Генетичний ряд металів

У цій статті поговоримо про генетичному ряді металів. Індивідуальні хімічні речовини прийнято поділяти на 2 групи: прості і складні речовини.

Генетичний ряд металів

Дана схема дає спрощене уявлення про генетичну ряді металів.

Зверху розташовуються група металів і водень, будова якого відрізняються від будови атомів інших елементів. На зовнішньому рівні сидить 1 електрон, як у лужних металів, але в той же час не вистачає 1го електрона до заповнення зовнішнього рівня.

Грунтуючись на генетичному ряді метали утворюють основні оксиди. Водень утворює специфічний амфотерний оксид – воду Н2О, яка при взаємодії з основним оксидом дає підставу (луг). Такі реакції йдуть, як правило, без зміни ступеня окиснення. Зі зміною відбуваються лише ті реакції, в яких з простих речовин утворюються складні:

2Cu + O2 = 2CuO,

Основні оксиди реагують з неметалами, кислотними оксидами, кислотами, кислими солями.

В залежності від кислоти, металу або складальні утворюються різні солі. Наприклад:

Cu(ОН)2 + H2SO4= [Cu(OH)2]SO4.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Генетичний ряд металів