ГРЕГОР ЗАМЗА ТА ЙОГО РОДИНА. ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЮ КАФКИ, СПЕЦИФІКА ПОЄДНАННЯ РЕАЛЬНОСТІ ТА МІФОТВОРЧОСТІ У ЙОГО ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст

Мета (формувати компетентності): предметні (навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом; культуру зв’язного усного мовлення; мислення); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності та критичного мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; здоров’язбережувальні: розуміння необхідності здорового способу життя; загальнокультурні: естетичний смак та зацікавленість читанням, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: “маленька людина”, новела, притча, гротеск.

Обладнання: портрет Ф. Кафки, ілюстрації до його творів, роздавальний матеріал.

У мене немає інтересу до літератури, література – це я сам, це моя кров, і бути іншим не можу…

Ф. Кафка

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

– Грегор Замза – головний герой твору Ф. Кафки “Перевтілення”. Що з ним сталося?

– Що вражає в його перевтіленні? (У душі він залишився людиною, яка мислить, страждає.)

– Як ми дізнаємося про події у творі? (Завдяки опису думок самого героя, фіксуванню “потоку свідомості”.)

– Ким він був до перевтілення?

– На вашу думку, якою людиною є Грегор? (“Маленька” людина, непотрібна, сіра, непримітна.)

– Що ви вважаєте найстрашнішим у творі? (Ніхто з близьких не співчуває нещасному.)

– Чи мав герой шанси на спасіння? (У казці – так, у творі Кафки – ні, тому що героя оточують байдужі, бездушні, жорстокі люди.)

– У чому полягає іронія письменника? Чи зменшує вона трагічну силу страждань Грегора? (Грегор-комаха бореться за суто людські привілеї: духовне життя, соціальний статус, власну гідність; це надає комічної тональності боротьбі, але іронію поєднано з глибоким трагізмом у зображенні людського існування.)

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. У листі до свого друга Макса Брода Кафка писав: “Жах перед цілковитою самотністю. По суті, самотність стала моєю єдиною метою, моєю великою спокусою…” Що краще для людини: самотність чи родинне життя? Чому люди інколи віддають перевагу самотності? Чи може самотність принести полегшення? Що примушує людину залишитись віч-на-віч і шукати розраду в уявному світі? На ці запитання ми сьогодні спробуємо знайти відповіді.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Постановка та розв’язання проблемних питань (робота в малих групах)

– За 3-4 хвилини дайте розгорнуту відповідь на поставлене питання.

Картка № 1. Чим займаються члени родини Грегора? Яку роль у їхньому змалюванні відіграють художні деталі?

Картка №2. Як реагують оточуючі (мати, батько, сестра, колеги) на перетворення Грегора? Наскільки закономірною і природньою є їхня реакція?

Картка № 3. Чи відчув Грегор відчуження ще до свого перевтілення? Як уплинула на його взаємини з людьми і світом жахлива пригода?

Картка № 4. Скільки фактичних біографій у Грегора Замзи? На які етапи можна розподілити “життя” цього образу? Схарактеризуйте ці етап.

Картка № 5. Чи по-різному сприймають світ Замза-людина і Замза-комаха? Як змінилося світовідчуття героя внаслідок перевтілення?

Картка № 6. Підтвердьте біологічну інволюцію та духовну еволюцію Грегора цитатами із тексту Чому ці процеси не збігаються у творі?

Картка № 7. Який момент (або кілька моментів) новели можна вважати психологічною кульмінацією? Яку роль відіграє музика у творі?

Коментар. Робота в малих групах передбачає невеликий обсяг роботи для 2-4 учнів. Учитель регламентує час, відведений на виконання завдання, однак може його продовжити, оскільки під час презентації результатів роботи групи решта груп припиняють діяльність – вони беруть участь в обговоренні проблемного питання, можуть формулювати запитання чи доповнювати відповідь однокласників

2. Бесіда-узагальнення

– Хто, окрім Грегора Замзи, також зазнає трагедії відчуження в новелі? Поясніть свою думку.

– Чому Грегор-комаха спочатку хотів виходити до людей, хоча й соромився свого вигляду, а потім, “як двері стояли відчинені, не користався цього, а, щоб не бачила родина, лежав собі у найтемнішому куточку кімнати”? Опишіть внутрішній стан персонажа.

– Яке значення в новелі має переплетіння дійсного й уявного, свідомого й підсвідомого, сну й реальності?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Інтерактивний прийом “Обмін думками” (див. с. 27 цього посібника)

2. Слово вчителя (узагальнення)

– Абсолютно чорно-білу оповідь не прикрашає жодна метафора, тож дозволимо собі прикрасити її надією. Франц Кафка своїм твором наче закликає: “Думайте про ближнього з любов’‎ю – тільки тоді можна вирватися з лабіринту перевтілень”. Письменник змальовує відчуженість людей, їхню байдужість і душевну черствість, відсутність щирості у взаєминах навіть між найріднішими Геніальність Кафки полягає в тому, що він показав людям те, чого ми уникаємо,- факт людської самотності. Нерозуміння, гіркий смак життя, неможливість взаємин з родиною, сірий надокучливий дощ за вікном – таким є життя “маленької людини”.

Особливості стилю австрійського письменника-модерніста Ф. Кафки

– Поєднання реальності та міфотворчості.

– Підкреслено буденний, беземоційний опис фантастичних подій.

– Гротескове відтворення трагізму буття “маленької людини”.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Написати твір-мініатюру на одну з тем: “Над чим змусив мене замислитися Франц Кафка”, “Що означає “бути самотнім”?”, “Діалог з Францом Кафкою”, “Художній світ Кафки”, “”Перевтілення” – новела-попередження”.

2. Повторити вивчене, підготуватися до контрольної роботи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ГРЕГОР ЗАМЗА ТА ЙОГО РОДИНА. ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЮ КАФКИ, СПЕЦИФІКА ПОЄДНАННЯ РЕАЛЬНОСТІ ТА МІФОТВОРЧОСТІ У ЙОГО ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ – ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст