Генрік Ібсен. “Ляльковий дім”. Сюжет. Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої) – IІ семестр

Мета: формування предметних компетентностей: визначити особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії п’єси Г. Ібсена “Ляльковий дім”; охарактеризувати твір як один із вершинних у творчості письменника; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв’язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; виховувати на принципах високої моралі; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати навички роботи в групі; інформаційної: розвивати навички роботи із джерелами інформації; загальнокультурної: виховувати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: драма, прототип, діалог, репліка, ремарка, тематика, проблематика, сюжет.

Міжпредметні зв’язки: історія, географія, образотворче мистецтво.

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до твору, відеопрезентація.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

– Скласти “Асоціативне гроно” до поняття “ібсенізм”.

І – інтелектуальний підхід.

Б – боротьба з лицемірством.

С – символіка.

Е – експериментаторство.

Н – нова драма.

І – ідеї як рушій сюжету.

З – зовнішня і внутрішня дії.

М – митці: Шоу, Чехов, Метерлінк.

2. Евристична бесіда

– Чому п’‎єса “Ляльковий дім” викликала негативний резонанс у суспільстві? Як оцінила її тогочасна критика? (У фіналі героїня йде від чоловіка, покинувши трьох дітей. Така кінцівка викликала бурхливу суспільну реакцію. Нору звинуватили в легковажності та нещирості, а автора твору – у прагненні обмовити шлюб і зруйнувати сім’‎ю. Багато хто вважав кінець драми неприродним, бо жодна мати не покине своїх дітей. Під тиском громадськості Ібсен переписує кінцівку п’‎єси. (В останній момент Хельмер широко прочиняє двері до дитячої кімнати, і Нора, побачивши своїх діточок, залишається.). Але потім автор повернувся до першого варіанта.)

– Що таке соціально-психологічна драма? (Соціально-психологічна драма – змалювання високоінтелектуальних людських характерів, досить складних переживання; увага з побутових обставин переноситься на психологію персонажів.)

– Які ознаки соціально-психологічної драми притаманні п’‎єсі “Ляльковий дім”? Визначте у цьому творі ознаки “нової драми”. (Актуальність, п’‎єса – дискусія, боротьба за оновлену драму, тематики, глядачі – учасники драми, відкритий фінал.)

– Якою постає Нора у першій дії? Чи щаслива вона у шлюбі?

– Як ви гадаєте, чи любив Хельмер свою дружину? Які епізоди це красномовно засвідчують?

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

– Генрік Ібсен відіграв провідну роль у становленні нової європейської драми. Його новаторство полягало у відмові від звичного любовного конфлікту як основного рушія дії, у постановці низки актуальних проблем про особистість та її взаємини із суспільством.

Чи не найвідомішим взірцем його “нової” драми стала саме п’‎єса “Ляльковий дім”, сюжетом для якої автор обрав історію однієї родини, яка, проживши разом багато років, так і не зуміла побудувати справжній родинний дім, а не “ляльковий”.

2. Робота з текстом

Читання фрагменту кінцевої ІІІ дії (розмова Нори і Хельмера).

3. Евристична бесіда

– Як ви зрозуміли фінальну сцену? Чим завершується п’‎єса?

– Що ми знаємо про минуле Нори?

– Як ви оцінюєте вчинок Нори, чи можна її виправдати?

– Якої реакції на лист вона чекає від чоловіка?

– Який вихід знаходить Хельмер у цій ситуації?

– Чому ж так закам’‎яніла Нора, адже Хельмер простив її?

– Як ви оцінюєте рішення Нори залишити свій дім?

– Які права відстоює героїня: жінки чи людини?

– Чи, можливе, на вашу думку, повернення Нори в сім’‎ю? Якщо так, то за яких умов?

4. Слово учителя

– Особливість аналітичної драми полягає у тому, що, попри зовнішнє благополуччя, у житті головних героїв існує конфлікт, таємниця, що певний час залишається не розкритою. Але виникають обставини (загроза збоку Крогстада) – і таємницю розкрито. Композиція п’‎єси дозволяє побачити зовнішній конфлікт – шантаж Крогстадом Нори – і внутрішній – бажання Нори розповісти про все чоловікові та великий страх це зробити.

5. Проблемне запитання

– Як вислів Соломона стосується головної героїні Нори: “Мудра жінка будує свій дім, а безумна своєю рукою руйнує його”? До яких жінок належить героїня – до мудрих чи безумних? Відповідь обгрунтуйте.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа “Продовж речення”

– Фінал п’‎єси для мене…

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Навчитися характеризувати особливості конфлікту п’‎єси.

2. Підібрати цитатні характеристики до образів твору.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Генрік Ібсен. “Ляльковий дім”. Сюжет. Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої) – IІ семестр