Філософські й моральні проблеми в трагедії “Гамлет” В. Шекспіра. Провідні мотиви твору – Англія – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Мета – формувати компетентності: Предметні (знання філософських і моральних проблем трагедії “Гамлет” В. Шекспіра; розуміння провідних мотивів, сюжетного розвитку трагедії; навички ефективної роботи з твором ускладненого типу; критичне мислення; культуру мовлення; навички аналітико-дослідницької роботи з текстом; естетичний смак); Ключові (уміння вчитися: прагнення нових знань; здатність критично осмислювати інформацію; комунікативну: уміння працювати в групі; толерантне ставлення до думок та почуттів оточуючих; інформаційну: навички визначення ролі деталі в тексті, ефективної роботи з книгою; загальнокультурну: читацькі інтереси; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: драма, трагедія, інтрига, конфлікт.

Обладнання: портрет В. Шекспіра, видання його творів, ілюстрації до них.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Трагедія В. Шекспіра “Гамлет, принц данський” чи не найвідоміша п’єса англійського драматурга. На думку літературознавців, це одне з найбільш глибоких творінь людського генія, визначна філософська трагедія. Світ, зображений у творі, не схожий на нинішні уявлення про життя, і люди, що живуть у ньому, мислять інакше, ніж ми,- поетичними образами й поняттями. Розгляньмо світ трагедії та її проблематику докладніше.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання. “Методика взаємозапитань”

(Учні ставлять одне одному запитання й відповідають на них. Якщо школярі не зважили на якісь важливі деталі, запитання формулює вчитель.)

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Теорія літератури

· Повторіть за словником значення термінів Драма, трагедія, інтрига, конфлікт.

2. Аналіз тексту літературного твору

Учитель. Основу шекспірівської історії Гамлета становить данська легенда, записана у ХІІ ст. Саксоном Граматиком, у якій ідеться про принца Амлета, що розіграв власне божевілля, завдяки чому помстився за смерть батька своєму дядькові та повернув утрачений престол.

Особливості трагедії В. Шекспіра “Гамлет, принц данський”

Основа трагедії – старовинна легенда про принца Гамлета + художнє осмислення В. Шекспіра

Ознаки епічного твору:

■ розповідь Гораціо про перемоги батька Гамлета;

■ розповідь Привида;

■ повідомлення Офелії про нещастя з Гамлетом;

■ монолог актора про загибель Трої;

■ розповідь про бунт Лаерта тощо

Ознаки поетичного твору:

■ в основі – ліричний погляд на світ;

■ у світі Гамлета вірять у потойбічні сили, що впливають на людські долі;

■ герої тонко відчувають природу;

■ монологи героїв відображають складний внутрішній світ цих людей

Головний конфлікт

Гамлет

Клавдій

Поділ героїв на два табори, що протистоять одне одному

Гораціо

Ті, хто тримається за владу

Завершення конфлікту

Фізична загибель Гамлета

Загибель супротивника

Необхідна умова трагедії

Моральна перемога Гамлета

Моральна поразка Клавдія та його прибічників

Висновок. Твір поєднує епос, лірику та драму (трагедію)

Трагедію “Гамлет” називають філософською, тому що в ній порушено проблеми, пов’язані з основами людського буття. Сукупність проблем у творі називають Проблематикою. Визначмо проблеми, порушені автором у трагедії.

Основні мотиви:

■ божевілля;

■ зволікання;

■ смерті;

■ заміни;

■ “гнилі”;

■ помсти;

■ тлінності буття.

Проблематика:

■ життя та смерть;

■ добро і зло;

■ боротьба й бездіяльність;

■ любов та зрада;

■ влада й тиранія;

■ велич і ницість людини;

■ обов’язок та честь.

Проблема життя та смерті є лейтмотивом п’єси. Більшість героїв твору помирають, майже всі вони розмірковують про смерть та життя. Важливим моментом для усвідомлення швидкоплинності людського життя є сцени на кладовищі.

Проблема боротьби й бездіяльності. Що краще: змиритися чи боротися зі злом? А чи буває добро з кулаками? чи не перетворюється воно в цей час на зло? Більше питань, ніж відповідей.

Проблема любові та зради. Зрада – поняття, що присутнє у п’єсі майже постійно. На зрадників та шпигунів перетворюються навіть близькі для Гамлета люди. Чому королева зраджує пам’ять батька Гамлета, Офелія – Гамлета, Клавдій – брата, Розенкранц і Гільденстерн – друга? Зрозуміло одне: справжня любов і зрада – несумісні.

3. Складання опорного конспекту (запис до зошитів)

· Складіть опорний конспект уроку за здобутою інформацією.

4. Декламування поетичних творів

(Учні виразно читають улюблені фрагменти трагедії В. Шекспіра “Гамлет”.)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Завершальне слово вчителя

– “Гамлет” – одна з найвідоміших трагедій Шекспіра. Дослідники творчості митця стверджують, що в історії немає іншого прикладу такої тривалої популярності п’єси, якої зажив “Гамлет”. Майже 400 років ця трагедія живе на театральних сценах світу. Таємниця такої зацікавленості нею – у філософській глибині й гуманістичній насназі цього твору. Морально-філософські мотиви трагедії розкрито через образ головного героя Гамлета, принца данського. Кілька століть глядачі, читачі п’єси, дослідники намагаються розгадати загадку цього характеру: слабкий він чи сильний, підкоряється обставинам чи діє відповідно до своїх переконань. На початку минулого сторіччя американо-англійський поет Томас Еліот дуже влучно зазначив: “П’єса “Гамлет” – це першочергова проблема, а Гамлет як характер – тільки другорядна”. У монологах Гамлета порушено складні філософські питання: ким є людина, сильна вона чи слабка, чому людина не може досягти щастя й гармонії, у чому сенс людського буття, чому світ недосконалий, чи можлива перемога добра у цьому світі. Шекспір не дає на них остаточних відповідей, напевно, це й неможливо. Але його віра в людину, у її можливості творити добро, протистояти злу – шлях до відповіді на них.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Мікрофон”

· Завершіть речення: “Провідною у трагедії “Гамлет” я вважаю проблему…”.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: один із монологів Гамлета вивчити напам’ять мовою оригіналу чи в перекладі (За вибором учнів), уміти характеризувати образи трагедії.

Випереджальне (Для охочих): переглянути екранізації “Гамлета” виробництва СРСР (1964, реж. Г. Козінцев) або Великої Британії (1990, реж. Ф. Дзефіреллі).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Філософські й моральні проблеми в трагедії “Гамлет” В. Шекспіра. Провідні мотиви твору – Англія – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ