Формуємо предметні та ключові компетентності – СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

Запам’ятайте!

– Паоло Коельйо – знаменитий бразильський письменник. Опублікував загалом 16 книг – романів, збірок оповідань-притч.

– 1988 р. Паоло написав роман-притчу “Алхімік” – найвищою мірою символічну оповідь, метафору свого життєвого шляху. Одинадцять років Коельйо вивчав алхімію, і цей досвід дістав відображення в книзі.

Знайте про…

– Популярних сучасних письменників та їхні твори.

– Зв’язок творчості сучасного письменника з національними традиціями й тенденціями розвитку літератури, приклади такого зв’язку в прочитаному творі.

– Основні події та персонажів прочитаних творів.

Умійте!

– Розрізняти твори класичної та масової літератури.

– Аналізувати й інтерпретувати прочитані твори сучасності.

– Визначати особливості індивідуальних стилів митців (на прикладі прочитаних творів).

– Висловлювати судження щодо порушених у творах питань та художніх образів.

– Критично оцінювати твори масової літератури.

– Висловлювати враження щодо прочитаного зв’язною українською мовою.

– Користуватися іноземними порталами й виданнями сучасної літератури.

– Порівнювати літературні тексти з їхнім утіленням у кіномистецтві.

– Використовувати сайти сучасних зарубіжних письменників, українські та зарубіжні інтернет-ресурси, пов’язані з художньою літературою.

Усвідомте важливість!

– Використання інтернет-ресурсів для здобуття нових знань.

– Сприйняття творів сучасної літератури в контексті культури країни, яку репрезентує художній твір.

– Читання художньої літератури для духовного здоров’я людини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Формуємо предметні та ключові компетентності – СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ