Фактори розміщення виробництва

У всьому світі розміщення різних галузей промисловості, транспорту, сільського господарства відбувається не випадково, а під впливом певних умов. Умови, які мають вплив на вибір місця для розвитку виробництва, називаються факторами розміщення виробництва.

Фактори розміщення продуктивних сил є сукупністю зовнішніх умов і ресурсів, правильне використання яких забезпечує найкращий результат при розвитку господарської діяльності та розміщення виробництв.

До найбільш важливих факторів розміщення виробництва відносять:

Сировинний – розміщення підприємств в безпосередній близькості від джерел сировини. Більшість фабрик і заводів будують біля великих водних об’єктів, родовищ корисних копалин. Завдяки цьому відбувається економія часу і фінансових витрат на транспортування великих обсягів вантажів, а вартість готової продукції буде істотно нижче. Сировинний фактор істотно впливає на розміщення підприємств з виробництва цементу, калійних добрив, лісоматеріалів, зі збагачення руд кольорових металів.

Багато родовища природних ресурсів майже повністю спустошені. Це призвело до того, що видобувні підприємства стали освоювати нові місця, найчастіше важкодоступні. Наприклад, в даний час видобуток нафти і газу відбувається в затоках і морях. Такі виробництва вимагають великих капіталовкладень і сильно забруднюють навколишнє середовище.

Паливний – цей фактор істотно впливає на розміщення підприємств, які у своїй роботі використовують велику кількість мінерального палива: мазуту, природного газу, вугілля. До таких галузей відноситься хімічна промисловість, чорна металургія, теплоенергетика.

Енергетичний – визначає розміщення виробництв, що використовують великі обсяги електроенергії. Такі виробництва називають енергоємними. До них відносяться підприємства з виготовлення паперу, хімічних волокон, легких кольорових металів. Розміщують їх поблизу від великих гідроелектростанцій.

Трудовий – впливає на розміщення виробництв, в яких задіяна велика кількість трудових ресурсів, в тому числі і фахівців високого рівня. Такі виробництва називаються трудомісткими. До них відноситься овочівництво, рисівник, виробництво персональних комп’ютерів і електронного обладнання, швейне виробництво. Такі підприємства розміщуються в густонаселених районах з дешевою робочою силою.

Споживчий – впливає на розміщення підприємств, що виробляють продукцію широкого споживання: одяг, взуття, продукти харчування, побутову техніку. Вони є практично у всіх великих населених пунктах.

Транспортний – цей фактор дуже важливий для галузей, чию продукцію потрібно поставляти в інші райони. Для зниження додаткових витрат на транспорт багато виробництв розміщуються поруч з великими транспортними вузлами.

Екологічний – роль цього фактора полягає в негативному впливі більшості хімічних виробництв на навколишнє середовище. Саме тому їх не можна розміщувати на території густонаселених районів. В іншому випадку до них застосовується більш жорсткі вимоги до очисних технологій.

Умови розміщення виробництва

Розміщення виробництва також залежить від таких зовнішніх умов як природне середовище, населення, база по наукового і технічного потенціалу, суспільно-історичні умови для розвитку конкретного виробництва.

Одним з найважливіших умов по розміщенню багатьох виробництв, зокрема, сільськогосподарської діяльності, є агрокліматичні показники. Природна родючість грунтів, водний режим території, специфіка клімату в багато визначають продуктивність подібних галузей господарства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Фактори розміщення виробництва