Філософія Аристотеля і вчення Платона

Безпосереднім попередником філософії Аристотеля було вчення Платона, проте їх одразу розділило найважливіше теоретичне відмінність. За системою Платона, загальні поняття нашої свідомості (ідеї) мають самостійно існування поза примарного світу матеріальних речей. За Арістотелем же, ідеї невіддільні від речей і мають своє буття в них. Аристотель вважає, що ідея і реальне явище існують не окремо один від одного, а в нерозривному поєднанні. Ідея – тільки форма, що дає матерії сенс.

Згідно філософії Платона, джерело істинного знання – у спогадах про світ ідей, який душа споглядала до свого “тілесного народження”. Але Аристотель вважає, що ніякого особливого світу ідей немає, і на початку життя душа подібна чистої вощеного дощечці для письма (tabula rasa), на якій ще нічого не накреслено. Потім вона поступово заповнюється “відбитками”, що придбані з досвіду. Аристотель, на відміну від Платона, переконаний, що світ явищ не є “помилковий привид”, а володіє справжньою реальністю і містить в собі істину. Отримуючи від нього прості чуттєві враження, душа за допомогою індукції переходить до більш складним загальним поняттям.

У відповідності з усіма цими поглядами, емпіричне дослідження, маловажне для Платона, робиться у Аристотеля наріжною основою філософії. Платон вважає шляхом до істинного знання діалектику понять, Аристотель – раціональну логіку. Ця галузь знання утворює наріжний камінь його філософії. Аристотель розробив її в такій повноті, що згодом до неї не було зроблено майже ніяких доповнень.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Філософія Аристотеля і вчення Платона