Формування нового бачення світу і людини в епоху бароко. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки – БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

Мета:

– Навчальна: охарактеризувати художнє та стильове новаторство барокової культури й літератури;

– Розвивальна: розвивати навички опису творів різних видів мистецтва;

– Виховна: виховувати почуття краси.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: репродукції картин П.-П. Рубери, Берніні Джованні Лоренцо Франсіско Сурбарана “Христос на хресті”, “Немовля Христос”, Хусепе Рібера “Аполлон і Марсій”, Дієго Веласкеса, Ж. де Латура “Святий Себастьян та Свята Ірина”, Бартоломео Естебана Мурільйо “Апостол Петро у в’язниці”; ілюстрація скульптурної групи Берніні Джованні Лоренцо “Екстаз святої Терези”; ілюстрації архітектури бароко; аудіозаписи музики Баха, Гайдна або Генделя; мультимедійні матеріали для презентації.

Мистецтво існує для того, аби вихоплювати форми

З того світу, де людина сама є об’єктом,

І переносити його в той світ, де людина панує.

Андре Мальро

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Експрес-опитування

– Який художній стиль панував у Європі і в Іспанії у XVII ст.?

– У яких країнах і чому розвивалося бароко?

– Як ви розумієте термін “бароко”?

– Назвіть характерні прикмети цього художнього напряму?

– Яке місце в культурі бароко посідає людина?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Живопис та музика доби бароко

(Повідомлення учня за випереджальним завданням із використанням ілюстративного матеріалу або мультимедійної презентації.)

– Провідними видами живопису бароко є олтарний образ і декоративне панно для прикрашання парадних залів. Улюблені сюжети – життя католицьких мучеників та міфологічні історії. Набуває розвитку жанр алегорії, героями яких є монархи, оточені античними богами. У бароковій музиці переважає драматична патетика та динамічність образів, їй притаманна поліфонія – одночасне звучання декількох мелодійних голосів, що робить музику багатомовною та багатоплановою.

2. Архітектура доби бароко

(Повідомлення учня за випереджальним завданням із використанням ілюстративного матеріалу або мультимедійної презентації.)

– Бароко вирізняється складними планами, контрастами об’‎ємів, пишним пластичним і декоративним оздобленням. Головними об’‎єктами барокового мистецтва в архітектурі є церква і палац. Інтер’‎єри яскраві, святкові, повсюдно панує кольоровий мармур і бронза, а водяні каскади у поєднанні з химерними скульптурами (морськими божествами, тритонами) створюють фантастичні враження.

3. Лекція вчителя

Складові естетики бароко

Суб’єктивізм

Драматичні зміни в естетиці пов’‎язуються з новим розумінням краси. Відходить у минуле ідея краси як об’‎єктивної вартості явищ і речей. Формується суб’‎єктивізм у відчутті краси.

Динамізм

Почуття ладу й стабильности в світі піддається сумніву. Митці охоче послугуються мовою парадоксів. Для поетики стають властивими вишукані антитези. Почуття нестійкости й збентежености стимулювало посилення мотиву минущості й марности буття.

Символізм

Твори епохи бароко виділяються символічним мисленням, тобто мислення образами. Через символ здійснюється зв’‎язок між різними сферами мистецтва.

Метафора

У культурі бароко увесь світ сприймають як твір мистецтва. Поширюються метафори “світ-книга” та “світ-театр”. Реальний світ уподібнюється до ілюзії, елементи якої – символи та алегорії – потребують пояснення.

Театральність

Світ бароко постає як театр. Людина бачиться в цьому світі невільним актором, котрого обставини життя змушують до лицемірства. Творець тексту не відчужений від нього, він також бере участь у світі свого тексту, як і будь-який персонаж.

Ерудиція

Автор барокового твору неодмінно виявляє себе як учена людина. Він наполегливо демонструє свою ерудицію на різних рівнях тексту. До твору уводять величезну кількість наукових, історичних фактів, релігійних і бібліографічних відомостей, власних імен і географічних назв. Бароко як стиль дав декілька різновидів, течій: преціозна література (Франція), маньєризм (Італія), гонгоризм (культизм), консептизм (Італія, Іспанія), метафізична школа та евфуїзм (Англія).

4. Читання та короткий аналіз творів літератури доби бароко

– Марк-Антуан де Сент-Аман “Люлька”.

– Які проблеми, згадані в поезії, бентежать автора?

– Джон Донн. “Пішов останній акт…”.

– Як ви розумієте значення першого рядка твору? Про яку драму тут йдеться?

– Джон Мільтон. “Як ніжно час…”.

– Який настрій вірша? Що в ньому переважає: оптимістичні чи песимістичні ноти?

– Луїс Гонгора-і-Арготе “Вже тричі Аквілон…”.

– Що ви можете сказати про художні особливості вірша?

– Франсіско де Кеведо-і-Вільєгас “Римові, похованому в руїнах”.

– Які ознаки бароко є у творі?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа “Продовж речення: “Для мене бароко – це…””

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити теоретичний матеріал уроку.

2. Підготувати повідомлення про Луїса де Гонгора-і-Арготе (випереджувальне завдання).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Формування нового бачення світу і людини в епоху бароко. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки – БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ