ГЕРОЙ НІКОЛИ НЕ ВМРЕ, ВІН ВІЧНО В НАРОДІ ЖИВЕ – ІЗ СКАРБНИЦІ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

Матеріал уроку. Народна легенда “Місто Сміла”.

Мета. Ознайомити учні з історичними подіями, боротьбою українського народу; навчати самостійно читати легенду, переказувати близько до тексту.

Обладнання. Зображення герба міста Сміли, картки для розширення периферичного зору.

Хід уроку

I. Вправи на підвищення швидкості читання і розвитку мислення.

1. Вправа з техніки мовлення.

Учні читають з дошки на одному мовному видиху вислови.

Сміливого куля боїться.

Сміливість міста бере.

Де сміливість, там і перемога.

– Як ви розумієте ці прислів’я?

2. Читання гнізд споріднених слів.

Сміливий

Козак

Відвага

Сміливість

Козачка

Відважний

Сміливішати

Козацтво

Відважність

– Які слова із прочитаних є синонімами? Продовжте цей синонімічний ряд. (Сміливий, відважний, хоробрий, безстрашний, мужній, небоязкий.)

3. Контроль техніки читання.

Учні отримують картки із надрукованим текстом, який вони повинні прочитати за 1 хвилину.

“…Чорною хмарою посунули татари на землі придніпровські. Зібрав тоді князь військо і вирушив у похід. Спинився табором у лісі над Тясмином. Почав думати, як би вдарити зненацька. Але ж довкола – ліси дрімучі, болота непрохідні. Раптом перед князем дівчина з’явилася.

– Знаю, – каже, – я стежину потайну. Можу нею провести твою дружину хоробру.

І пішли за дівчиною воїни. Здолали багато татарів, тільки дівчини не вберегли. Поховали воїни незнайомку в лісі. Навіть ім’я її не знали, та за сміливість назвали Смілою. А коли пізніше на цьому місці виросло місто, то й воно стало Смілою називатися – в пам’ять про дівчину хоробру.”

Після читання уривка вчитель перевіряє, чи зрозуміли учні зміст.

– З ким воювала хоробра дружина князя?

– Хто допоміг здолати татарів?

– Як назвали місто, що виросло на цьому місці?

II. Повідомлення теми і мети уроку.

– У Черкаській області, над річкою Тясмин розкинулося красиве місто. Із сивої давнини, з красивих героїчних легенд постало воно. І назване Смілою. Хто б не була та дівчина, що стала символом невмирущої сміливості, прагнення волі, жертовності й патріотизму, вона передала жителям міста у спадщину найкращі риси. А образ її увічнено в Гербі міста Сміли.

Учитель показує зображення герба міста.

– Легенд про походження назви міста є кілька. І сьогодні ми ознайомимося ще з однією із них.

III. Опрацювання народної легенди “Місто Сміла”.

1. Підготовка до вивчення нового матеріалу.

А) Вправа на розширення периферичного зору. Читання слів, записаних пірамідкою.

– Зосередьте погляд на вертикальній лінії. Намагайтеся побачити букви, які записані зліва і справа (10-15 секунд).

Б) Словникова робота.

– Які слова, близькі за значенням, записані у пірамідках? Продовжте цей синонімічний ряд. (Сутичка, битва, бій, сварка, боротьба.)

– Яке слово має різні значення, залежно від місця наголосу?

– Поясніть значення слова “вельможі”. (Знатна й багата особа, яка займає високу державну посаду.) Прочитайте у підручнику тлумачення слова “зайди”.

2. Самостійне мовчазне читання легенди учнями. Перевірка первинного сприймання.

– Про які часи ця легенда?

– Хто з дійових осіб справив на вас найбільше враження? Чому?

3. Повторне читання легенди вголос.

– Як звали жінку-козачку? Якою вона була?

4. Аналіз змісту твору з елементами вибіркового читання.

– Хто володів містом? Хто воював з польськими вельможами?

– Чому, на вашу думку, війна йшла невпинно?

– Поясніть вислів “занепадали духом”. Чому це трапилося з козаками?

– Прочитайте, якою була жінка-козачка.

– До чого закликала козачка? Зачитайте ці запальні слова.

– Хто повів козаків на приступ фортеці? Чим закінчився цей бій?

– Як люди увічнили пам’ять про відважну козачку?

5. Гра “Наші гіпотези”.

– Поміркуйте, що було б, якби до козаків не прийшла смілива жінка.

6. Вправи на розвиток техніки читання.

А) Гра “Дочитай речення”.

– На дошці написані початки речень. Знайдіть їх у тексті і дочитайте до кінця.

Що ви за лицарі, що…

(5)

Козаки почали вже…

(3)

І полум’яна українка…

(6)

Колись Сміла була…

(1)

Вона виступила із…

(4)

Багато разів брали…

(2)

3 того часу і…

(7)

Б) Мовно-логічне завдання.

– Біля кожного речення поставте порядковий номер згідно зі змістом.

В) Перечитування легенди з метою підготовки до детального переказу.

7. Детальний переказ легенди.

Гра “Обличчя до обличчя”.

Діти переказують легенду, повернувшись одне до одного обличчям, користуючись початками речень із попереднього завдання.

8. Робота в зошитах (с. 7-8, завд. 1-6).

IV. Підсумок уроку.

– Яку легенду читали на уроці? Про які вона часи?

– Що оспівано у цьому творі?

– Порівняйте дві легенди про походження назви міста Сміла: ту, яку читали на початку уроку, і ту, що у підручнику. Чим вони відрізняються? Що у них спільного?

– Чи знаєте ви, звідки походить назва нашого міста (села)? (Вислуховуються відповіді дітей. Якщо учні не можуть відповісти, то виконують це завдання вдома.)
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

ГЕРОЙ НІКОЛИ НЕ ВМРЕ, ВІН ВІЧНО В НАРОДІ ЖИВЕ – ІЗ СКАРБНИЦІ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ