Евакуація населення

При загрозі та виникненні техногенної аварії чи катастрофи одним з основних заходів по екстреної захисту населення від вражаючих факторів надзвичайної ситуації є його евакуація з районів, в яких існує небезпека для життя і здоров’я людей.

Запам’ятайте!
Евакуація населення – це комплекс заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення із зон прогнозованих або виникли надзвичайних ситуацій та його тимчасове розміщення у заздалегідь підготовлених безпечних районах.

Навчання з евакуації дитячого закладу

Навчання з евакуації дитячого закладу:
зліва – школярі у ватно-марлевих пов’язках виходять по запасному виходу з “задимленої” школи; праворуч – учні спецкласах кадетів-рятувальників школи № 55 (Владивосток) відпрацьовують дії в умовах надзвичайної ситуації

Трагедія Беслана

Трагедія Беслана. Бійці спецназу надають допомогу заручникам, евакуйованим з-під обстрілу терористів. 3 вересня 2004

Кількість людей, що підлягають переміщенню в безпечну зону, визначається місцевими органами виконавчої влади з урахуванням рекомендацій органів ГОЧС, які виходять з конкретних умов обстановки, характеру і масштабів надзвичайної ситуації.

Евакуація часто здійснюється в комплексі з іншими заходами:

Укриттям людей в захисних спорудах;
використанням засобів індивідуального захисту;
медичної профілактики і протирадіаційних, протипожежних та інженерних робіт.
Особливості організації та проведення евакуації визначаються джерелом виникнення надзвичайної ситуації, вражаючими чинниками, чисельністю евакуйованого населення, часом і терміновістю виконання евакомеропріятій.

Тому види евакуації можуть визначатися за рядом ознак:

За видами небезпеки;
за способами евакуації;
по віддаленості безпечного району;
по тривалості проведення;
за часом початку проведення.
За видами небезпеки евакуація може проводитися:

Із зон хімічного і радіоактивного зараження (забруднення);
із зон можливих сильних руйнувань і катастрофічного затоплення.
За способами евакуації вона може проводитися різними видами транспорту, пішим порядком і комбінованим способом. При цьому комбінований спосіб дозволяє здійснити евакуацію із зон надзвичайних ситуацій в більш стислі терміни. При комбінованому способі максимально можливу кількість населення виводиться пішим порядком з одночасним вивезенням іншої його частини наявним транспортом. Транспортні засоби при комбінованому способі евакуації використовуються насамперед для вивозу дитячих установ, хворих, жінок з дітьми до 10 років, людей, які проживають у будинках престарілих.

За віддаленості безпечного району евакуація може бути:

Локальної (у межах міста, населеного пункту, району);
місцевої (у межах суб’єкта Російської Федерації, муніципального освіти);
регіональної (у межах федерального округу, який об’єднує кілька суб’єктів Російської Федерації);
державної (в межах Російської Федерації).
За тривалістю проведення евакуація може бути:

Тимчасовою, з поверненням на постійне місце проживання протягом декількох діб;
середньостроковій – до одного місяця;
тривалою – більше одного місяця.
Повремени початку проведення евакуація може бути:

Упреждающей (завчасної);
екстреної.
Упереджувальний (завчасна) евакуація населення із зон можливих надзвичайних ситуацій проводиться при отриманні достовірних даних про високу ймовірність виникнення аварії на потенційно небезпечних об’єктах. Підставою для проведення упреждающей евакуації є короткостроковий прогноз виникнення техногенної аварії на період від кількох десятків хвилин до декількох діб.

У разі виникнення надзвичайної ситуації з небезпечними вражаючими впливами проводиться екстрена (невідкладна) евакуація населення. Вивезення (висновок) населення із зони надзвичайної ситуації може здійснюватися при малому часу попередження і в умовах впливу на людей вражаючих факторів.

Екстрена евакуація населення також може проводитися у разі порушення нормальних умов життєзабезпечення населення, при якому виникає загроза життю і здоров’ю людей. Критерієм для прийняття рішення на проведення евакуації в даному випадку є перевищення часу, необхідного для відновлення нормальних умов життєзабезпечення людей, над часом, який населення може прожити за відсутності цих умов без шкоди для життя і здоров’я.

Залежно від масштабів поширення надзвичайної ситуації та характеру небезпеки її наслідків може проводитися загальна евакуація або часткова.

Загальна евакуація передбачає вивід (вивіз) всіх категорій населення із зони надзвичайної ситуації. Часткова евакуація здійснюється при необхідності виведення з зони надзвичайної ситуації непрацездатного населення, дітей дошкільного віку, учнів шкіл та освітніх установ початкової професійної освіти.

Увага!
Евакуація населення із зон надзвичайної ситуації техногенного характеру та його тимчасове розміщення в безпечних районах залишаються одним з основних способів зниження масштабів людських втрат і розмірів шкоди економіці країни.

Способи евакуації і терміни її проведення залежать від масштабів надзвичайної ситуації, чисельності населення, що залишилося в небезпечній зоні, наявності транспорту та інших місцевих умов.

Рішення про необхідність проведення евакуації населення, а також відповідальність за реальність її планування, якість організації та здійснення евакуаційних заходів лежать на керівниках органів виконавчої влади суб’єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування, на території яких можливе виникнення надзвичайної ситуації.

Розміщення евакуйованого населення

Розміщення евакуйованого населення: вгорі – в наметовому містечку; в центрі – на турбазі; внизу – в пансіонаті

Розміщення евакуйованого населення виробляється в безпечних районах до особливого розпорядження залежно від обстановки. Для короткочасного розміщення передбачається використання будівель і приміщень громадських установ і закладів (клубів, пансіонатів, будинків відпочинку, туристичних баз). У літній час можливе короткочасне розміщення евакуйованого населення в наметових містечках.

За даними МНС Росії в даний час зусилля посадових осіб та органів управління РСЧС спрямовані на подальше вдосконалення якості планування евакомеропріятій та підвищення рівня професійної підготовки фахівців евакоорганов. Вирішуються проблеми забезпечення евакомеропріятій транспортними засобами, здійснюються заходи вдосконалення системи життєзабезпечення населення, евакуйованого з прогнозованих зон ураження. Вирішуються питання, пов’язані з визначенням місць розміщення евакуйованих, забезпеченням їх продовольством, водою, предметами першої необхідності, медикаментами.

За твердженням МНС Росії, мінімально необхідні запаси коштів, необхідні для першочергового життєзабезпечення евакуйованих, повсюдно створені і спланований порядок щодо їх заповненню і освіження.

Відзначимо, що, незважаючи на всі заходи, які проводяться в країні по забезпеченню евакомеропріятій, кожна людина певною мірою повинен бути готовий до цього і в особистому плані. До проведення евакуації необхідно готуватися завчасно, причому, краще бути готовим до найскладнішого її варіанту – екстреної евакуації. В умовах екстреної евакуації часу для зборів буде дуже мало, що може призвести у непідготовленої людини до виникнення поспіху і паніки. Фахівці радять заздалегідь підготуватися і зберігати в певному місці все необхідне, що потрібно при евакуації.

Документи, гроші, цінності повинні зберігатися в певному постійному місці, щоб їх було можна швидко забрати з собою. Особисті речі, засоби індивідуального захисту, одяг і білизну для тривалого перебування в безпечній зоні бажано зберігати в рюкзаку, вага його повинен бути не більше того, що може забрати людина при пішому пересуванні. Необхідно завжди мати готовий пакет з продуктами на 2-3 доби. Всі речі, продукти і засоби індивідуального захисту повинні розміщуватися так, щоб вам не потрібно багато часу взяти їх і підготуватися до екстреної евакуації.

Питання

Коли і для яких цілей проводиться евакуація населення із зони надзвичайної ситуації?
Які існують види евакуації?
У яких випадках проводиться екстрена евакуація? Перерахуйте її особливості.
Хто приймає рішення на проведення евакуації населення з району надзвичайної ситуації?
Як підготуватися на випадок виникнення необхідності евакуюватися з району проживання?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Евакуація населення