Філософсько-правові погляди Ф. Ніцше

До іраціонального напряму відноситься і вчення Фрідріха Ніцше (1844-1900). Його “філософія життя” базується на тезі тяжкості і безглуздості буття. Людина частіше зустрічається з брехнею і несправедливістю, ніж з правдою і справедливістю. В цьому винна християнська релігія, яка проголошує рівність людей, непротивлення злу, покірність, любов до ближнього і т. п. Насправді ж, вважав Ніцше, справедливість настане лише з подоланням людської гріховності і появою нової людини. Сучасний для Ніцше людина – це всього лише “канат”, натягнутий між двома берегами річки: один берег “тварина”, інший – “нова людина”. В основі рішення людських проблем лежить “воля до влади”. Ця воля не однакова у людей: з одного боку – це інстинкт, яким володіє кожна клітинка організму, а з іншого – вона здатна до вдосконалення. Для останнього потрібно дуже багато: по-перше, сама людина, який повинен мати “душу дитини”, “витривалість верблюда” і “силу лева”, по-друге, нові цінності та ідеали, які формують волю “нової людини”; по-третє, особлива система права, долає умови, які зробили людину не тільки “сіллю землі”, але і “потім землі” і “гноєм землі”.
Філософії Ніцше притаманна парадоксальність у постановці проблем, проте його філософсько-правові погляди недвозначні: природне право як право сильного з появою нової людини стане правом кожного. Цього не хотіла побачити молодша сестра Е. Фестер-Ніцше, коли виправила рукопис роботи брата “Воля до влади” в дусі нацизму фашистської Німеччини. Цього не хочуть бачити сьогоднішні фашисти, оголошуючи Ніцше своїм ідеологом.
Таким чином, філософсько-правова думка XIX в. є плюралістичною, в ній переплетені концепції та ідеї різних філософсько-правових систем, компілятивно поєднуються установки ідеалізму і матеріалізму, раціоналізму і ірраціоналізму, вона містить найбільші здогади і не менш великі помилки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Філософсько-правові погляди Ф. Ніцше