Фізична сорбція і хемосорбція

Біологічні системи є гетерогенними, тобто складаються з декількох фаз, відокремлених один від одного поверхнею розділу. Процеси, що відбуваються на межі розділу фаз і зумовлені особливостями складу і будови поверхневого шару, називаються поверхневими явищами. Серед процесів, що відбуваються на поверхні розділу фаз, велике значення мають сорбційні явища.

Сорбція – це здатність однієї речовини поглинати (концентрувати) інше. Речовина – рідке або тверде, яке в гетерогенній системі є поглиначем, носить назву сорбенту. Речовина, яка сорбируется на ньому, називають сорбатом.

Залежно від глибини проникнення сорбата в сорбент сорб-ційних процеси ділять на абсорбцію, адсорбцію і капілярну конденсацію (перехід поглинається пари, газу в рідкий стан у вузьких порах адсорбенту). Проникнення сорбата по всьому об’єму сорбенту називається абсорбцією (об’ємної сорбцией) (наприклад, засвоєння поживних речовин у кишечнику). Процес накопичення однієї речовини в результаті дифузії в поверхневому шарі іншої речовини на межі розділу фаз називається адсорбцією.

Речовина, яка адсорбується, називається адсорбатом. Речовина, на поверхні якого відбувається адсорбція – адсорбентом. Адсорбція протікає на активних центрах поверхні: западинах (а) і виступах (б). Якщо взаємодія між адсорбатом і адсорбентом обмежується міжмолекулярним взаємодією і є проявом фізичних сил (індукційне, електростатичне взаємодія; ван-дер-ваальсові сили), то спостерігається фізична адсорбція. Вона протікає на активних центрах, що знаходяться на западинах рельєфу поверхні (а) і має оборотний характер. При підвищенні температури вона зменшується. Якщо ж у процесі взаємодії проявляються хімічні сили (перерозподіл електронної щільності, іонно-молекулярне взаємодія), то спостерігається хімічна адсорбція (хемосорбция). Вона відбувається на виступах мікрорельєфу поверхні (б). Хемосорбція носить специфічний і незворотний характер. З підвищенням температури хімічна адсорбція збільшується.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Фізична сорбція і хемосорбція