Глибина почуттів ліричного героя у поезії О панно Інно та художні засоби вираження – СИМВОЛІЗМ В УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ В. ВИННИЧЕНКА, П. ТИЧИНИ

Мета: схарактеризувати глибину почуттів ліричного героя твору; дослідити художні засоби, використані автором у поезії, показати їх багатство; розвивати зв’язне мовлення старшокласників, уміння висловлювати власні враження від прочитанного; виховувати в учнів високі морально-етичні принципи.

Теорія літератури: символізм

Обладнання: портрет письменника, збірка “Сонячні кларнети” різних років видань, текст поезії “О панно Інно…”.

Тип уроку: комбінований.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Слово вчителя

Довгим і непростим шляхом ішов Тичина до своєї першої збірки віршів. Для нього важливим було виробити таку поетичну систему, яка б дала йому змогу якомога повніше передати почуття і багатий внутрішній світ ліричного героя. Павла Григоровича природа щедро обдарувала рідкісною чутливістю світосприймання, абсолютним музичним слухом і глибоким смисловим відчуттям кольору. це сприяло істотному розширенню можливостей слова і подарувало читачам зразки чудової поезії. Сьогодні ми продовжимо знайомство із творчістю митця і проаналізуємо вірш “О панно Інно…”, який нікого не залишає байдужим.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Клоуз-тести

1. Перша збірка творів П. Тичини має назву… (“Сонячні кларнети”).

2. Особливістю поетики віршів П. Тичини є… (Мелодика слова).

3. Образ сонячних кларнетів виступає символом… (І вічно юної природи, і втіленням прагнень до всього сонячного, радісного).

4. Рядки “йде весна / Запашна, / Квітами-перлами / Закосичена” взято із поезії… (“Арфами, арфами…”)

5. У рядках “йде весна / Запашна, / Квітами-перлами / Закосичена” автор використовує художній засіб… (Персоніфікацію).

6. Передача емоцій, викликаних у душі ліричного героя почуттям першого кохання, – це тема вірша… (“Ви знаєте, як липа шелестить…”)

7. У циклі “Пастелі” поєднано літературні напрями… (Імпресіонізм та символізм).

8. “Ви знаєте, як липа шелестить” за жанром… (Лірична мініатюра).

9. Першим друкованим твором П. Тичини є поезія… (“Ви знаєте, як липа шелестить…”)

10. За особливістю строфічної будови твору “Пастелі” є… (Верлібром).

11. Чотири самостійні поетичні твори, пов’язані спільним ідейно-тематичним змістом та мотивом, називаються… (Тетраптихом).

12. Символ – це… (Знак, що виражає сутність явища).

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя

Поезію “О панно Інно…” не даремно вважають перлиною інтимної лірики Тичини. Напевно, мало знайдеться людей, яких не схвилював би глибокий драматизм переданих у творі почуттів. Присвячений він першому коханню Павла Тичини – Поліні Коновал, котра не відповіла йому взаємністю. Поезія написана у формі монологу-звернення до сестри Поліни – Інни. Опублікована вона була в другому виданні “Сонячних кларнетів” (1920 р.).

Інна Коновал того самого року померла від сухот. Доля Поліни склалася щасливо. Павло Григорович протягом багатьох років підтримував дружбу з нею та її сім’єю. А напрочуд мелодійний, щемливо-ніжний вірш наприкінці XX ст. відродився у прекрасному романсі.

2. Виразне читання поезії

О ПАННО ІННО, ПАННО ІННО!

О панно Інно, панно Інно!

Я – сам. Вікно. Сніги…

Сестру я Вашу так любив –

Дитинно, злотоцінно.

Любив? – Давно. Цвіли луги.

О, панно Інно, панно Інно,

Любові усміх квітне раз – ще й тлінно.

Сніги, сніги, сніги…

Я Ваші очі пам’ятаю,

Як музику, як спів.

Зимовий вечір. Тиша. Ми.

Я Вам чужий – я знаю.

А хтось кричить: ти рідну стрів!

І раптом – небо… шепіт гаю…

О ні, то очі Ваші.- Я ридаю.

Сестра чи Ви? – Любив?

3. Бесіда за змістом твору

Ø Яке враження справила на вас поезія?

Ø Які емоції, почуття викликає цей вірш?

Ø Про що цей твір? Визначте його тему. (Тема: розповідь про душевні переживання ліричного героя, породжені коханням, нездійсненними мріями, болем розлуки.)

Ø Яка основна думка цього ліричного твору? (Утвердження чистоти у взаєминах з коханою людиною, піднесення душевних поривів, бажання зрозуміти себе через почуття до того, кого кохаєш)

Ø Визначте провідні мотиви поезії. (Кохання; суму та душевного болю; мотив страждання, яке викликане високим почуттям любові)

Ø Твір носить автобіографічний характер. Якими перед нами постають ліричний герой та його кохана? (Ліричний герой емоційний, ніжний, чуттєвий, духовно багатий; його кохана – ніжна, чиста, втілення жіночності)

Ø Як ви думаєте, що підштовхнуло автора на написання твору? (Розповісти про почуття, що колись наповнювали душу, до коханої людини, хоча вони й принесли ліричному героєві біль і сум, розкрити глибину і силу переживань і страждань, намагання зрозуміти самого себе через заглиблення у власний внутрішній світ)

Ø У яких часових планах ведеться розповідь? Із якими порами року вони пов’язані? (У минулому (любив, цвіли) і теперішньому (ридаю, пам’ятаю; весна, зима)

Ø Що ви можете сказати про особливості авторської стилістики? (Для передачі емоційного стану ліричного героя автор використовує риторичні запитання, односкладні та неповні речення, повтори)

Ø З якою метою П. Тичина використовує алітерацію, асонанс, епіфору? (Для надання текстові легкості, плавності, музичності)

Ø Вкажіть художні засоби, використані у творі, образи-символи.

Ø Свого часу цензура не дозволила Тичині використати у вірші такі характерні для україномовних носіїв звертання, як “панно”, тому поет змушений був замінити його іншими словами. Перші рядки звучали так: “О люба Інно, ніжна Інно”. чи змінився, на вашу думку, зміст поезії?

4. Хвилинка акторської майстерності

Прочитайте поезію так, як ви її “чуєте”. Оберіть відповідну інтонацію, ритм, темп, тембр. Вибір обгрунтуйте.

Довідка

“О панно Інно…” – це щире, хвилююче освідчення ліричного героя в коханні, це згадка про втрачену любов, яка залишила в серці глибокий слід. Спогади ліричного героя про минуле уривчасті, монолог персонажа дещо імпульсивний. Інколи здається, що образи, про які він говорить, не зв’язані між собою логічно. Насправді ж уривчастість передає схвильованість юнака, надає його розповіді психологічної достовірності.

О панно Інно, панно Інно!

Я сам. Вікно. Сніги…

Сестру я Вашу так любив –

Дитинно, злотоцінно.

У плині вияву почуттів героя автор майстерно використовує взаємодію музичного й живописного. Зоровий образ зимового пейзажу (“сніги”) підкреслює почуття самотності героя, у душі якого ще не вляглися пристрасті, викликані коханням. З’являється звертання й запитання до самого себе, до дівчини, які переходять у роздуми про сутність самого почуття: Він страждає і мучиться. Промовиста деталь “цвіли луги” підтверджує думку про неможливість повернути те, що втрачено.

Музикальність досягається використанням логічних, ритмічних та психологічних пауз, називних та обірваних речень. (Вікно. Сніги. Зимовий вечір. Тиша. Ми) Щоб передати глибину переживань ліричного героя, автор переводить зорові образи на слухові й навпаки. Наприклад, у реченні “Я Ваші очі пам’ятаю, Як музику, як спів” зорові образи переходять у музичні.

Композиційно твір складається із двох восьмирядкових строф, у яких римою поєднуються перший і четвертий рядки, п’ятий і восьмий. У першій строфі ліричний герой зізнається панні Інні у тому, що любив її сестру. У другій у свідомості ліричного героя з’являється образ очей, очей його коханої. І тут він зі здивуванням помічає, що ці очі не сестри Інни, а самої Інни. Заплутавшись, ліричний герой проголошує: “Сестра чи Ви? – Любив”. Головне те, що любив – ось що він хоче сказати, ось що є для нього важливим. Ліричний герой хотів виявити свої почуття. А кого саме любив, це для нього вже не так суттєво.

Використання ямба дало можливість П. Тичині виразити ніжність трепетного почуття.

Станіслав Тельнюк, аналізуючи цей твір, слушно зауважив, що в Тичини тут “кожне слово – мов клавіш”, ніби інший звук, інший настрій, образність основана “на нюансах”. “Вірш,- за словами дослідника,- мов кришталевий палац, де все просвічує навколо і де не треба ні барви, ні звуку – все це замінює благородство граней чистого скла”.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Пошуково-дослідна робота

У поезії “О панно Інно…” П. Тичина поєднує засоби музики, літератури і живопису. Визначте їх у творі. Результати дослідження занесіть до таблиці.

Література

Музика

Живопис

1. Використання зорових і слухових образів, які переходять одні в одне: “Я ваші очі пам’ятаю, / Як музику, як спів” – зорові переходять у слухові.

2. Наявність авторських неологізмів: дитинно, злотоцінно.

3. Особливої емоційності поезії надають риторичні звертання, запитання, повтори. “О панно Інно, панно Інно…”

4. Образи-символи (наприклад, вікно – символ розлуки; небо символізує потяг до високого; сніг – уособлення холоду душі, самотності та безнадії; золотий колір – багатство почуттів та ін.).

5. Поєднання ознак імпресіонізму (кольори, звуки), символізму (наявність образів – символів) та неоромантизму (увага до внутрішнього світу ліричного героя)

1. Мелодійності поезії надає використання чоловічої і жіночої рими: лю – Бив – лу – Ги; Ін – но – зло – то – Цін – но.

2. Чергування рядків різної довжини – “Любові усміх квітне раз – ще й тлінно. / Сніги, сніги, сніги”.- 11 складів – 6 складів, використання трьохстопного, чотирьохстопного та шестистопого ямба надають музичності та мелодійності.

3. Використання алітерації та асонансу. Асонанс О – І створюють враження широти, ніжності з відтінком легкого суму, наявність алітерації Н, В передає почуття ніжності і спокою, а алітерація С, Ш та Р (друга строфа) створює атмосферу суму, мінору. Ніжності та м’якості звучанню надають м’які звуки, яких у тексті нараховується 21

1. Використання широкої кольорової гами: сніги – білий колір, небо – голубий, блакитний, гай – зелений, квітучі луги – усі кольори веселки, золотий колір – “любив… злотоцінно”.

2. Вималювати читачам в уяві образи поезії допомагають художні засоби, використані поетом: епітети – зимовий вечір, метафори – шепіт гаю, любові усміх квітне раз, порівняння – я ваші очі пам’ятаю, як музику, як спів

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

На уроці мені було легко (важко)…

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити матеріал уроку. Створити паспорт твору.

2. Підготувати відповідь на питання: “чи може схвилювати поезія “О панно Інно…” молодь ХХІ століття?” (усно).

3. Творче завдання. Створити інсценізацію на основі поезії. (Доречно буде використати епізод зустрічі П. Тичини та сестер Коновал із книги С. Тельнюка “Павло Тичина”.)

4. За бажанням. Вивчити поезію напам’ять.

5. Випереджувальні завдання творчим групам до уроку.

□ Історики. Історична довідка про події під Крутами.

□ Літературознавці. Проаналізувати поезію Тичини “Пам’яті тридцяти”.

□ Художники. Літератори. У художній формі відтворити свої враження і почуття, які виникли після ознайомлення із змістом поезії.

□ Мистецтвознавці. Запропонувати музичний твір, який можна використати для мелодекламації цього вірша. Вибір аргументувати.

□ Читці (2-є учнів) готуються до виразного читання твору.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Глибина почуттів ліричного героя у поезії О панно Інно та художні засоби вираження – СИМВОЛІЗМ В УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ В. ВИННИЧЕНКА, П. ТИЧИНИ