Глибини перекладної літератури: Біблія – Давня література – Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Біблія є вічно зеленим деревом.

Та його плоди – це таємничі символи.

Григорій Сковорода

Пригадайте!

Пригадайте, що вам відомо про Біблію з уроків всесвітньої історії та зарубіжної літератури.

Який ваш власний досвід спілкування із Книгою Книг?

Без перебільшення можна сказати, що найпопулярнішою книгою у світі є Біблія. За кількістю перекладів, повтор них перекладів і переказів їй немає суперників серед інших книжок. Британська енциклопедія пише, що до 1966 р. повний текст Біблії був опублікований 240 мовами і діалектами, окремі її книги – ще 739 мовами, що загалом становить 1279 перекладів. Загальний тираж її сягає майже мільярда екземплярів.

Біблія – невичерпна книга, яка акумулювала знання про Бога й людину. У ній Бог розмаїто розкриває людям свої таємниці; через неї людина пізнає свою сутність. Але в Біблії пояснюється не лише релігійне вчення, Божественна істина, а й життєва мудрість. Історія, географія, соціологія, мистецтво – ось неповний перелік сфер людського пізнання, які так чи інакше спираються у своїх пошуках істини на тексти Святого Письма. Без Біблії ні Мікеланджело, ні Леонардо да Вінчі, ні Рембрандт, ні Ель Греко не стали б тими визначними митцями, якими протягом століть захоплюється весь світ. На ній грунтувалася творчість Шекспіра, Расіна, Данте, Сковороди, Шевченка, Толстого, Достоєвського та інших видатних письменників.

У чому ж секрет вічного потягу людей до цього твору? Як зауважив канадський дослідник Біблії Нортроп Фрай у книжці “Великий код: Біблія і література”, “…Біблія більше схожа на малу бібліотеку, аніж власне на книжку; можливо, про неї ми звикли думати як про одну книгу тільки тому, що для зручності її вміщують під одну обкладинку”.

Справді, слово Біблія у своєму первинному сенсі означало “малі книжки”, або “зібрання книжок”. Писали їх на трьох континентах – в Азії, Африці та Європі протягом І тис. до н. е. – II ст. н. е. Уявіть тільки: шістдесят поколінь людей змінилося за цей час!

Існують припущення, що тексти Святого Письма створювали майже сорок авторів з різних суспільних верств: царі й філософи, державні діячі, учені й поети, рибалка, пастух, виночерпець, воєначальник, лікар, збирач податків та інші. За релігійним тлумаченням, їх написали люди, яких сам Бог обрав для цієї місії й керував їхньою роботою. У самій Біблії про Божих пророків апостол Петро сказав: “Люди говорили від Бога, керовані Святим Духом”. Але сучасний мовознавчий аналіз текстів дає підстави стверджувати, що авторів було значно більше ніж сорок. Наприклад, “П’ятикнижжя” Старого Заповіту, авторство якого протягом століть приписували Мойсею, можливо, створювали щонайменше четверо авторів! Та й тексти Нового Заповіту не є стилістично однорідними, а отже, можуть належати різним творцям.

Зміст Біблії від часу її першого перекладу дійшов до нас майже в незмінному вигляді. 66 книг Святого Письма поділено на 1189 розділів, які у свою чергу розбито на 31 173 вірші.

Канон1 книг Старого Заповіту остаточно був затверджений на Лаодикійському Соборі 364 р. і Карфагенському Соборі 397 р. Але, крім канону, існує також частина неканонічних текстів, які не увійшли до книг Святого Письма. Деякі з них церква вважає корисними для християн і дозволяє їх читати, більшість неканонічних текстів не рекомендовані як такі, що спотворюють зміст священних книг.

Біблія складається з двох книг – Старого й Нового Заповітів. Давньоєврейське слово berit і грецьке diatheke означають заповіт, угода, договір. У релігійному тлумаченні у Старому Заповіті Бог уклав угоду з Ізраїлем, щоб той був носієм Його обітниць для всіх народів світу на основі закону, а в Новому – уклав угоду з усіма людьми через місію любові Ісуса Христа.

1 Канон – список, зібрання релігійних книг, узаконених церквою.

Незважаючи на тривалий час написання, Біблія є змістовно цілісним твором. Старий і Новий Заповіти доповнюють один одного: у Старому Заповіті схований Новий, а в Новому – відкривається Старий. Про цю цілісність текстів Біблії Н. Фрай писав: “Ті, хто зуміє прочитати Біблію від початку до кінця, відкриють, що вона принаймні має початок і кінець, а також певні сліди єдиної структури. Вона починається там, де починається час, – з початку світу; вона закінчується там, де кінчається час, – Апокаліпсисом, – і досліджує історію людства в міжчассі…”.

До Старого Заповіту належать 39 книг: 17 – історичних, 6 – поетично-повчальних, 16 – пророцтв. Вони писані давньоєврейською й арамейською мовами. 27 новозавітних книг, крім Євангелія від Матвія, написаного давньоарамейською, були створені грецькою. Вони належать тільки християнській релігії і присвячені розповіді про діяння Ісуса Христа.

Жанрово Біблія надзвичайно різноманітна: міфи, героїчний епос, оповіді про подвиги праведників, законодавчі настанови релігійно-правового, морального змісту, байки, повчання, елементи літописання, притчі, легенди, афоризми та прислів’я, молитви, гімни, пісні – ось неповний перелік жанрів Святого Письма. Дослідники також роблять висновок, що понад половину з них складають поетичні тексти. Тому Біблія приваблює не тільки християн, вона є однією з найдавніших пам’яток літератури.

Вінсент Ван Гог. Натюрморт із Біблією

Розгляньте побудову Біблії й поясніть, з яких частин вона складається та яким темам присвячена кожна з них.

Тим, хто захоче прочитати Біблію “на одному подиху”, не пощастить: вона не дається відразу, як легке чтиво. Пам’ятаєте, як вивчали релігійні книги наші предки? Повільно і вдумливо, постійно повертаючись до прочитаного й переосмислюючи його. Чому так? Тому що Біблія – це книга духовна. У притчах, легендах і символічних образах закладено глибинний прихований зміст, а кожен, хто намагається читати її буквально, натраплятиме на багато, на перший погляд, суперечностей і протиріч. Але коли ви побачите певні неузгодженості, то подумайте: а чи не є це знаком зупинитися й обміркувати, чому так написано? Чи достатньо у вас знань, щоб зрозуміти підтекст прочитаного?

Читання Біблії – духовна праця, і що вищий освітній рівень людини, що більша сила її віри, то глибшими смислами відкривається їй СЛОВО БОЖЕ.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Глибини перекладної літератури: Біблія – Давня література – Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література