Фольклорні балади про Робін Гуда (за вибором учителя). Легенди про шляхетного розбійника Робін Гуда – втілення мрій англійського народу про захисника. Історичне тло балад. Багатогранність образу Робін Гуда, його друзі та вороги – ГЕРОЇЧНІ ПІСНІ Й БАЛАДИ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ – I семестр

Мета: познайомити з англійськими народними баладами про шляхетного розбійника Робін Гуда – втіленням мрій англійського народу про захисника; розкрити риси характеру Робін Гуда: сміливість, шляхетність, кмітливість, щирість, велике почуття справедливості; робота над виразним читанням балади; сформулювати разом з учнями визначення жанру балади; вдосконалювати вміння учнів аналізувати художній текст, наводячи приклади, що підтверджують думку; виховувати культуру зв’язного мовлення, культуру відповіді: логічність, послідовність, доказовість, емоційність; заохочувати працювати в групах; стимулювати розвиток як монологічного мовлення, так і діалогічного, вміння перевтілюватися в той чи інший образ.

ХІД УРОКУ 5 Тема. Фольклорні балади про Робін Гуда (за вибором учителя). Легенди про шляхетного розбійника Робін Гуда – втілення мрій англійського народу про захисника. Історичне тло балад. Багатогранність образу Робін Гуда, його друзі та вороги, зарубіжна література 7 клас

І. Актуалізація опорних знань учнів

Повідомлення учнів про історичну обстановку в Англії ХІІ ст. (індивідуальне домашнє завдання)
Бесіда за змістом повідомлень
Як ви вважаєте, чи повинна література реагувати на історичні події?
Яких саме творів чекав народ і чому?
Ці твори мали одного автора чи були фольклорними?
Як вони розповсюджувалися? Чому спочатку це були не друковані книги, а лише виступи на майдані?
Що супроводжувало розповіді про події?
Хто був найпопулярнішим героєм Англії ХІІ ст.? Яким слухачі й виконавці хотіли бачити (і зробили!) свого Робін Гуда?
Чи можна сказати, що у творах про Робін Гуда йдеться про реальне життя реальної людини? Чи траплялися в історії аналогічні події?
Чим ще ці твори відрізняються від давньоруських билин?
Хто може назвати літературний жанр, з яким ми сьогодні працюватимемо? (Балада)
Звернення до словника літературознавчих термінів Балада (від прованс. Ьаііаг – танцювати) – жанр ліричної поезії, що має розповідний характер. Балада має певний сюжет і, як правило, включає в себе діалог, пейзажний зачин і кінцівку. (Див. схему)

ІІ. Формування нових знань і навичок. Робота у групах (змагання). розвиток монологічного і діалогічного мовлення

Рекомендації для вчителя

Кожна група отримує картку, що має 12 клітинок (вищий бал).

Оголошуються “тарифи”: Переказ змісту балади вперше – 2 б.

Переказ окремих епізодів, додатки – 1-2 б. (залежно від якості та емоційності переказу).

Переказ епізоду з балади за особами – 3 б.

Вдале запитання щодо характеру героя – 1 б.

Відповідь на запитання – 1 б.

Групи виступають по черзі, брати можна за 1 раз тільки одну окрему картку.

Відповівши, групи закривають клітинки на картці або окремими картками, або зеленими фішками.

Окремі картки

А. 3 б.

(Символічний натяк на походження імені героя: Rob in Hood)

Б. 2 б.

(Чому у Робін Гуда та його друзів одяг зеленого кольору?)

В. 2 б.

(Довести, що Робін Гуд дуже влучно стріляє з лука.)

Г. 4 б.

(Назвати твір з програми 7 класу, де Робін Гуд є одним з героїв; додається ще 1 додатковий бал, якщо назвуть, під яким іменем він фігурує у цьому творі.)

Д. 2 б.

Що спільного між строфами?

Спешите на улицу, добрые люди,
Послушайте песню мою.
О славном стрелке, удалом Робин Гуде,
Для вас я сегодня спою.
Двенадцать месяцев в году,
Считай иль не считай,
Но самый радостный в году
Веселый месяц май.
(Це зачин балад про Робін Гуда)
Е. 3 б.

(Назвати перекладачів)

Обов’язково підбити підсумки, визначити внесок кожного члена групи.

III. Підбиття підсумків уроку

Чи можна сказати, що балада – це ліро-епічний твір з певним сюжетом?
Про які елементи балади, її особливості ми сьогодні дізналися?
Чи сподобався вам головний герой?

Домашнє завдання
Самостійно записати визначення жанру балади, з’ясувати, чи зрозуміли зміст визначення, та перелічити риси характеру Робін Гуда (на основі прикладів з тексту балади).

Індивідуальне завдання: 1-2 учням – підготувати коротке повідомлення про події на Балканах у 1389 р. (битва на Косовім полі).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Фольклорні балади про Робін Гуда (за вибором учителя). Легенди про шляхетного розбійника Робін Гуда – втілення мрій англійського народу про захисника. Історичне тло балад. Багатогранність образу Робін Гуда, його друзі та вороги – ГЕРОЇЧНІ ПІСНІ Й БАЛАДИ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ – I семестр