ГАЇ ШУМЛЯТЬ… – ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) – РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

Гаї шумлять –

Я слухаю.

Хмарки біжать –

Милуюся.

Милуюся-дивуюся,

Чого душі моїй

Так весело.

Гей, дзвін гуде –

Іздалеку.

Думки пряде –

Над нивами.

Над нивами-приливами,

Купаючи мене,

Мов ластівку.

Я йду, іду –

Зворушений.

Когось все жду –

Співаючи.

Співаючи-кохаючи

Під тихий шепіт трав

Голублячий.

Щось мріє гай –

Над річкою.

Ген неба край –

Як золото.

Мов золото-поколото,

Горить-тремтить ріка,

Як музика.

Поміркуй над прочитаним

1. Яку картину природи змальовує П. Тичина у вірші? Підтвердь свою думку прикладами.

2. Назви слова, які допомагають тобі уявити красу природи, її барви.

3. Запам’ятай три засоби, за допомогою яких П. Тичина “озвучує” поетичний твір:

– повторення в кількох рядках того самого голосного чи приголосного звука;

– використання слова, що означає певне музичне поняття;

– використання слів, які своїм значенням викликають враження звуків. Добери з вірша приклади до кожного з цих засобів.

4. Назви два приклади поєднання у вірші слухових і зорових образів.

5. Яким настроєм охоплений ліричний герой? Чому ти так думаєш? Допиши цей настрій до словничка настроїв.

6. Яким у твоїй уяві постає ліричний герой твору? Що його хвилює? Чим він захоплюється? Який його душевний стан?

7. Назви у вірші по одному прикладу художніх засобів, які ти вивчив/вивчила у 5 класі. Яка їхня роль?

8. Вислов міркування, чому треба охороняти природу. Як робиш це ти?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

ГАЇ ШУМЛЯТЬ… – ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) – РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ