Гібридизація з ДНК-зондами

За допомогою цього методу можливі ідентифікація специфічних нуклеотидних послідовностей ДНК, визначення положення гена, діагностика генних хвороб, картування хромосомних перебудов.

ДНК-зонд являє одноцепочечную ДНК з відомою послідовністю нуклеотидів довжиною до 30 нуклеотидів. Зонд використовується для пошуку комплементарних послідовностей в молекулі більшого розміру.

Фрагменти досліджуваної ДНК отримують за допомогою рестрикційних ендонуклеаз і шляхом електрофорезу поділяють за відносній молекулярній масі в агарозному гелі. ДНК в гелі денатурируют, тобто переводять в одноцепочечниє форми і переносять на щільний носій (фільтр). Фіксовану на цьому носії ДНК гібрідізіруют з радіоактивно міченим ДНК-зондом. Зонд зв’язується з комплементарним фрагментом ДНК. Положення цього фрагмента на фільтрі визначають методом автографи (на рентгенівській плівці виявляють ділянку засвічення).

Гібридизацію з ДНК-зондами проводять і на хромосомних препаратах (гібридизація in situ). Мічений флюорохромами ДНК-зонд наносять на препарати диференційно забарвлених і приготованих для гібридизації (денатурованих) метафазних хромосом. Після специфічної обробки препарату місця хромосомної локалізації послідовностей ДНК, комплементарних ДНК-зондам, виявляються у вигляді характерних світяться ділянок.

Методи гібридизації з ДНК-зондами і ампліфікація (ПЛР) з подальшим аналізом зразків ДНК лежать в основі ДНКдіагностікі спадкових захворювань людини. Основне завдання ДНК-діагностики – дослідження генів з метою виявлення мутацій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Гібридизація з ДНК-зондами