Формуємо предметні та ключові компетентності – ЗМІНИ В ДРАМАТУРГІЇ НА МЕЖІ ХІХ-ХХ СТ

Запам’ятайте!

Прагнення подолати виклики доби кінця XIX – початку XX ст. (розчарування суспільства, його песимізм та зневіру, панування жорстокості, посилення розшарування на багатих та бідних) спонукало митців слова до пошуків нових шляхів у галузі драматургії. Драма-феєрія бельгійського письменника-символіста Моріса Метерлінка “Синій птах” дає відповіді на вічні питання – про життя та смерть, про ставлення до природи, про мрію, щастя та шлях до їхнього здійснення. Письменник розв’язання цих проблем цілком доручає молодому поколінню.

Знайте про…

– Сутність кардинальних змін у драматургії на межі ХІХ-ХХ ст.

– Ідейні й естетичні шукання представників “нової драми”.

– Перебіг драми-феєрії бельгійського письменника М. Метерлінка.

– Розвиток дії (зовнішньої та внутрішньої) п’єси “Синій птах”.

– Міфологічну основу та символістське спрямування твору М. Метерлінка.

Умійте!

– Виокремлювати новаторські ознаки в прочитаному творі.

– Виявляти жанрові ознаки твору, розкривати особливості взаємодії різних елементів у ньому.

– З’ясовувати значення символів у п’єсі М. Метерлінка “Синій птах”.

– Зіставляти розвиток європейської та української драми на помежів’ї XIX – XX ст.

– Висловлювати погляди щодо особливостей “нової драми”, зокрема прочитаного твору.

Усвідомте важливість!

Взаємозв’язку між розвитком суспільства і літературою; сповідування загальнолюдських цінностей; щастя – це любов близьких і рідних, здоров’я, справжні друзі, уміння бачити красу природи й намагання не шкодити їй, прекрасна мрія та шлях до її здійснення.

Ваша книжкова полиця

1. Аристотель. Поетика / пер. зі старогрец. Б. Тена ; вступ, ст. і комент. Й. Кобова. – К. : Мистецтво, 1967.

2. Вороний М. Театр і драма : зб. ст. / упорядкування, вступ, ст. О. К. Бабишкіна ; приміт. Р. Г. Коломійця і О. К. Бабишкіна. – К. : Мистецтво, 1989.

3. Курбас Л. Філософія театру / упорядкування М. Лабінського. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2001.

4. Липківська Г. Світ у дзеркалі драми. – К. : Кий, 2007.

5. Метерлінк М. Блакитний птах / пер. з фр., передмова, післяслово та прим. Д. О. Чистяка. – Тернопіль : Богдан, 2011.

6. Олійник О. Феномен символістської драми в системі українського модернізму // Стильові тенденції української літератури XX століття. – К. : Фоліант, 2004.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Формуємо предметні та ключові компетентності – ЗМІНИ В ДРАМАТУРГІЇ НА МЕЖІ ХІХ-ХХ СТ