Гомогенні реакції

Гомогенні реакції – реакції, що протікають повністю в одній фазі. Наприклад:

2N2O5 + 7O2 → 4NO2 + O2.

В рідкій фазі гомогенно відбуваються різноманітні гомолитические перетворення, розпад молекул, нуклеофильное і электрофильное заміщення, перегрупування, ланцюгові реакції (галогенирование, окислення, полімеризації).

Швидкість реакції протікають в одній фазі підкоряються закону діючих мас:

Швидкість хімічної реакції визначається кількістю речовини, прореагировавшего в одиницю часу в одиниці об’єму.

Відповідно до закону швидкість хімічної реакції може бути представлена в наступному вигляді:

V= k[A]a[B]vB,

Де k – коефіцієнт, що не залежить від концентрації, називається константою швидкості реакції,

VA і vB – постійні числа – показники порядку швидкості реакції по реагенту А і В.

Сума vA + vB = v називається загальним (спільним) порядком реакції.

Така залежність справедлива лише для газів і рідин (гомогенні системи).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Гомогенні реакції