гормонів у функціональному відношенні охарактеризовані досить добре. Тільки декілька з циркулюючих в крові ферментів має тут реальну фізіологічну функцію, більшість же з них потрапляє в кровотік в результаті руйнування клітин. Всі білки системи комплементу функціонально значимі, як і велика група білків гострої фази, вміст яких в ході запального процесу зростає на два порядки.

Велику функціональну групу білків плазми крові складають транспортні білки з більш-менш вираженою специфічністю. Вони переносять в кровотоці від клітин до клітин гідрофобні (водонерозчинні) та з’єднання – гормони, метаболіти, вітаміни, жирні кислоти і їх транспортні форми – тригліцериди (ТГ) і фосфоліпіди, іони кальцію, заліза, міді, а також лікарські препарати. Основний транспортний білок кровотоку – альбумін. Пов’язаний з носієм пул біологічно активних речовин в крові функціонально неактивний. В силу набагато більш високого спорідненості клітинних рецепторів до цих речовин при омивання кров’ю тканин-мішеней рівновагу у зв’язуванні біологічно активних сполук порушується, і їх можуть пов’язувати клітини зі специфічними рецепторами на мембрані.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Групи білків плазми крові