Г. Г. МАРКЕС “СТАРИГАНЬ ІЗ КРИЛАМИ”. СХРЕЩЕННЯ В ОПОВІДАННІ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕРНІСТСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ З НАЦІОНАЛЬНИМ МІФОПОЕТИЧНИМ БАЧЕННЯМ. ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНИЙ СЕНС ЗУСТРІЧІ ЯНГОЛА З ЛЮДЬМИ. СВОЄРІДНІСТЬ ОБРАЗУ ЯНГОЛА: ЙОГО БЕЗПОРАДНІСТЬ І ТЕРПИМІСТЬ ДО ЛЮДЕЙ, СПОРІДНЕНІСТЬ ІЗ ЛЮДСЬКОЮ ПРИРОДОЮ. ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ЛЮДЕЙ ДО ЯНГОЛА. СЕНС ФІНАЛУ ТА НАЗВИ ОПОВІДАННЯ. ЗРОЩЕННЯ ФАНТАСТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ПОБУТОВИМИ ДЕТАЛЯМИ – ХАРАКТЕРНА ОЗНАКА ХУДОЖНЬОГО СВІТУ ТВОРУ – ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА У ДЗЕРКАЛІ ЛІТЕРАТУРИ

Мета (формувати компетентності): предметні (розуміння основних проблем та ідеї оповідання “Старигань із крилами” Г. Г. Маркеса, мотивів поведінки персонажів; поглиблені вміння аналізувати характери головних героїв літературного твору; читацьку активність); ключові (уміння вчитися: уміння виокремлювати особливості зображення людського суспільства у творі; образне мислення; уміння висловлювати свою думку; загальнокультурні: здатність розуміти іншу людину, людяність та співчуття, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: гумор, сатира, іронія, гротеск, сарказм.

Обладнання: портрет Г. Г. Маркеса, тексти оповідання “Старигань із крилами”, словники літературознавчих термінів, роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Колективне гронування за темою “художній світ Г. Г. Маркеса”

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. За біблійними легендами люди уявляють янголів прекрасними юнаками з чудовими, як у лебедів, білими крилами. Це зразки досконалості, добрі охоронці людської душі. Недаремно говорять “янгольський вигляд”, “янгольський голос”, “не людина, а янгол”. В оповіданні Маркеса перед нами постає зовсім інша істота. Чи може вона бути янголом? Навіщо цей старигань з’‎явився серед людей? Спробуємо сьогодні це з’‎ясувати.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

– Здавалось би, сюжет оповідання дуже простий. Несподівано на одному із сільських подвір’‎їв з’‎явився дивний чоловік. Це був старигань із білими крилами. Після дискусій жителі селища вирішили, що це янгол. Його поселили в курнику. Дізнавшись про янгола, до двору господаря Пелайо завітав священик і захотів повідомити про диво вищих церковних осіб Згодом стан здоров’‎я стариганя значно погіршився і всі вирішили, що він помирає. Проте через певний час старигань одужав та відлетів. Оповідання починається описом побутових подій, так само буденно розповідається про перебування старого серед людей… Так Маркес творить власний, досить сумний, міф про пришестя на грішну землю янгола, про людей і земне життя

2. Евристична бесіда за літературним твором

Свої відповіді учні підтверджують цитатами з тексту.

– На вашу думку, чому янгол з’‎явився саме в цій родині та в цьому селищі?

– Яким був янгол?

– Як люди відреагували на появу янгола?

– З якою метою біля помешкання Пелайо збираються відвідувачі?

– Як Пелайо з Елісендою прийняли янгола?

– Чому, на вашу думку, янгол Маркеса постає в подобі стариганя? Що намагається показати автор цим образом?

– Як ви розумієте фінал оповідання? На що вказує автор мотивом злету янгола?

3. Характеристика образів літературного твору. Колективне складання опорного конспекту (запис до зошитів)

– Складіть опорний конспект – характеристику образів оповідання “Старигань із крилами” Г. Г. Маркеса.

Очікуваний результат

Пелайо – обмеженість, прагматизм

Елісенда – жадібність, користь, матеріальність переважає над благочестям Священик – самовпевненість, обмеженість, невігластво Натовп зацікавлених – символ деградації суспільства.

Дитина – плід хворого суспільства.

Жінка-павук – символ деградації суспільства.

Дощ – символ необхідності духовного очищення землі Морська стихія – бурхливе й суперечливе життя Морський вітер – відчуття свободи Селище – модель людства

Старигань із крилами – Божий посланець, символ знехтуваної віри та уособлення Природи.

4. Повторення теорії літератури (робота в малих групах; запис до зошитів)

– Визначте засоби комічного у творі.

Очікуваний результат

Гумор. Пелайо на кухні з кийком альгвасила стереже янгола. Отець Гонзага пробурмотів молитву, зазирнувши до курника. Хлопчик і янгол одночасно захворіли на вітряну віспу. Люди годували янгола кристаликами камфори, а він обрав баклажанну кашу.

Сатира. Гонзага пише листа папі; “але час спливав, а папа все ще з’‎ясовував, чи схожа його мова на арамейську, чи здатний він утриматись на кінчику голки, чи може, зрештою, це якийсь іноземець”.

Іронія. Коли Пелайо й Елісенда розбагатіли за рахунок янгола, вони загратували вікна. Через кілька років Пелайо пожалів янгола, загорнув у ковдру і виніс його у повітку.

Гротеск. У двір Пелайо зійшлася сила-силенна людей, і довелося викликати військо, аби розігнати натовп, який трохи не зруйнував будинок Серед цього галасу і безладдя здавалося, що двигтіла земля Дівчина, яка через непослух перетворилася на павука.

Сарказм. У змалюванні дій отця Гонзаги, папи.

5. Постановка та розв’язання проблемного питання

– Доведіть, що в тексті оповідання є зв’‎язок латиноамериканського національного міфопоетичного бачення і образів, змальованих письменником

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Інтерактивна вправа “Карусель” (робота в групах)

Кожна з 5 груп отримує запитання на картці, на яке готує відповідь упродовж 5 хвилин. Потім озвучує однокласникам запитання та свою відповідь на нього.

– Які духовні проблеми порушує Маркес у творі?

– Чи не здається вам дивною назва оповідання? Чому?

– Навіщо опинилася на землі ця дуже стара людина з крилами?

– Чи погодитеся ви з думкою англійського філософа Томаса Карлейля: “Якщо б Христос з’‎явився сьогодні на землі та завітав до чиєїсь оселі, його запросили б до столу, пригостили б чаєм, чемно послухали і… посміялись би”? Чи можна назвати таку позицію блюзнірством?

– Навіщо потрібні янголи, а також інші містичні створіння, та чи потрібні вони взагалі?

2. Слово вчителя (узагальнення)

– В оповіданні-притчі змальовано ситуацію зустрічі людей з чудом. Щоправда, ця зустріч не має суттєвого впливу на життя людей: існуючи поруч, світ людей і світ надприродного залишаються відокремленими один від одного, тому кожен із них виявляється приреченим на самотність. Диво так нічого й не змінило в житті людей: окрім будинку, що його збудували Пелайо та Елісенда на гроші, виручені від показу незвичайного стариганя, у селищі все залишилося як раніше. Люди навколо янгола настільки поринули в буденність, що навіть не заслуговують на покарання (про нагороду взагалі не йдеться). З янголом, який полетів, зникає щось чарівне та важливе, що вони не розпізнали і не збагнули

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Переглянути зміст творів “Старий і море” Е. Хемінгуея та “Старигань із крилами” Г. Г. Маркеса.

ДОДАТОК ДО УРОКУ № 50

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Слово вчителя (узагальнення)

– Мотив падіння й злету утворює сюжетно-композиційну канву твору: на початку янгол борсається у багнюці не в змозі підвестися, а наприкінці оповідання він якимось надзусиллям здіймається у повітря й розчиняється у небі У Божого вісника крила виросли не завдяки, а всупереч людям! Тест на людяність суспільство не витримало.

Образ крил – це Божий дар, обдарування, заклик до злету душі. Сам по собі цей дар зовсім не свідчить про те, що людина гідна його. Духовне сходження кожен має пройти самостійно, використовуючи для цього власні крила.

<…>

2. Постановка та розв’язання проблемного питання

<…>

3. Творча робота

<…>


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Г. Г. МАРКЕС “СТАРИГАНЬ ІЗ КРИЛАМИ”. СХРЕЩЕННЯ В ОПОВІДАННІ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕРНІСТСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ З НАЦІОНАЛЬНИМ МІФОПОЕТИЧНИМ БАЧЕННЯМ. ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНИЙ СЕНС ЗУСТРІЧІ ЯНГОЛА З ЛЮДЬМИ. СВОЄРІДНІСТЬ ОБРАЗУ ЯНГОЛА: ЙОГО БЕЗПОРАДНІСТЬ І ТЕРПИМІСТЬ ДО ЛЮДЕЙ, СПОРІДНЕНІСТЬ ІЗ ЛЮДСЬКОЮ ПРИРОДОЮ. ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ЛЮДЕЙ ДО ЯНГОЛА. СЕНС ФІНАЛУ ТА НАЗВИ ОПОВІДАННЯ. ЗРОЩЕННЯ ФАНТАСТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ПОБУТОВИМИ ДЕТАЛЯМИ – ХАРАКТЕРНА ОЗНАКА ХУДОЖНЬОГО СВІТУ ТВОРУ – ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА У ДЗЕРКАЛІ ЛІТЕРАТУРИ