Формула алканів

Алкани – насичені вуглеводні, що містять максимальну кількість атомів водню. Загальна формула алканів –

CNH2n+2

Це гази, рідини, воски та тверді сполуки, що виділяються з нафтопродуктів, природного газу, кам’яного вугілля.

Будова

Короткий опис електронної будови молекули алканів:

    Вид гібридизації – sp3; Просторова будова групи СН – тетраедричну; Тип атомної зв’язку – σ-зв’язку; Форма вуглецевого ланцюга – зигзаг.

Залежно від кількості утворених зв’язків – С-С – в молекулі виділяють первинні, вторинні, третинні, четвертинні атоми вуглецю. Наприклад, в поєднанні CH3-CH2-CH3 крайні атоми – первинні, а середній атом – вторинний.

Відповідний ряд

Подібні за будовою, але різняться однією групою CH2 з’єднання називаються гомологами. Відповідний ряд алканів утворює метан, що містить всього один атом вуглецю (CH4). Завершує ряд нонаконтатріктан, що включає 390 атомів вуглецю (C390H782).

Відмітна особливість назв алканів – суфікс – а. Перші чотири гомолога мають історичні назви – метан, етан, пропан, бутан. Назви наступних гомологів складаються з грецького числівника і суфікса-ан. Формули і назви алканів наведені в таблиці.

Назва

Формула

Назва

Формула

Назва

Формула

Метан

CH4

Ундекан

C11H24

Генейкозан

C21H44

Етан

C2H6

Додекан

C12H26

Докозан

C22H46

Пропан

C3H8

Тридекан

C13H28

Трикозан

C23H48

Бутан

C4H10

Тетрадекан

C14H30

Тетракозан

C24H50

Пентан

C5H12

Пентадекан

C15H32

Пентакозан

C25H52

Гексан

C6H14

Гексадекан

C16H34

Гексакозан

C26H54

Гептан

C7H16

Гептадекан

C17H36

Гептакозан

C27H56

Октан

C8H18

Октадекан

C18H38

Октакозан

C28H58

Нонан

C9H20

Нанадекан

C19H40

Нонакозан

C29H60

Декан

C10H22

Ейкозан

C20H42

Триаконтан

C30H62

Метан, етан, пропан, бутан – горючі гази (горять блакитним полум’ям). Алкани, що мають від п’яти до 15 атомів вуглецю, є маслянистими рідинами з різким запахом бензину. Гомологи, що містять 16 і більше атомів вуглецю, – воскоподібні і тверді з’єднання. Чим більше вуглецю, тим твердіше алкан.

Запис формул

Крім звичної молекулярної записи формул в органічної хімії використовуються структурні формули молекул речовин. Структурні формули дають наочне уявлення про стан радикала – метилу при структурної ізомерії, галогену, металу.

Структурну формулу можна записати двома способами:

    За допомогою штриха, що показує напрямок радикала; За допомогою дужок, в яких вказується радикал – С (СН3) 3-CH2-CH (CH3) 2.
Що ми дізналися?

Алкани – гомологічний ряд метану, що містить максимальну кількість атомів водню. Загальна формула – CnH2n + 2. Всього відомо 390 алканів. Атоми водню і вуглецю створюють тетраєдри, які утворюють зигзагоподібний молекулу. Формулу молекули можна записувати в молекулярному і структурному вигляді. Від кількості атомів вуглецю в молекулі залежать фізичні властивості сполук. Алкани – гази, воски, рідини, тверді речовини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Формула алканів