Грошовий капітал

Його зазвичай і розуміють під капіталом в цілому. Це загальна сума всіх грошових коштів, які знаходяться в обороті, беруть участь в процесі виробництва. У свою чергу, грошовий капіталу можна розділити на власний і позиковий.

Власний грошовий капітал.

Під цим поняттям зазвичай прийнято розуміти все майно підприємства в його грошовому еквіваленті. Тобто вартість всього виробництва, наявного в безпосередній власності підприємства, оцінена за ринковими цінами на момент придбання і з урахуванням амортизації. Сума власного капіталу вираховується як різниця сум всіх активів підприємства, грошового вираження майна і тими сумами, які в даний момент знаходяться у боржників компанії.

Склад власного капіталу формується на підставі окремих джерел. До них відносяться статутний капітал, окремі внески, прибуток від діяльності підприємства. Головним же джерелом, на основі якого формується власний капітал компанії, все ж залишається статутний капітал.

Позиковий грошовий капітал.

Позиковий капітал компанії – це певні залучені підприємством кошти, спрямовані на здійснення діяльності або окремих завдань, і при цьому взяті на конкретний термін і на певних умовах. До цього виду грошового капіталу можна віднести всі можливі кредити, надану фінансову допомогу з боку інших підприємств або держави, заставні суми та інші джерела коштів, що надаються на підставі будь-яких гарантій повернення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Грошовий капітал