ФАРБОВАНИЙ ШАКАЛ – ІНДІЙСЬКА НАРОДНА КАЗКА – НАРОДНА КАЗКА – КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

У лісовому краю жив шакал, на ймення Чандарава.

Одного разу від лютого голоду він потрапив у місто. З усіх усюд збіглися голодні пси й, голосно гавкаючи, кинулися на нього. Нещадно покусаний, рятуючи життя, шакал шмигнув у дім маляра, а там ускочив у велику бочку із синьою фарбою. Звідти він виліз геть синій. Пси, що чекали на нього під дверима дому, навіть не впізнали його, і пофарбований шакал спокійно побіг до рідного лісу.

Побачивши дивовижного звіра із синьою, як у самого бога Шіви, шиєю, лісові мешканці – леви, тигри, пантери, вовки та й усі решта – із жахом кинулися тікати.

– Хто знає, чого сподіватися від цього чудовиська? – приказували вони. – Краще сховатись од нього подалі.

– Чому ви всі втікаєте? – зупиняв їх Чандарава. – Вам немає чого боятися! Мене сьогодні створив сам Брахман. “Віднині, помазаний мною на царство, – сказав він, – ти будеш володарем над усіма звірами”.

– Прав нами, о царю! – визнали його лісові мешканці.

Новоспечений “цар” подарував левові посаду головного радника, тигра зробив керуючим палацом, пантері довірив охорону царської скарбниці, а вовка призначив палацовим сторожем. Зі своєю ріднею, шакалами, він навіть не захотів говорити: наказав вигнати геть усіх до одного.

З того часу всі хижаки приносили здобич шакалові, а вже він – своєю царською владою – розподіляв її між своїми підданими.

Якось, сидячи на раді, він почув десь далеко тужливе виття шакалів. І тут од великої радості з його очей полилися сльози, він схопився й голосно завив у відповідь. Звірі відразу збагнули, хто перед ними.

– Як же обдурив нас цей пройдисвіт?! – у гніві вигукували вони.

– Це ж усього-на-всього жалюгідний шакал! За обман – розірвати негідника!

Шакал намагався, було, утекти, але його наздогнали й роздерли на дрібні шматки.

(Переказ Ольги Бондарук )

ФАРБОВАНИЙ ШАКАЛ   ІНДІЙСЬКА НАРОДНА КАЗКА   НАРОДНА КАЗКА   КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ

Невідомий автор. Ілюстрація до казки “Фарбований шакал”. Фрагмент. Бл. 1200 р.

Робота з текстом

1. Які риси людських характерів відтворено в казці за допомогою алегорії?

2. Чому звірі повірили шакалові й чому покарали його?

3. Чи тільки шакал висміюється у творі? Доведіть свої міркування.

4. Визначте головну думку твору.

5. Поділіть казку на частини, дайте назву цим частинам.

6. Висловте власне ставлення до Чандарави.

7. Визначте різновид казки “Фарбований шакал”. Назвіть її основні ознаки.

Порівняйте індійську народну казку “Фарбований шакал” і казку І. Франка “Фарбований Лис”.

Творче завдання

1. У яких життєвих випадках ми вживаємо вислів фарбований шакалі

2. Чи траплявся у вашому житті подібний епізод? Розкажіть про нього.

Збірка І. Франка “Коли ще звірі говорили” (1903) написана під безпосереднім впливом “Панчатантри”. Митець називав цю давню індійську пам’ятку однією зі “скарбівень старих традицій”. Він уважав, що з’ясування часу створення “Панчатантри” ускладнюється тим, що “оригінал твору давно втратився, а до нас дійшли тільки пізні й дуже змінені його редакції, так що оригінал доводиться відтворювати за давніми перекладами перськими, арабськими, монгольськими”.

Цікаво знати

“Панчатантра” стала відомою в Європі з XVIII ст. у зв’язку з поширенням інтересу до Індії та країн Сходу. Багато європейських письменників використовували у своїх творах казкові сюжети й образи цієї давньоіндійської пам’ятки. Відлуння “Панчатантри” можна простежити у творі “Райнеке-лис” Й. В. Гете, байках Ж. де Лафонтена, І. Крилова та ін.

Перевірте себе

1. Що таке “Панчатантра”!

2. Чому книга так називається? З яких частин вона складається?

3. Розкрийте повчальну мету “Панчатантри”.

4. Визначте алегорію в казці “Фарбований шакал”.

5. Розкрийте значення назви твору: пряме й переносне.

6. Які вади засуджуються у творі? Назвіть образи, які їх утілюють.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

ФАРБОВАНИЙ ШАКАЛ – ІНДІЙСЬКА НАРОДНА КАЗКА – НАРОДНА КАЗКА – КАЗКИ НАРОДІВ СВІТУ