Еволюція Емми Боварі. Психологічні деталі. Об’єктивний стиль Г. Флобера – Франція – РОМАН ХІХ СТ

Мета – формувати компетентності: Предметні (знання особливостей перебігу літературного процесу ХІХ ст.; розуміння значення творчості Г. Флобера для розвитку романістики; розуміння філософсько-етичної проблематики, системи образів, психологічних деталей для розкриття ідейного задуму, значення образу Емми Боварі в однойменному романі Г. Флобера; розуміння причин трагедії головної героїні; уміння виокремлювати головне та другорядне в тексті; культуру мовлення; аналітичне мислення; естетичний смак); Ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; пізнавальну активність; комунікативну: навички спілкування в парі, колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; здоров’язбережну: розуміння цінності життя; загальнокультурну: свідоме ставлення до моральності; гуманістичний світогляд; читацькі інтереси).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Міжпредметні зв’язки: всесвітня історія, українська художня культура (мистецтво).

Основні терміни й поняття: об’єктивний стиль автора, психологічна деталь.

Обладнання: портрет Г. Флобера, тексти роману “Пані Боварі”, ілюстрації до нього, фрагменти екранізації твору (за вибором учителя), медіазасоби.

Емма Боварі – це я!

Г. Флобер

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Інтерактивний прийом “Одне слово про героя”

· Висловіть одне слово, що характеризує героя:

■ Шарль Боварі – … ;

■ Родольф Буланже – … ;

■ Леон Дюпюї – … ;

■ аптекар Оме – … ;

■ крамар Лере – … ;

■ кюре Бурнізьєн – … .

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Слово вчителя

– Ви пам’ятаєте, яку реакцію викликало перше оприлюднення роману Гюстава Флобера “Пані Боварі”. Банальну історію дружини-перелюбниці митець підніс до найвищого щабля правдивого аналітичного мистецтва, наповнивши її несподіваними, здавалося б, ідейно-філософською глибиною та естетичною значущістю. У викладі майстерного письменника-реаліста Емма Боварі, будучи героїнею буржуазного адюльтеру, постає як особистість трагічна та внутрішньо суперечлива, яка намагається у дещо дивний спосіб здолати ненависну вульгарність, але зрештою програє цю війну й помирає. розгляньмо образ ЕММИ Боварі докладніше.

2. Робота з епіграфом

· Поясніть своє розуміння епіграфа до уроку.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Аналіз образів героїв літературного твору

· Схарактеризуйте (усно) Емму Боварі.

Очікувана відповідь

Емма – дочка фермера. Свою героїню автор не наділив ані розумом, ані освітою, ані витонченим смаком. Коли їй виповнилося 13 років, батько віддав доньку до монастиря. Саме там під впливом бульварних романів сформувалася ідеальна мрія ЕММИ: у майбутньому на неї чекатимуть красиве життя й піднесене кохання. У реальному житті вона побачила довкола себе тільки нудьгу, сірість та порожнечу фермерського побуту. їй судилося жити у сонному Йонвілі, у середовищі ситих тілом і душею обивателів, із чоловіком, якого вона не кохала. Звісно, ідеал ЕММИ, її мрії й поривання у чомусь навіть смішні, але вона вкладала в них свою душу, вона справді страждала, по-своєму протестуючи проти життя “кольору плісняви”. Емма не могла втекти від прози життя, навіть основний мотив самогубства – брак грошей на красиве життя – остаточно розвіяв ілюзії про це життя та про саму героїню. розтрощено вщент уявлення про подружнє життя як романтичний політ душі, знищено мрії про ідеальне кохання, сподівання на хоча б “жалюгідне щастя” спаплюжено Родольфом, Леоном та Лере. Однаково скінчилися всі надії героїні, усі три історії її морально-духовного занепаду…

2. Евристична бесіда

· Як ставиться Емма до чоловіка?

· У чому причина її незадоволення чоловіком? (Вона полюбляє розкіш, красиві речі, блискучі прийоми, але все це неможливе через незначні статки її чоловіка. Вона знемагає від нудьги та мріє про галантних чоловіків. Емма прикидається, що кохає чоловіка, але насправді зневажає його, уважаючи негідним себе: не про такого чоловіка вона мріяла.)

· Яким є її чоловік насправді? (Чоловік Емми Шарль Боварі – сільський лікар. Він не дуже розумний, проте добрий. Чоловік кохає Емму й піклується про неї у міру своїх можливостей. Заради Емми він свариться, наприклад, зі своєю матір’ю, яка вважає Емму поганою господинею. Шарль скромний, боязкий, чесний, часто він не може постояти за себе, йому Тяжко дається кар’єра.)

· Як ставиться Емма до кохання чоловіка?

· Чому Емма до чоловіка й дочки ставиться досить прохолодно, віддаючи перевагу коханцям? (Перебуваючи в полоні ілюзій, Емма віддає перевагу своїм мріям, а не реальним людям.)

· Якими є наслідки розвитку її почуттів? (Для того щоб створювати ілюзію світу, який їй подобається, вона витрачає родинний статок, бреше чоловікові, позичає значні кошти у сторонніх, зрештою опиняється у боргах.)

· Чи варті коханці ЕММИ її почуттів? (Коханці Емми Родольф та Леон – різні люди. Родольф хитрий, пристрасний, розважливий. Леон спочатку романтичний, палкий. Але обидва коханця Емми згодом обирають спокійне й сите існування, а не любовні буревії. А коли репутацію Емми спаплюжено, і всі довкола вважають її марнотраткою та гулящою, обидва коханці відмовляються їй допомогти.)

· Автор жодного разу не висловив свого ставлення до героїні. як ви вважаєте, як ставиться Флобер до Емми? (Авторське ставлення неоднозначне. Занурена в трясовину обивательського буття, Емма прагне вирватися з неї. Вирватися силою кохання – єдиного почуття, що (в уяві героїні) може піднести її над обридлим світом. Тому вона, не замислюючись, приймає пропозицію Шарля стати його дружиною. Руйнування романтичних ілюзій починається з перших днів заміжжя героїні. Розчарувавшись у чоловікові, вона, немов у вир, кидається в обійми Родольфа. Потім, тяжко переживши зраду коханця, із новою надією та пристрастю віддається Леонові. Однак скрізь Емму спіткає жорстоке розчарування. Проте характер Емми новий, і автор, абсолютно вільний від вульгарності й безкомпромісний у протистоянні їй, ставиться до неї інакше, ніж до решти своїх романтичних героїв.)

· Як ви розцінюєте самогубство Емми? (Героїня вкорочує собі віку, навіть не замислюючись, як цю страшну подію переживатиме її родина, що станеться з її донькою Бертою. Смерть Емми не була найкращим виходом із ситуації, що склалася.)

· Чи засуджував автор Емму? (Флобер швидше співчував Еммі, ніж засуджував її. Прагнучи неупередженості, письменник виробив об’єктивний стиль оповіді.)

3. Узагальнення вчителя

– Читаючи роман, ми несподівано помічаємо: у ньому немає ліричних відступів та авторських коментарів. Дійсність показано з точки зору різних персонажів. Є натяки: наприклад, пісня жебрака символізує шлях і фінал морального падіння героїні. У Флобера дуже мало описів, переважає детальність змальовуваного. Ми не знайдемо розгорнутого опису зовнішності героїні: передано лише враження від неї Шарля, Леона, Родольфа. Авторське ставлення виявляється лише у добиранні характерних деталей і тонких відтінків слів. Для прозаїка принципово важливо не формулювати авторську позицію прямолінійно, адже читач має все осягнути й оцінити самотужки. І саме від читача залежить, співчуватиме він ЕММІ чи гнівно її засуджуватиме.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Аналіз образів героїв літературного твору

· Колективно складіть схему еволюції Емми Боварі.

Очікуваний результат

Еволюція Емми

Еволюція Емми Боварі. Психологічні деталі. Обєктивний стиль Г. Флобера   Франція   РОМАН ХІХ СТ

2. Сприйняття творів інших видів мистецтв

· Перегляньте фрагменти екранізації твору. Чи відповідають екранні образи вашим уявленням про літературних героїв?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом “Одне слово”

· Завершіть речення одним словом: “Моє ставлення до Емми Боварі…”.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Знайти відповідь (усно) на проблемне питання: “У чому полягає трагедія Емми Боварі?”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Еволюція Емми Боварі. Психологічні деталі. Об’єктивний стиль Г. Флобера – Франція – РОМАН ХІХ СТ