Фазні і лінійні величини

У 3-фазних мережах харчування є два види струму і напруги – це фазні і лінійні. Фазна напруга – це його величина між кінцем і початком фази приймача. Фазний струм протікає в одній фазі приймача.

При застосуванні схеми зірки фазними напругами є Ua, Ub, Uc, а фазними струмами є I a, I b, I c. При застосуванні схеми трикутника для обмоток навантаження або генератора фазні напруги – uaВ, UBС, Ucа, фазні струми – I ac, I bс, I Cа.

Лінійні значення напруги вимірюються між началами фаз або між лінійних провідників. Лінійний струм протікає в провідниках між джерелом живлення і навантаженням.

У разі схеми зірки лінійні струми рівні фазним, а лінійні напруги рівні U ab, Ubc, U ca. У схемі трикутника виходить все навпаки – фазні і лінійні напруги рівні, а лінійні струми рівні I a, I b, I c.

Велике значення приділяється напрямку ЕРС напруг і струмів при аналізі і розрахунку 3-фазних ланцюгів, так як його напрямок впливає на співвідношення між векторами на діаграмі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Фазні і лінійні величини