Форми безготівкових розрахунків: визначення

Що таке безготівкові розрахунки?

Поняття “безготівкові розрахунки” визначається самою назвою, це форми розрахунків, в яких не використовуються готівкові гроші.

Організація безготівкових розрахунків прискорює оборот коштів і зменшує витрати обігу. Здійснюється розгалуженою мережею банків при зацікавленості держави в дослідженні і регулюванні економічних процесів.

Родоначальницею цього явища можна вважати Великобританію, де в 1775 році з’явилися перші розрахункові і клірингові палати, які здійснювали розрахунки чеками і векселями.

В даний час існують деякі відмінності в здійсненні безготівкових розрахунків в різних країнах, але з розвитком електронних систем платежів, вони все більше стираються.

Електронна система платежів значно прискорює оборот грошових коштів, знижує витратність платіжних операцій, дозволяє краще контролювати стан наявних банківських рахунків, швидше здійснювати відкриття нових.

Крім того, поява банкоматів в масовій кількості дозволило прискорити і спростити зняття готівки з банківського рахунку, внесення грошей на рахунок, перекази коштів на інші рахунки.

Види і форми безготівкових розрахунків

В Україні в даний час існує декілька видів безготівкових розрахунків.

Платіжні доручення

Платіжне доручення може бути оформлено як в електронному вигляді, так і на папері. Отримавши його, банк переводить певну суму на рахунок одержувача, знявши її з рахунку платника. Доручення складається у 4 примірниках, з яких один залишається в банку, один повертається платнику, два відправляються в банк одержувача.

Сфера застосування платіжних доручень практично не обмежена: розрахунки за товари і послуги, платежі до бюджетів, сплати за позиками і кредитами тощо

Акредитиви

Акредитив може служити свого роду гарантією при укладанні різного роду угод.

Це зобов’язання банку виплатити певну суму пред’явнику деякого документа. Таким чином, даний документ може служити еквівалентом певної суми грошей і бути засобом фінансування торгової угоди.

Способів оформлення акредитивів існує кілька. До недоліків цієї форми розрахунків можна віднести складність оформлення документів і високі відсотки банків по комісіям.

Чеки

Чек – це нічим не підтверджене розпорядження банку виплатити суму з рахунку чекодавця. Це розпорядження може бути виконано банком тільки в разі, якщо на рахунку чекодавця є дана сума.

Виписавши чек, чекодавець не може відкликати його до закінчення терміну пред’явлення до оплати. Чеки можуть бути грошовими (для видачі готівки) і розрахунковими (для перекладу на інший рахунок).

В Україні, щоб користуватися чеками, потрібно укласти угоду з банком, що входить в “Чековий синдикат”, внести вклад на спеціально відкритий для цього рахунок і отримати чекову книжку.

Інкасо

Інкасо – це банківська операція, яка зачіпає товарні відносини. Банк, виконуючи доручення свого клієнта, отримує кошти і зараховує їх на рахунок клієнта взамін за відвантажену їм продукцію або надані послуги.

Використовується чисте інкасо (тільки фінансові документи) і документарний (фінансові та комерційні документи).

Платіжні вимоги

Платіжним вимогою називають документ, яким кредитор хоче отримати сплату певної суми від боржника через банк. Така форма розрахунків поширена в умовах командно-адміністративної економіки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Форми безготівкових розрахунків: визначення