Фізіологія бактерій – коротко

Фізіологія бактерій включає метаболізм бактерій, тобто харчування, отримання енергії, ріст і розмноження бактерій, а також їх взаємодію з навколишнім середовищем. Метаболізм бактерій лежить в основі вивчення і розробки методів їх культивування, отримання чистих культур та їх ідентифікації. З’ясування фізіології патогенних і умовно-патогенних бактерій важливо для вивчення патогенезу викликаються ними інфекційних хвороб, постановки мікробіологічного діагнозу, лікування та профілактики інфекційних захворювань, регуляції взаємини людини з навколишнім середовищем, а також для використання бактерій в біотехнологічних процесах з метою отримання біологічно активних речовин.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Фізіологія бактерій – коротко