Граничні (насичені) вуглеводні

Найпростіший представник підгрупи граничних вуглеводнів – метан (СН4). И3 метану можна отримати всі інші граничні вуглеводні, і в зв’язку з цим всі граничні вуглеводні часто називаються вуглеводнями ряду метану.

Для отримання з метану інших вуглеводнів спочатку на метан потрібно впливати хлором. При цьому атом водню в метані замінюється атомом хлору і виходить хлористий метил.

Якщо тепер подіяти на отриманий хлористий метил металевим натрієм, то натрій відніме хлор, і які утворюються групи СН3, так звані метальнимі радикали, будуть з’єднуватися попарно одна з іншого за рахунок валентностей.

Хімічною стійкістю граничних вуглеводнів до ряду сильних реагентів, таких як міцні кислоти і луги, відносять парафіни (від лат. Parum affinis – “мало спорідненості”). При реакції вийде граничний вуглеводень з двома атомами вуглецю – етан (С2Н6).

Якщо, діючи на етан хлором, отримаємо хлористий етил C2H5Сl1 а потім, змішавши його з хлористим метилом, віднімемо хлор натрієм, то отримаємо наступного представника граничних вуглеводнів, що містить три атома вуглецю, – пропан С3Н8.

Як видно з наведених прикладів, обидві реакції зводяться в кінцевому підсумку до заміни у вихідному вуглеводні атома водню метильної групою. Подібним чином у дві стадії можна отримати і наступні представники граничних вуглеводнів: бутан С4Н10, пентан С5Н12.
Ці вуглеводні являють собою так званий гомологічний ряд. У такому ряду кожне наступне з’єднання можна отримати з попереднього шляхом одних і тих же хімічних реакцій. Всі з’єднання гомологічного ряду, крім того, близькі за своїми властивостями. Формула кожного з’єднання відрізняється від формули попереднього на одну і ту ж групу атомів СН2, яка називається гомологічної різницею. Сполуки, що є членами гомологічного ряду, називаються гомологами. Номенклатура і ізомерія

Бажаючи показати подібність всіх граничних вуглеводнів з їх родоначальником метаном, цим вуглеводням дали назви, що закінчуються на – ан. Що стосується початкової частини найменувань, то вони виникли різним шляхом. Найменування перших трьох гомологів метану – етану (С2Н6), пропану (С3Н8) і бутану (С4Н10) – виникли більш-менш випадково. Починаючи з С5Н12, назви вуглеводнів походять від грецьких (або в деяких випадках латинських) назв чисел, відповідних числу атомів вуглецю в даному з’єднанні. Так, вуглеводень з п’ятьма атомами вуглецю називається пентан (від грец. Пента – п’ять); вуглеводень з шістьма атомами вуглецю називається гексан (від грец. гекса – “шість”); вуглеводень з сімома атомами вуглецю називається гептан (від грец. гепта – “сім”) і т. д.

При відібрання від вуглеводнів одного атома водню виходять залишки граничних вуглеводнів, звані одновалентними радикалами, або іноді просто радикалами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Граничні (насичені) вуглеводні