Функції бактерій

У біології між живими організмами і середовищем існування бактерії виконують такі функції:

    Переробка органічних речовин в мінеральні; Фіксація азоту.

У житті людини одноклітинні мікроорганізми відіграють важливу роль з перших хвилин народження. Вони забезпечують збалансовану мікрофлору кишечника, впливають на імунітет, займаються підтримкою водно-сольового балансу.

Запасна речовина бактерій

Запасні поживні речовини у прокаріотів скупчуються в цитоплазмі. Їх накопичення відбувається в сприятливих умовах, а споживається в період голодування.

До запасних речовин бактерій відносяться:

    Полісахариди; Ліпіди; Поліпептиди; Поліфосфати; Відкладення сірки.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Функції бактерій