Графік інвестованого попиту

Графік інвестиційного попиту показує залежність прибутковості інвестицій від рівня реальної процентної ставки. Залежність є обернено пропорційною і графічно виражається таким чином:

Тобто якщо процентна ставка буде дорівнює значенню i0, то рівень інвестицій складе I0. Коли процентна ставка зросте до i ‘, інвестиційний попит впаде до I’ (при падінні процентної ставки спостерігається зворотна реакція).

Як інтерпретувати таку пропорцію? Наведемо приклад будівництва: при процентній ставці i0 одержувач інвестицій має такий прибуток, яка дозволяє йому повернути суму вкладень інвестору, а також відсотки. Якщо ж ставка зростає, прибуток стає недостатньою і інвестор просто не отримує своїх грошей назад. Так, виходячи з графіка інвестиційного попиту інвестор може судити, яка сума вкладень є доцільною при справжньою ставкою.

Таку модель інвестиційного попиту називають кейнсіанської по імені відомого економіста Дж. Кейнса. Оцінювати майбутній дохід інвестора Кейнс вважав за необхідне за допомогою дисконтування.

Той же Кейнс виділяв кілька основних факторів, які повинні враховуватися при побудові моделі. В їх число входять:

Ці фактори позначаються на інвестиційному попиті таким чином:

Інвестор повинен враховувати витрати на технічне обслуговування, ремонт і експлуатацію ще до здійснення фінансових вкладень. Залежність тут також обернено пропорційна: чим вище витрати на амортизацію, тим менший прибуток.

Податки. Інвестор завжди повинен використовувати в якості індикатора прибуток після оподаткування (тобто чисту). Якщо податкова ставка на прибуток зростає, крива інвестиційного попиту зсувається вліво.

Технологічні зміни. Фірми, що займаються розробкою інновацій, вважаються більш привабливими для інвесторів. Впровадження технічних новинок в виробничий процес збільшить норму прибутку інвестора, а значить крива попиту зрушиться вправо.

Готівковий капітал. Якщо фірма володіє достатніми або надлишковими виробничими потужностями, то в інвестиціях вона просто не потребує, отже, і пропонувати вигідні для інвестора умови не буде. Недолік же капіталу веде до зміщення кривої вправо.

Очікування. Інвестор завжди приймає рішення, попередньо зваживши, наскільки велика буде прибутковість від вкладення. Вкладає він лише тоді, коли чекає не тільки розвиток самої компанії, але і зростання сегмента ринку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Графік інвестованого попиту