Функції комерційних банків

Банківська система більшості країн є дворівневу модель. На верхньому щаблі знаходиться Центробанк, який здійснює контроль за знаходяться на другому рівні комерційними банками. Відмінність між Центральним банком і комерційними полягає в тому, що Центробанк виконує наступні операції недоступні комерційним банкам:

    Випуск державних грошових знаків і цінних паперів; Видача кредитів комерційним банкам; Розробка і впровадження єдиної звітності для комерційних банків; Обслуговування розрахункових рахунків комерційних банків;

Діяльність комерційних банків можна визначити трьома основними функціями:

    Накопичення і збереження грошових коштів; Кредитування приватних осіб і організацій; Посередницькі послуги під час здійснення платіжних і розрахункових операцій;

Комерційні банки відіграють важливу роль при акумуляції і розподілу капіталу в державі. Крім того, що банки мають власний капітал, що інвестується в різні проекти, вони привертають сторонній капітал, використовуючи вільні грошові кошти фізичних і юридичних осіб.

На початковому етапі своєї діяльності комерційні банки використовували тільки власні активи, але в подальшому стало ясно, що своїх коштів недостатньо і потрібно залучати чужі. Щоб залучити клієнтів банки почали використовувати депозитні програми, які гарантують отримання доходу у вигляді нарахування відсотків на суму вкладу. Таким чином, банкам вдалося значно збільшити свої активи. На сьогоднішній день частка залучених коштів становить 70-80% капіталу банку.

Антиподом депозитної програми є банківські послуги з кредитування. Тут фінансова установа отримує прибуток від переплати, яку позичальник вносить крім основної суми боргу.

Таким чином, виконуючи функцію кредитування, банк виступає посередником між особою, що має вільні грошові кошти і особою в них має потребу. У сучасній економіці дуже часто спостерігається ситуація, коли в одних суб’єктів виникає надлишок грошових коштів, а у інших – гостра необхідність. Кілька століть тому цю проблему можна було вирішити, зв’язавшись безпосередньо з кредитором, але в сучасному світі така можливість малоймовірна. Ось тут і використовуються в повній мірі посередницькі послуги комерційних банків.

Надання банками послуг з кредитування істотно впливають на зростання промисловості і сільського господарства. Позитивно позначаються на матеріальному добробуті населення і сприяють розширенню споживчого попиту.

Третя функція комерційних банків – посередництво в платіжних операціях з кожним роком стає більш важливою для світової економіки. Зараз в світі наростає тенденція відходу від готівки і більшість платежів здійснюється за допомогою безготівкового розрахунку. У країнах Західної Європи і США на частку безготівкових платежів припадає близько 90% всіх розрахункових операцій, в Україні цей показник дорівнює 64%.

У зв’язку зі збільшенням частки безготівкових розрахунків, додатковою функцією комерційних банків прийнято вважати створення додаткових платіжних засобів. Під цим терміном розуміють інструменти необхідні для проведення безготівкових розрахунків – банківські карти, чекові книжки, електронні платежі. Найпоширенішим платіжним засобом є банківська карта. За останні 7-8 років емісія банківських карт зросла в кілька разів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Функції комерційних банків