Франческо Петрарка. Сонети № 61, 132. Образ ліричного героя та героїні. Втілення гуманістичних ідеалів у поезії митця. Структура сонетів Ф. Петрарки

Мета: на основі аналітичного дослідження віршів Петрарки розкрити художню й психологічну своєрідність лірики Петрарки, дослідити особливості використання поетом сонетної форми; розкрити багатство почуттів ліричного героя Петрарки, автобіографічний аспект його поезії; сприяти вихованню поваги до внутрішнього світу людини, формуванню духовно багатої особистості.

Обладнання: портрет Петрарки, донни Лаури, музика Ф. Ліста

Перебіг уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів. Мотивація навчальної діяльності.

1. Кросворд “навпаки”.

Завдання: придумати запитання до слів у кросворді.

Франческо Петрарка. Сонети № 61, 132. Образ ліричного героя та героїні. Втілення гуманістичних ідеалів у поезії митця. Структура сонетів Ф. Петрарки

Відповіді:

1) Місто, у якому вивчав право в університеті Петрарка.

2) ліричний вірш, що складається із 14 рядків: двох чотири двох тривіршів.

3) Місце, де був увінчаний Петрарка як поет та історик.

4) Місто, про відродження якого мріяв поет.

5) Жінка, на честь якої були написані вірші Петрарки.

6) яким вінком був увінчаний поет?

7) Місто, в якому помер Петрарка.

8) Місто, в якому народився поет.

2. Прослуховування сонету № 90 Ф. Петрарки.

ІІ. Оголошення теми і мети уроку. Робота над темою уроку.

Учитель. У творчості Франческо Петрарки знайшла своє відображення гуманістична ідеологія Європейського Ренесансу, яка, спираючись на кращі світоглядні надбання античності, була зорієнтована на людину, а не на релігію. Поет-мислитель вчив людей радіти земному життю, бачити його багатогранність у повсякденному предметному світлі. Найпрекраснішою для Петрарки стала земна, реальна, внутрішньо вільна людина, здатна на глибокі почуття. Новий погляд на людину відбився у збірці “Книга пісень”, яка стала новаторською не лише за змістом, а й за формою.

Про геніальність митця, звісно, свідчать його творіння. Так ми переходимо до етапу дослідження художньої і психологічної своєрідності лірики Ф. Петрарка.

Підручник. С. 176 – виразне читання сонета № 132.

Бесіда.

– Які питання хвилюють ліричного героя? (Героя турбує, чи достатньо благочестиве його кохання до Лаури. Його непокоїть те, що його душею оволоділо земне кохання. Але він кохає Лауру як ідеал жінки, тобто це кохання романтичне)

– З ким сперечається герой? (Із самим собою)

– Які проблеми його хвилюють? (Що таке любов? Це зло чи добро? Якщо любов благо, то чому воно несе журбу? А якщо зло, то чому кохання таке солодке? Героя хвилюють проблеми розуму і пристрасті)

– Як автор виражає свої суперечливі погляди? (За допомогою низки образів-протиставлень (антитез): любов – це “живлюща смерть” і ” втіха навісна”).

– Яким постає внутрішній світ героя? (Він також суперечливий і для його зображення автор використовує прийом антитези: ” палаю в стужу”, ” в стужу весь горю”)

– Який образ використовує Петрарка для зображення суперечливості кохання? (Образ хиткого човна в безкрайому морі. Ще з асів античності, наприклад, у Горація, цей образ виражає долю людини, яка втратила опору в житті)

– Назвіть прийом, що підсилює цей образ. (Порівняння: ” неначе в просторінь морську безкраю, в човні хиткому рушив без керма)

– Яким чином у вірші виразились погляди Петрарки як людини епохи відродження? (Людині середньовіччя віра в Бога допомагала приборкати земні пристрасті. Але Петрарка як представник іншої епохи не звертається до Бога і свідомо вибирає земне, залишаючись наодинці зі своєю пристрастю)

– Як ви думаєте, про що мріє ліричний герой? (Він прагне, щоб його кохання було високим. Лише таке почуття є найбільшим щастям)

Учитель. Під час читання сонетів Петрарки ми немов би попадаємо в полон двох образів: прекрасної Лаури і самого поета. Вони тісно взаємопов’‎язані, оскільки Лаура постає перед нами через змалювання її поетом, через його почуття, переживання, роздуми. Згадайте: образ поета, який охоплює коло його творів, називається ліричним героєм. Внутрішній світ ліричного героя розкривається не через учинки і події, а через душевний стан, переживання певної життєвої ситуації. Сонети Петрарки вирізняються пристрасністю і силою поетичної виразності. Поєднання цих двох основних особливостей дало можливість дослідникам назвати це явище у творчості Петрарки “петраркізмом”.

Важливо зазначити, що в середні віки католицька церква принижувала жінку, приписуючи їй первісну гріховність Єви-спокусниці. Петрарка ж у своєму сонеті створює піднесений образ Лаури. Як це йому вдається? Звичайна земна жінка стає предметом поклоніння поета. Усю силу свого кохання в сонеті він передає через протиставлення своїх страждань і радощів кохання.

– Чим подобається вам цей сонет?

– Чим він вас захоплює?

Український поет XX століття Максим Рильський називав Петрарчині сонети шліфованими. Зверніть увагу, як майстерно зберіг перекладач форму і мелодійність цього сонета. Прочитайте його виразно, дотримуючись ритму читання і загального тону поетичного викладу.

Виразне читання сонету Петрарки напам’‎ять.

ІІІ. Рефлексія.

Учитель. Вам уже відомо, що головна тема поезій Петрарки з “Книги пісень” – це оспівування кохання до лаури. Але, окрім цих поезій, у збірці є ще й інші, присвячені темі патріотизму, поета і поезії, недосконалості людської натури. Ми б збіднили власне уявлення про творчість Петрарки, якби не звернули уваги на інші його сонети.

Читання та аналіз сонетів

СОНЕТ № 7

Обжорство, леность мысли, праздный дух

Погубят в людях доброе начало:

На свете добродетелей не стало,

И к голосу природы смертный глух.

На небе свет благих светил потух –

И жизнь былую форму потеряла,

И среди нас на удивленье мало

Таких, в ком песен не скудеет дух.

“Мечтать о лавре? Миру поклоняться?

От философии протянешь ноги!” –

Стяжателей не умолкает хор.

С тобой, мой друг, не многим по дороге:

Тем паче должен ты стези держаться

Достойной, как держался до сих пор.

Запитання:

– які людські недоліки критикує поет у сонеті?

– якими словами описує автор недосконалість людського суспільства?

– Що радить своєму другові, читачеві поет?

(“С тобой, мой друг, не многим по дороге:

Тем паче должен ты стези держаться

Достойной, как держался до сих пор”.)

– А як вважаєте ви?

“Чи варто плекати у собі чесноти, вчитися, працювати над собою, коли інші не поділяють такої точки зору?”

Метод ПРЕС

1. я вважаю… (позиція).

2. Тому, що… (пояснення).

3. Наприклад,… (докази, аргументи).

4. І тому… (висновок).

“Продовжте речення”

– “Петрарку вважають поетом-гуманістом, тому що…”

– “Головні теми “Книги пісень”” – це…

– “Сонет – це…”

IV. Домашнє завдання.

Опрацювати С. 179-185, підготувати повідомлення про театр Шекспіра “Глобус”*.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Франческо Петрарка. Сонети № 61, 132. Образ ліричного героя та героїні. Втілення гуманістичних ідеалів у поезії митця. Структура сонетів Ф. Петрарки