Глобальні проблеми, причини їх виникнення та основні ознаки. Класифікація глобальних проблем

Виникнення глобальних проблем, зростання небезпеки їх наслідків ставлять нові завдання перед наукою в прогнозуванні і способі їх вирішення. Глобальні проблеми – це складна і взаємопов’язана система, яка впливає на суспільство в цілому, людини і природу, тому вимагає постійного філософського осмислення.
До глобальних проблем, в першу чергу, відносяться:
запобігання світової термоядерної війни, створення ненасильницького світу, що забезпечує мирні умови для соціального прогресу всіх народів;
подолання зростаючого розриву в рівні економічного і культурного розвитку між країнами, усунення в усьому світі економічної відсталості;
забезпечення подальшого економічного розвитку людства необхідними для цього природними ресурсами (продовольство, сировину, джерела енергії);
подолання екологічної кризи, що породжується вторгненням людини в біосферу:
припинення стрімкого зростання населення (зростання чисельності населення в країнах, що розвиваються, падіння народжуваності в розвинених);
своєчасне передбачення і запобігання різних негативних наслідків НТР та раціональне ефективне використання її досягнень на благо суспільства і особистості.
Філософське осмислення глобальних проблем – це вивчення процесів і явищ, пов’язаних з проблемами общепланетарной цивілізації, всесвітньо-історичного процесу. Філософія аналізує причини, які призвели до появи або загострення глобальних проблем, вивчає їх соціальну небезпеку і обумовленість.

У сучасній філософії склалися основні підходи до розуміння глобальних проблем:
всі проблеми можуть стати глобальними;
число глобальних проблем необхідно обмежити числом насущних і найбільш небезпечних (запобігання воєн, екологія, народонаселення);
точне визначення причин виникнення глобальних проблем, їх ознаки, зміст і методи якнайшвидшого вирішення.

Глобальні проблеми мають спільні риси: зачіпають майбутнє і інтереси всього людства, для їх вирішення потрібні зусилля всього людства, вони вимагають невідкладного вирішення, перебуваючи в складному взаємозв’язку між собою.
Глобальні проблеми мають, з одного боку, природно-природний характер, з іншого, – соціальний. У цьому зв’язку їх можна розглядати як вплив або підсумок людської діяльності, котрий надав негативний вплив на природу. Другий варіант виникнення глобальних проблем – криза у відносинах між людьми, який зачіпає весь комплекс взаємовідносин між членами світового співтовариства.
Глобальні проблеми об’єднуються в групи по найбільш характерними ознаками. Класифікація дозволяє встановити ступінь їх актуальності, послідовність теоретичного аналізу, методику і послідовність рішення.

Найбільше поширення отримав метод класифікації, в основі якого стоїть завдання визначення гостроти проблеми і послідовність її вирішення. У зв’язку з цим підходом можна виділити три глобальні проблеми:
між державами і регіонами планети (недопущення конфліктів, встановлення економічного порядку);
екологічні (захист навколишнього середовища, охорона і розподіл паливних сировинних ресурсів, освоєння, космосу і Світового океану;
між суспільством і людиною (демографія, охорона здоров’я, освіта тощо).
Глобальні проблеми сучасності породжені в кінцевому рахунку саме всепроникною нерівномірністю розвитку світової цивілізації, коли технічне могутність людства незмірно перевершило досягнутий ним рівень громадської організації, політичне мислення явно відстало від політичної дійсності, а спонукальні мотиви діяльності переважної маси людей і їх моральні цінності дуже далекі від соціального, екологічної та демографічної імперативів епохи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Глобальні проблеми, причини їх виникнення та основні ознаки. Класифікація глобальних проблем