Графік функції. Паралельний перенос (зсув)

Паралельний перенос (зсув) вздовж осей ox і oy. – третій етап перетворення графіка функції y = ± k1 f ± k2 (x + a))+b.

Це перетворення функції здійснюємо на заключному етапі, якщо присутні коефіцієнти a і b, відмінні від нуля.

А коли позитивне, то графік функції зміщується вліво на |а| одиниць, коли а негативні – вправо на |а| одиниць вздовж осі абсцис (0х).

Графік функції. Паралельний перенос (зсув)

Коли b позитивне, то графік функції зміщуємо паралельно вгору на |b| одиниць, якщо ж b негативне – вниз на |b| одиниць вздовж осі ординат (0у).

Графік функції. Паралельний перенос (зсув)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Графік функції. Паралельний перенос (зсув)