Горизонтальна система координат

Основний площиною в горизонтальній системі координат є площина математичного горизонту. Основним напрямком – напрямок зеніт – надир.

Велике коло небесної сфери, що перетинає математичний горизонт в точках сходу та заходу, і проходить через зеніт і надир, називається першим вертікалом.

Розглянемо тепер, як визначаються координати світила в горизонтальній системі координат. Нехай М – світило, яке перебуває на небесній сфері. Через світило М, точки Z і Z ‘проведемо великий круг, який перетне математичний горизонт у двох точках. Цей великий круг називається вертікалом світила або колом висоти світила. Координата, яка відлічується від точки перетину кола висоти з математичним горизонтом уздовж дуги кола висоти у напрямку на світило, називається висотою світила над горизонтом h. Якщо відраховувати кутова відстань від зеніту уздовж кола висоти до світила, то будемо мати рівнозначну висоті координату – зенітна відстань світила z. Таким чином, ясно, що z + h = 90 °, причому h Î (0 °; + 90 °); (0 °; -90 °). Інша координата відраховується вздовж математичного горизонту від точки півдня S до точки перетину кола висоти світила з математичним горизонтом в сторону точки заходу W і називається азимутом світила A, причому A Î (0 °; + 360 °).

У горизонтальній системі координат вводяться поняття кульмінацій, а для даної широти місця спостереження – незахідним, висхідних і заходять, невисхідні світил. Для наших широт заходять будуть, наприклад, зірки сузір’їв Малої Ведмедиці і Дракона, висхідними і заходящими – сузір’їв Тельця і ​​Візничого, невисхідні – Південного Хреста і Тукана.

Момент проходження світила через небесний меридіан називається його кульмінацією. У верхній кульмінації висота світила h максимальна, у нижній кульмінації – мінімальна. Проміжок між кульмінаціями світил дорівнює 12 годинам (половині доби).

Висота світил у верхній кульмінації:

H = 90 ° – φ + δ (δ <φ);
h = 90 ° – δ + φ (δ> φ);

Висота світил у нижній кульмінації:

H = φ + δ – 90 °,

Де j – широта місця спостереження, d – відміна світила (див. п. 2.2).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Горизонтальна система координат