Гліальні клітини

Гліальні клітини в нервовій системі представлені астроцитами, олигодендроцитов, клітинами мікроглії і епендими.
Астроцити у вигляді фіброзних і протоплазматических клітин заповнюють простір між нейронами сірого і провідниками білої речовини головного і спинного мозку. Астроцити грають роль електричного ізолятора для тіл нейронів і їх відростків, а також несуть опорно-механічну функцію.
Олігодендроціти розташовуються також в сірому і білій речовині мозку, забезпечуючи мієлінізацію аксонів.
Клітини мікроглії беруть активну участь у фагоцитозі і у формуванні фіброзних астроцитів. Клітини епендими вистилають порожнини мозкових шлуночків і центрального каналу спинного мозку, беруть участь в утворенні спинномозкової рідини.
Таким чином, клітини глії забезпечують механічну опору для нейронів, ізоляцію нейронів і їх відростків від неадекватного поширення збудження по нейрональних ланцюгах, виступають в ролі регулятора синаптичних передач, виконують трофічну функцію, що в кінцевому підсумку забезпечує нормальне функціонування нервової системи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Гліальні клітини