ФРАНЦУЗЬКИЙ СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС. “ПІСНЯ ПРО РОЛАНДА”. ІСТОРИЧНА ОСНОВА ТВОРУ Й ПОЕТИЧНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ В НЬОМУ РЕАЛЬНИХ ПОДІЙ – СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Мета: ознайомити учнів із основними відомостями про героїчний епос “Пісня про Роланда”, проаналізувати приклади історичної правди та вигадки у творі; розвивати навички конспектування, аналізу художнього тексту; виховувати інтерес до історичного минулого народів світу.

Обладнання: повний текст твору “Пісня про Роланда” в перекладі В. Пащенка та Н. Пащенко, ілюстрації до твору з його середньовічних видань, репродукції зображень Карла Великого.

Перебіг уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

– Бесіда

1. Пригадайте, які три чинники впливали на формування культури та літератури Середньовіччя в Європі.

2. Якою мовою створювалися літературні твори багатьох країн Західної Європи в середні віки?

3. Назвіть періоди середньовічної європейської літератури.

4. Які жанри середньовічної європейської літератури ви знаєте?

5. Дайте визначення поняттю “героїчний епос”.

6. Назвіть теми творів середньовічної європейської літератури.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

– Слово вчителя

(Текст виступу вчителя див. на сайті interactіve. ranok. com. ua)

Під час виступу вчителя учні заповнюють таблицю “Загальна характеристика епосу “Пісня про Роланда””.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕПОСУ “ПІСНЯ ПРО РОЛАНДА”

Час створення

Мова створення

Автор

Історична основа

Персонажі

ПЛАН ВИСТУПУ ВЧИТЕЛЯ

1. Французький середньовічний епос: основні теми.

2. Час створення та авторство “Пісні про Роланда”.

3. Історична основа епосу про Роланда.

4. Переклади “Пісні про Роланда” українською.

Учитель перевіряє заповнені таблиці у 4-5 учнів.

– Бесіда

1. Яке враження справив на вас твір?

2. Який епізод поеми вам особливо сподобався? Чому? Перекажіть його.

3. Як ви гадаєте, у зв’‎язку з чим у різних народів світу виник героїчний епос?

4. Доведіть, що “Пісня про Роланда” належить до героїчного епосу.

5. Назвіть приклади історичної правди та вигадки у творі.

6. Як ви вважаєте, з якою метою автор (чи автори) епосу переосмислили реальні історичні події? Чим пояснити наявність вигадки у творі?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

– Виконання завдання (робота в парах)

За результатами дослідження на уроці заповніть таблицю

“Історична правда і вигадка у творі “Пісня про Роланда””.

ІСТОРИЧНА ПРАВДА І ВИГАДКА У ТВОРІ “ПІСНЯ ПРО РОЛАНДА”

Реальні події та персонажі

Вигадані події та персонажі

Одна з пар представляє результати роботи. Клас доповнює відповідь.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти цитатний план “Пісні про Роланда”. Визначити, які епізоди твору є його зав’‎язкою, кульмінацією та розв’‎язкою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ФРАНЦУЗЬКИЙ СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС. “ПІСНЯ ПРО РОЛАНДА”. ІСТОРИЧНА ОСНОВА ТВОРУ Й ПОЕТИЧНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ В НЬОМУ РЕАЛЬНИХ ПОДІЙ – СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ