ФАНТАЗІЯ – АРТЮР РЕМБО – ФРАНЦІЯ – ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ – посібник-хрестоматія

В кишені руки вклав, ішов собі бульваром,

Одягнений в самий лиш спогад про пальто,

Та вірний був тобі, о Музо, як ніхто,

I повний – о-ля-ля! – палким кохання жаром!

Хлопчак замріяний, я рими добирав,

А з дірки у штанах світило голе тіло,

I небо зоряне тихенько шелестіло –

Ген на Ведмедиці у корчмі я бував.

В осінні вечори сидів я край дороги,

Прислухавшись до зір, і крапельки вологи

На чолі відчував, немов хмільне пиття;

Між тіней-привидів складав я вірші щирі,

Коліном в груди вперсь і грав, немов на лірі,

На гумі, видертій з розбитого взуття.

(Переклад Юрія Покальчука)

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою. 1. Поясніть значення слів та виразів “альфа і омега”, “жмури”, “копати м’ячик”, “ленник”, “сокотіти”, “фертик”, “циганерія”. Математична компетентність. 2. Намалюйте в кольорах образи поезії “Голосівки”. 3. Складіть схеми: “Художні принципи символізму” або “Імпресіонізм у різних видах мистецтва” (1 за вибором). Компетентності в природничих науках і технологіях. 4. У поезії “Голосівки” ліричний герой вечеряє та ночує під осіннім небом і бачить у ньому сузір’я Великої Ведмедиці. Розкрийте символіку цього образу. Інформаційно-цифрова компетентність. 5. Зіставте появу голосних у “Голосівках” із тим, як вони розташовані у французькому алфавіті. Визначте, як автор змінив порядок, і поміркуйте, чому. Уміння вчитися. 6. Пригадайте, яке явище називають “синестезією”. Хто з видатних людей мав такі здібності? Ініціативність і підприємливість. 7. Спробуйте пояснити появу образу “котигорошка” у “Моїй циганерії”. Чим може бути мотивований вибір такого образу Василем Стусом? Соціальна та громадянська компетентності. 8. Поміркуйте, чим може вразити ваших сучасників поезія А. Рембо. Проведіть опитування серед однолітків і визначте, що вони помічають у першу чергу, коли читають чи слухають вірші автора. Обізнаність та самовираження у сфері культури. 9. Ознайомтеся з музичними творами видатних французьких композиторів-імпресіоністів Клода Дебюссі та Моріса Равеля. Спробуйте підібрати музичні ілюстрації до поезії Артюра Рембо.

Предметні компетентності

Знання. 10. До якого ліричного жанру належать вищенаведені поезії А. Рембо? У яку культурну епоху з’явився цей жанр? Назвіть найяскравіших митців, що писали поезію такого жанру. 11. Яких особливостей набуває цей жанр під впливом зміни естетичних засад літератури та мистецтва на межі ХІХ-ХХ ст.? Діяльність. 12. Проаналізуйте поезію “Голосівки”. Яким є провідний мотив цього твору? Цінності. 13. Знайдіть у наведених поезіях А. Рембо образи буденного життя, витлумачте їхню символічність. 14. Розкрийте естетичне значення образів-символів поета.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

ФАНТАЗІЯ – АРТЮР РЕМБО – ФРАНЦІЯ – ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ – посібник-хрестоматія