ГАМЛЕТ – ВІЧНИЙ ОБРАЗ – Вільям Шекспір William Shakespeare (1564-1616) – Ренесанс в Англії – Мандруючи сторінками епохи

Вивчаючи зарубіжну літературу в попередніх класах, ви вже неодноразово говорили про так звані вічні образи. Тобто такі літературні образи, які за глибиною художнього втілення виходять за межі конкретних творів і відображеної в них епохи. Пригадайте Прометея, Дон Кіхота, Ромео і Джульетту, які є яскравими прикладами саме вічних образів.

Зазвичай ці образи багатобарвні й багатозначні, що і дає можливість письменникам по-своєму переосмислити їх, відкрити читачу якісь, можливо, ще не розгадані ним грані характеру персонажа. Для багатьох шанувальників літератури Гамлет – це не просто данський принц, який жив у далекі від нас часи. Його ім’я асоціюється насамперед із притаманною людині здатністю сумніватися й шукати.

Образ Гамлета спостерігаємо в численних творах: німців Йоганна Вольфганга Гете (роман “Учнівськіроки Вільгельма Мейстера”) та Бертольта Брехта (вірш “Про п’єсу Шекспіра “Гамлет””), британця Тома Стоппарда (п’єса “Розенкранц і Гільденстерн мертві”), у поетичному доробку росіян Бориса Пастернака (“Гамлет”), Володимира Висоцького (“Мій Гамлет”), Олександра Блока (“Я – Гамлет”), Марини Цвєтаєвої (цикл “Гамлет”) і в багатьох інших шедеврах зарубіжної літератури.

Важливе місце образ Гамлета посідає і в українському письменстві. Йому, зокрема, присвячено поезії Максима Рильського “Як Гамлет, придивляюсь я до хмар…”, “Принц Данський”, Євгена Плужника “Ходить. Все ходить…”, Леоніда Первомайського “Гамлет”, Бориса Олійника “XX вік і Гамлет”, Дмитра Павличка “Як Гамлет, я ходжу поміж гробами…”, поему Миколи Бажана “Смерть Гамлета”.

1. Продовжіть речення:”Вічні образи – це…”

2. Чому, на ваш погляд, образ Гамлета став вічним? Аргументуйте свою думку.

3. Хто з українських і зарубіжних письменників звертався у своїй творчості до образу Гамлета?

УКРАЇНСЬКІ СТЕЖИНИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Переклади творів Шекспіра відіграли важливу роль у збагаченні української мови. Насамперед це виявилось у поповненні словникового запасу українців крилатими висловами. Чимало їх прилетіло в наше мовлення з трагедії “Гамлет”. Найвідомішим, безумовно, є гамлетівське бути чи не бути, яке символізує найвищу точку вагань особистості щодо якоїсь важливої проблеми. Крім того, в україномовному середовищі вже давно побутує вислів звихнувся час, який походить із фрази Гамлета time is out of joint з монологу наприкінці першої дії п’єси. Його вживають у значенні “прийшли нові часи з новими цінностями, не зрозумілими для попереднього покоління”.

Читачеві XXI століття

Надзвичайно цікавою для дослідження є тема “Шекспір і сучасний кіберпростір1”. Адже особистості й творчості видатного британця присвячено чимало інтернет-сторінок, інтернет-сайтів та інтернет-порталів. Одним із найпопулярніших є англомовний сайт Mr. Shakespeare and the Internet (Http://shakespeare. palomar. edu). Тут можна знайти унікальні документи шекспірівської доби, книжки, DVD, інформацію про те, як вивчають Шекспіра в різних країнах світу, комп’ютерні ігри, вікторини, онлайнові конкурси, відеоверсії шекспірівських п’єс і ще безліч усіляких цікавинок.

У пошуку матеріалів про Шекспіра вам допоможе й Український шекспірівський портал (Http://Shakespeare.In.Ua/Uk/). Тут ви можете ознайомитися і з умовами конкурсу юних шекспірознавців.

1 Кіберпростір (Cyberspace) – інтерактивне інформаційне середовище, яке функціонує за допомогою комп’ютерних систем.

Цікаво, що у 2016 р. Google вшанував 400 років від дня смерті Вільяма Шекспіра, прикрасивши свою стартову сторінку символічним дудлом, у якому проілюстровано найвидатніші твори письменника.

❖ Роздивіться уважно зображення дудла. Кого із знайомих вам персонажів ви впізнали? Які епізоди прочитаних творів пригадали?

ГАМЛЕТ   ВІЧНИЙ ОБРАЗ   Вільям Шекспір William Shakespeare (1564 1616)   Ренесанс в Англії   Мандруючи сторінками епохи

А британська телерадіомовна компанія ВВС пропонує вам дізнатися за допомогою цікавого електронного тесту, з яким із персонажів англійського генія у вас найбільше спільних рис. Цікаво, що тест підготували ваші ровесники – школярі католицького ліцею Святого Олбана в Уельсі. Отже, якщо ви хочете завдяки Шекспіровим персонажам більше зрозуміти самого себе, зазирніть на цю незвичайну сторінку: Http://Www.Bbc.Com/ Ukrainian/society/2016/04/160422_quiz_Shakespeare character_it

Цікаві перспективи відкриваються перед шанувальниками Шекспіра, адже в 2017 році започатковано розробку порталу Вільям Шекспір в українській Вікіпедії.

ЗІ СКАРБНИЦІ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ ДУМКИ

На наш погляд, “Гамлет” – головне творіння Шекспіра. Жодний образ, створений поетами, не бентежить і не хвилює нас такою мірою.

Віктор Гюго, французький письменник

“Гамлет” уважається справедливо найгеніальнішим твором Шекспіра. У фігурі данського королевича можна бачити поетичний візерунок душі самого поета. Не дивно, що, як усі геніальні постаті, так і ся виявляє багато загадкового.

Іван Франко, український письменник, літературознавець і перекладач

У світовій літературі Шекспір посідає таке ж місце, що й Гамлет у колі художніх образів: це усепроникаючий дух – дух, що не знає меж.

Гарольд Блум, американський літературний критик і культуролог

У “Гамлеті” уперше в літературі зображено людину з глибоким усвідомленням суперечності між ідеалом та навколишнім світом, розумінням невідповідності власних сил поставленій меті, з усією внутрішньою багатогранністю своєї особистості, з дотепністю, далекою від веселої розваги, з жорстокістю і тонкістю почуттів, із постійним відтермінуванням дії та несамовитим терпінням.

Георг Брандес, донський літературознавець

Підсумовуємо вивчене

1. Усно виправте записи неуважного читача:

Шекспір народився 23 квітня 1616 року в Лондоні.

Перу Шекспіра належать 35 п’єс, 152 сонети і 2 поеми.

2. Підготуйтесь до дискусії “Чи був Шекспір?”. Використовуючи матеріали підручника та додаткові джерела, доберіть аргументи до розв’язання шекспірівського питання1.

3. Поясніть, чим драматургія Шекспіра відрізняється від античної.

4. Який конфлікт перебуває в центрі трагедії “Гамлет”?

5. Визначте зав’язку, кульмінацію та розв’язку в сюжеті твору.

6. На які групи можна розподілити дійових осіб? Аргументуйте свою відповідь.

7. У чому полягає трагедія Гамлета? Що примусило його надіти маску божевілля?

8. Дайте оцінку світу, який оточує бунтівного принца.

9. Символом чого, на ваш погляд, є данське королівство?

10. Чому монолог “Бути чи не бути?” називають вищою точкою роздумів і сумнівів головного героя?

11. Порівняйте шекспірівські сонет 66 і монолог “Бути чи не бути?”.

12. Чи демонструє автор свою позицію щодо зображуваного в трагедії? Аргументуйте відповідь.

13. Доведіть, що “Гамлет” – філософська трагедія.

14. Підготуйте доповідь на одну з тем: “Система образів трагедії В. Шекспіра “Гамлет””; “Проблематика п’єси”.

15. Чим схожі данська легенда про принца Амлета й історія, розказана Шекспіром? Що в них відмінного?

16. Наведіть приклади шекспірівських фраз, які увійшли в українську мову. Розтлумачте їх значення.

17. Напишіть твір на одну з тем: “Бути чи не бути?” (Проблема вибору в трагедії В. Шекспіра “Гамлет”)”; “Гамлет – переможець чи переможений?”.

18. Чи дивились ви спектаклі, художні фільми, створені за прочитаною п’єсою? Порівняйте твір В. Шекспіра з його постановками на сцені та в кіно.

19. За допомогою комп’ютерних засобів змакетуйте театральну або кіноафішу до трагедії “Гамлет”.

20. Проаналізуйте хмару “Найуживаніші слова в оригіналі трагедії “Гамлет””. Яку інформацію про твір вона несе (звертайте увагу не лише на іменники, а й на

Інші частини мови)?

ГАМЛЕТ   ВІЧНИЙ ОБРАЗ   Вільям Шекспір William Shakespeare (1564 1616)   Ренесанс в Англії   Мандруючи сторінками епохи

1 У підготовці до дискусії можна використати книгу Ерленда Лу і Петтера Амундсена “Органіст” (Харків, 2006), у якій запропоновано цікаву версію розгадки “шекспірівського питання”.

21. Уважно роздивіться інфографіку “Шекспір”. Спираючись на неї, пригадайте найцікавіші факти із життєпису Шекспіра. Розшифруйте, що означають наведені цифри й символи, а також портрети Михайла Старицького й дами з маскою. Придумайте розповідь на тему “Шекспір безмежний” або підготуйте інформаційний плакат чи презентацію “Мій Шекспір”.

ПІДСУМОВУЄМ ВИВЧЕНЕ В РОЗДІЛІ

1. Які літературні твори, представлені у цьому розділі, вас зацікавили, можливо, схвилювали або змусили про щось замислитися? Поясніть чому.

2. Установіть відповідність між трьома колонками:

Гомер

Англія

“Божественна

Комедія”

Данте

Греція

“Гамлет”

Шекспір

Італія

“Одіссея”

3. Поясніть, чому Античність називають колискою європейської культури.

4. Чи можна “Одіссею” назвати твором на всі часи? Аргументуйте свою думку.

5. Чи згодні ви з твердженням Михайла Грушевського про те, що “Гомерові поеми такі ж широкі, як життя”. Обгрунтуйте відповідь.

6. Прочитайте висловлювання українського філософа Дмитра Чижевського: “…Ренесанс відродив античний ідеал гармонійної, урівноваженої краси; ренесанс був “відкриттям” та “звільненням” людини; нарешті – ренесанс “відкрив” наново природу. Це, звичайно, дуже важливі духовні надбання, щоб із них почати нове літочислення європейської культури. Під ці три формули можна підвести майже всі здобутки ренесансної культури”. Використовуючи “формули” Чижевського, схарактеризуйте добу Відродження в Італії.

7. Укладіть асоціативний кущ “Культура італійського Відродження”.

8. Прочитайте синквейн, присвячений Данте.

Перший рядок

Данте.

Другий рядок

Величний, правдивий.

Третій рядок

Кохає, бореться, творить.

Четвертий рядок

Духовний батько італійського Відродження.

П’ятий рядок

Гуманіст.

Складіть на його основі зв’язну розповідь про Данте Аліг’єрі. Запропонуйте свій варіант синквейну про поета.

9. На прикладі прочитаних вами пісень “Божественної комедії” доведіть, що цей твір утверджує гуманістичні ідеї Відродження.

10. Прочитайте думки Гомера і Шекспіра з рубрики “Цитати для душі”, поданої в електронному додатку до підручника. Чи вважаєте ви їх актуальними?

11. Розкрийте особливості шекспірівської драматургії в порівнянні з античною.

12. Підготуйте п’ять запитань до класу за трагедією “Гамлет”.

13. Прокоментуйте назву розділу й епіграфи до нього. Запропонуйте свій варіант назви цього розділу.

14. У класі проведіть дискусію на тему “Для чого сучасній людині цифрової епохи знати про твори минулих століть?”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

ГАМЛЕТ – ВІЧНИЙ ОБРАЗ – Вільям Шекспір William Shakespeare (1564-1616) – Ренесанс в Англії – Мандруючи сторінками епохи