Етапи розвитку культури Стародавньої Греції та Риму

Традиційно дослідники виділяють такі періоди в історії культури стародавньої Греції:

1 – егейський період, представлений крито-мікенською, кікладською культу-

Рами (III-II тис. до н. е.);

2 – гомерівський період, що в літературі ще називають часом “темних віків ” (XII-VIII ст. до н. е.);

3 – архаїчний (VIII-VI ст. до н. е.);

4 – класичний період – своєрідне акме (вершина) розвитку культури (кінець

VI-середина IV ст. до н. е.);

5 – елліністичний період (середина IV-II ст. до н. е., тобто до втрати державної незалежності).

У літературі, присвяченій історії римської культури, виділяють три періоди її розвитку:

1. Ранній (або царський) період тривав з X по VI ст. до н. е. У ньому виділяють дві епохи:

– етруську, коли Римом правили царі, що мали етруське походження,

– суто царську.

2. Період римської республіки. У ньому виділяють три епохи (кін. VI ст. до н. е.-31 р. до н. е.):

– ранню республіку (кін. VI ст. до н. е.-265 р. до н. е.);

– епоху великих завоювань (265-130 pp. до н. е.);

– епоху громадянських воєн (133-31 pp. до н. е.).

3. Імператорський період, у якому виділяють дві епохи (31 р. до н. е.-476 р. н. е.):

– епоху ранньої імперії, так званого принципату (31 р. до н. е.-ІІ ст. н. е.);

– епоху пізньої імперії (III СТ.-476 p.).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Етапи розвитку культури Стародавньої Греції та Риму