Етичні, психологічні переживання особистості у час вибору – наскрізна ідея драми. Елементи автобіографізму у творі – НЕОРОМАНТИЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ, ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Мета: проаналізувати етичні, психологічні переживання Кассандри у час вибору, довести, що вони – наскрізна тема твору, визначити автобіографічні елементи твору; розвивати навички аналізу тексту твору, бачити причинно-наслідкові зв’язки, збагачувати словниковий запас учнів за рахунок введення нових термінів, розвивати навички виразного читання; виховувати відповідальність за свій вибір і його наслідки.

Теорія літератури: драматична поема, конфлікт (повторення).

Обладнання: текст твору, матеріали, знайдені вдома.

Тип уроку: комбінований.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Слово вчителя

Сподіваюся, що ви вже зрозуміли, наскільки трагічним є складний образ героїні “Кассандри”. Сьогодні ми спробуємо зрозуміти, що трагедія не тільки у подіях, які доводять до загибелі героїв. Що ж саме надає такого трагедійного звучання образу Кассандри?

IІI. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Заслуховування сенканів, складених учнями

2. Самодиктант “Риси трагедійного образу”

Самотність, конфлікт з оточенням, непорозуміння з близькими, внутрішній конфлікт тощо.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Повідомлення учнів про автобіографічні елементи у творі

Повідомлення 1. Вплив громадсько-політичного життя і філософських процесів кінця ХІХ – початку ХХ ст. на вибір проблематики твору і характеристику образів

“Касандра” – безперечно філософський твір, в якому відчуваються ідеї популярних у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. філософських течій – інтуїтивізму і прагматизму, корені яких Леся Українка бачила в античній філософії і художній літературі. Цим, зокрема, пояснюється звернення до образу античної міфології. Письменниця вносить у поему свій погляд на проблеми історичної долі України та сучасної політичної боротьби, свою громадянську позицію: вона розвінчує бездіяльність і пасивне споглядання, прагматизм, викриває зрадників народу і батьківщини, хоча у сюжеті трагедії немає ситуацій і сцен, які б безпосередньо випливали з сучасного Лесі Українці громадсько-політичного життя.

Леся Українка писала у листі до Ольги Кобилянської про Кассандру, в образі якої здобули критичне художнє втілення принципи інтуїтивізму: “…вона все провидить, вона все знає, але не холодним знанням філософа, тільки інтуїцією людини, що все спостерігає несвідомо і безпосередньо…, не розумом, а почуттям”. Отже, у цьому образі Леся Українка показала обмеженість і безсилість інтуїтивних поглядів на життєві події.

Довідка

Прагматизм – доктрина або, скоріше, світогляд, що ставить усе знання і правду у пряме відношення до життя та дії; прагматизм судить про значення ідей, суджень, гіпотез, теорій і систем відповідно до їхньої здатності задовольнити людські потреби та інтереси у соціальний спосіб.

Прагматик – послідовник, прихильник прагматизму як філософської системи. У побутовому сенсі це людина, яка все робить тільки з точки зору доцільності, вигоди та якій не притаманні бездумні витівки.

Інтуїтивізм – філософський напрям, що грунтується на розумінні інтуїції як способу розвитку біологічного життя, прагне подолати обмеженість механістичного тлумачення світу та логіко-дискурсивного пізнання.

Повідомлення 2. Читацький досвід Лесі Українки

В основі “Кассандри” лежать особисті почуття й переживання поетеси, її власний досвід читача. Той факт, що письменниці вдалося створити оригінальний образ Касандри, свідчить про те, що їй гарно знайомі твори Гомера, Есхіла та Евріпіда, Вергілія, Ф. Шиллера, В. Шекспіра, Я. Полонського, в яких діючою особою є Кассандра.

Повідомлення 3. Конфлікти з родиною та оточенням через політичні погляди

Звернення Лесі Українки до образу Кассандри пов’язано також зі становищем письменниці у родині. У листі до М. Павлика у квітні 1903 року вона писала: “Взагалі сей рік для мене критичний, я знову стою на роздоріжжі, як колись у дня першої молодості, багато приходиться рішати, міркувати і влагоджувати єдино власною думкою і силою, часто не тільки без жодної помочі, але й ще при чималій опозиції з боку тих, хто, що, здавалось би, не повинні бути в такій опозиції”. Дійсно, поетесі доводилося вступати в суперечки з матір’ю, яка не підтримувала марксистські ідеї, неприхильно ставилася до соціал-демократичного оточення доньки.

Письменниця часто вступала у гострі суперечки з галицькими соціал-демократами за методи і етику партійної боротьби. Леся бачила, що її твори не завжди знаходили відгук серед української інтелігенції, яка обмежувала завдання літератури лише потребами села.

Повідомлення 4. Сумніви письменниці щодо Ті громадського покликання і дієвості слова

Сумніви письменниці щодо її громадського покликання і дієвості слова виникають у період з 1902 по 1904 роки. Бажання стати борцем за визволення народу вступає в конфлікт зі станом здоров’я. бажання жити і боротися на рідній землі – з необхідністю лікування за кордоном. Інколи Леся Українка ладна була забути про свій поетичний дар і віддатися професійній революційній діяльності. Але друзі переконали письменницю, що її зброя – слово.

2. Слово вчителя

З того, що ми почули, можна вже зробити висновок, що поема “Кассандра” створювалася поетесою у психологічному стані, подібному до стану Кассандри – у суперечностях, у спорах з власним “я”, переживаннях, пов’язаних з вибором і життєвого шляху, і громадської позиції, у суперечках з близькою людиною. Недарма наскрізною ідеєю драми стали етичні, психологічні переживання особистості у час вибору.

Ми проаналізуємо декілька епізодів твору, щоб довести наявність у ньому автобіографічних елементів і прослідкувати за переживаннями героїні під час вибору.

3. Евристична бесіда

Ø Яка людина із сім’ї Кассандри є її ідейним супротивником? (Гелен – другий брат Кассандри)

Ø У чому трагізм становища Кассандри? (Кассандра говорить правду, але ніхто їй не вірить. Вона пророкує трагедії: загибель Трої, руїну дому Пріама тощо, і за це її ненавидять. Вона каже правду, але не таку, яку хочеться чути людям. Вони думають, що Кассандра сама притягує нещастя. Трагедія віщунки в тому, що вона вже й сама боїться свого дару і сумнівається, бо не впевнена, чи її пророцтва залежать від подій, чи навпаки. Отже, страшнішими за все є її власні сумніви)

Ø Хто, на ваш погляд, є носієм ідеї прагматизму? (Образ Гелена – другого брата Кассандри, віщуна і жреця. У розділах VI і VII відбувається ідейний поєдинок між справжньою пророчицею Кассандрою і лицеміром, прагматиком Геленом. Для Гелена не існує філософських категорій правди й істини, яких постійно дошукується Кассандра. Він проголошує свої судження залежно від обставин і потреб: “Що правда? Що неправда? Ту брехню, що справдиться, всі правдою звуть”. Гелен бореться з правдою, якщо вона не несе йому користі, суперечить його прагненням. Корисність – основний критерій істини з погляду прагматизму. Тому Гелен тільки віщує. Коли Кассандра запитує: “Як же ти віщуєш? Що кажеш людям?” Гелен відповідає: “Те, що треба, сестро, те, що корисно, або що почесно”. Такий основний принцип прагматизму)

Ø Прочитайте уривок з твору. Сформулюйте причину трагічності образу героїні.

Нема Кассандрі зброї! Тільки слово

Та й те в зневазі, у погорді людській.

О, знали ви, боги, чим покарати!

Пророчий дар дали безсилій жінці!

Якби могла я збройною рукою

Все доказати, що казати мушу,

Не та була б ціна й повага слову,

Проклятому від заздрісних богів…

…І як я смію їм казать: борітесь,

Коли сама для боротьби як жертва?

(Трагедія Кассандри у тому, що її зброя – слово – не працює. Вона змушена бути лише свідком і пасивною жертвою подій. Це і є однією з найвагоміших причин її сумнівів і вагань.)

4. Хвилинка акторської майстерності

Виразне читання або інсценування епізоду із розділу 7 від слів Гелена: “Ось маєш меч!” до слів того ж персонажа: “Елліне, ти вільний, бо не хотять боги твоєї смерті”.

5. Аналіз епізоду

Ø Хто такий Сінон?

Ø Чого вимагають від Кассандри брати?

Ø Як брати пояснюють вибір Кассандри у якості ката для Сінона?

Ø У чому вони її звинувачують?

Ø Чому Кассандра втрачає свідомість під кінець розмови із Сіноном?

Ø Чи можна вважати це моральною слабкістю віщунки?

Ø Випишіть з тексту звернення Сінона до Кассандри. (Пророчице, богорівна, всевидюща, царівна)

Ø Порівняйте ставлення полоненого до неї з її емоціями під час розмови з ним. (Збентежена, хоче запанувати над власним зрушенням, стурбована, говорить напружено, з розпучливим поривом здіймав вгору меч над Сіноном, але рука їй затремтіла, і вона повагом спускає меч, не зачепивши Сінона, меч випадає їй з рук, хитається і падає на руки Геленові.) Чи відповідає її емоційний стан тим характеристикам, які дає їй полонений? Спробуйте пояснити цю невідповідність.

Ø Доведіть, що причина переживань Кассандри – етичні міркування.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Робота над проблемними питаннями

Ø У чому причини внутрішнього конфлікту героїні?

Ø Які причини конфлікту Кассандри з оточенням? (Згадайте самодиктант, створений на початку уроку. Використайте його для формулювання відповіді на проблемні питання)

Ø Чи є зв’язок між учинками й емоціями героїні та вчинками й емоціями авторки поеми?

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Ø Що ви можете додати до характеристики причин трагічності образу Кассандри?

Ø Як би діяли на її місці ви?

Ø Як ви гадаєте, вміння передбачати майбутнє – нагорода чи покарання? Обгрунтуйте свою думку, спираючись на текст твору “Кассандра”.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал уроку.

2. Випереджувальне завдання. Підготувати повідомлення: “Зв’язок “Лісової пісні” із західноєвропейською драмою М. Метерлінка і Г. Гауптмана”, “Лісова пісня” Лесі Українки та “Затоплений дзвін” Г. Гауптмана. Знайти спільне і відмінне в образах Кассандри та Гамлета.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Етичні, психологічні переживання особистості у час вибору – наскрізна ідея драми. Елементи автобіографізму у творі – НЕОРОМАНТИЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ, ЛЕСІ УКРАЇНКИ