ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО Григорій Федорович Квітка (1778-1843) – НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Підтвердити чи спростувати

Г. Квітка-Основ’яненко – “батько української прози”.

О підтвердити

О спростувати

Український письменник, культурний і громадський діяч, видавець, “батько нової української прози”. За 25 років творчої праці написав майже 80 творів різних жанрів. Утвердив в українській літературі сентименталізм як мистецький напрям.

Літературний напрям – це конкретно-історичне втілення художнього методу, що проявляє себе в ідейно-естетичній спільності групи

Це своєрідний синтез художнього методу та індивідуального стилю

Літературна течія – різновид літературного напряму, який характеризує спільність духовно естетичного змісту в національній

Сентименталізм (від фр. почуття) – напрям у європейській літературі другої половини XVIII – початку XIX ст. який характеризується прагненням відтворити світ почуттів простої людини і викликати.

Ознаки сентименталізму

– намагання показати особистість у рухах, думках, почуттях, прагненнях;

– культ почуття, культ природи;

– утвердження багатства духовного світу представників простого народу;

– герої творів – внутрішньо благородні, здатні на самозречення, схильні до сильних переживань, скромні, вродливі;

– поділ героїв на позитивних і негативних;

– велика увага приділялася побуту, взаєминам у родині, стосункам між знайомими і незнайомими людьми;

– конфлікти переважно психологічного та побутового характеру.

Реалізм (від лат. дійсний) – один з творчих методів у літературі та мистецтві, що полягає в правдивому об’єктивному і всебічному відображенні дійсності.

Ознаки реалізму

– за допомогою типізації відображувати життя в образах, які відповідають суті самого життя;

– прагнення до широкого охвату дійсності в її протиріччях, глибинних закономірностях і розвитку;

– тяжіння до зображення людини в її взаємодії із середовищем;

– велика увага приділяється соціально-побутовому фонові часу;

– безпосередня достовірність зображення, “відтворення життя у формах самого життя”.

Повість – прозовий твір, який характеризується однолінійним сюжетом, а за Широтою охоплення життєвих явищ і глибиною їхнього розкриття посідає проміжне місце між оповіданням і романом.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО Григорій Федорович Квітка (1778-1843) – НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА