Гетеро – і гомолітичне розщеплення зв’язків

У структурних формулах пари електроні, що утворюють ковалентний зв’язок, позначаються рисками, а окремі електрони – точками. Під час хімічних реакцій пари електронів поділяються рідко. Або обидва електрони залишаються на вихідному атомі, як наприклад, при дисоціації кислот, або обидва електрони переносяться на інший атом, як, наприклад, у багатьох окисно-відновлюваних реакціях. В обох прикладах має місце гетерологічне розщеплення хімічних зв’язків.

Молекули, що мають неспарені електрони, називаються вільними радикалами. Вільні радикали утворюються під дією жорсткого (багатого енергією) опромінення або молекулярного кисню. Вільні радикали атакують інші молекули і в результаті гомолітичного розриву електронної пари індукують утворення нових вільних радикалів, здатних пошкоджувати клітини, надавати мутагеннну або канцерогенну дію.

Для нейтралізації вільних радикалів в живих організмах існують спеціальні захисні механізми. Крім того, протеїн-пов’язані радикали (наприклад, тирозин-радикал) виконують важливі функції в ряді ферментів. За участю вільних радикалів проходять також вітамін В12 – Залежні реакції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Гетеро – і гомолітичне розщеплення зв’язків