Епоха Відродження в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні риси ренесансної культури і літератури

Мета: розкрити особливості епохи Відродження та її значення для європейської і світової культури; познайомити учнів із особливостями літератури, архітектури, живопису доби; підготувати учнів до сприйняття творів представників цієї епохи; розвивати навички узагальнення та систематизування вивченого матеріалу; сприяти виявленню зацікавленості спадщиною Ренесансу; виховувати моральні якості особистості

Обладнання: комп’‎ютерна презентація, репродукції картин майстрів Відродження, образон.

Перебіг уроку

I. Актуалізація опорних знань учнів. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. В історії людської цивілізації є епохи, що спалахують, мов зорі, і вже ніколи не згасають, посилаючи нащадкам яскраве світло. Такою яскравою зіркою в історії світової літератури стала епоха Відродження. Це була доба сміливих мореплавців і шукачів пригод, які відкривали невідомі землі, час релігійних війн, епоха нового покоління вчених. Доба Відродження вражає нестримним злетом фантазії, величним піднесенням духу, вірою у творчі можливості людини. Чотири століття відмежовують її від сьогодення, але ні на мить не дають права забути нам, що така епоха була, що вона дала нам Сікстинську Мадонну і Мону Лізу, Рафаеля і Мікеланджело, Тіціана і Дюрера, Джорджоне і Леонардо да Вінчі, Лауру і Біатріче. Титанів світової слави подарувало нам Відродження!

II. Оголошення теми і мети уроку.

Учитель. Сьогодні ми з вами, як ви вже здогадалися, будемо вивчати нову літературну епоху, а саме – епоху Відродження. Наш урок сьогодні має форму інтегрованого уроку. Інтегрований урок означає об’‎єднаний з декількох тем, предметів або видів діяльності навколо однієї теми. Сьогодні, на уроці ми маємо експертів з історії та культурології. Саме вони допоможуть нам у вивченні нової теми та дадуть необхідну та дуже цікаву інформацію.

ІІІ. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.

Робота з образоном.

Епоха Відродження в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні риси ренесансної культури і літератури

Учитель. Зоряна ніч заворожує та надихає. Із завмиранням серця розглядаємо ми різні за яскравістю і кольором високі зорі, які немов нагадують нам, що наша душа – небесного походження. Спробуйте відшукати внутрішнім поглядом у нічній блакиті чудовий міст, що немов вибудуваний із великих сяючих зірок. Цей зоряний міст буде для нас образом епохи Відродження, а кожна зірка на ньому символізуватиме геніїв-митців. Адже епоха Відродження була справжнім зоряним часом, коли народжувались не просто талоновиті в різних сферах люди, а титани духу, яким було все під силу.

Відродження – могутній європейський культурний рух, у ході якого виникла нова культура, звернена до прагнень і вищих можливостей людини, а також нова система національних літератур, нова філософія і наука, небувалого розквіту досягло мистецтво.

Словникова робота

Відродження або Ренесанс – могутній ідеологічний та культурний рух, зумовлений переходом суспільства до нової соціально-економічної формації.

Експерт з історії

Пригадаємо найважливіші історичні події із курсу історії 13-15 століть. (Початок 13 ст. означився розгромом Константинополя хрестоносцями, середина – відновленням Візантійскої імперії, а кінець – остаточною втратою хрестоносцями володінь на Сході; у 1265 – в Англії вперше зібрався парламент, який обмежував владу короля; 1337-1453-роки Столітньої війни; 1347-1351- час епідемії “Чорної смерті” (чуми); 1376-1417-роки великого розколу католицької церкви; 1453- відбулося падіння Константинополя, загибель Візантії; 1455-1485- роки війни Пурпурової і білою троянд.

Учитель. У середині 14 ст. епідемія чуми знищила майже третину населення Європи. “Чорна смерть” сіяла паніку в пустих селах, серед занедбаних ланів відчувалося лише очікування найгіршого. Одним із наслідків стала спроба повернутися до панщини, залежності від сеньйора. Королівські чиновники вимагали податків, забирали останні гроші. У 1337 році розпочалася тривала війна між Англією та Францією за французькі землі. Ця війна увійшла в історію під назвою “Столітня” бо йшла вона з короткими перервами понад сто років. У Франції та Англії розпочалися селянські повстання (Жакерія, повстання Вота Тайлера). На кінець 15 ст. Англія та Франція завершувала “збирання” земель, тобто здійснювала об’‎єднання та централізацію держав. Однак в Італії та Німеччині нічого подібного не відбувалося. В Німеччині імператор не мав реальної влади над численними князівствами та вільними містами. А італійські Г енуя, Флоренція, Венеція були окремими містами-державами.

Творче завдання. Робота в групах.

– За влучним висловом англійського філософа Френсіса Бекона, “вигляд і стан цілого світу” змінили три великих винаходи: компас, порох і друкарство. Спираючись на знання із загальної історії обгрунтуйте цю тезу.

Ренесанс відомий в історії як період активного освоєння навколишнього світу. Символічним утіленням найважливіших напрямків цього процесу є три винаходи того часу – компас, порох і друкарський верстат.

Компас символізує Великі географічні відкриття, що суттєво розширили уявлення європейців про природу та будову Землі. Порох – своєрідна емблема прагнення завоювати нові території. Друкарський верстат – символ доби, за якої книга спростила й прискорила процес поширення знань.

Винайдення інших механічних приладів – мікроскопа й телескопа – у буквальному розумінні розширило поле зору людини: озброєний ними вчений Галілео Галілей зміг “побачити” і анатомію комахи, і будову Сонячної системи. Саме за доби Відродження виникла наукова теорія, згідно з якою Земля та інші планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця. Її автором був Миколай Коперник. Працюючи у визначеному ним напрямку, філософ Джордано Бруно виступив з теорією нескінченності Всесвіту й незліченності світів. Ця та інші ідеї докорінно змінювали світорозуміння європейців. Винайдення й удосконалення механічних приладів, посилений інтерес до природничих наук, далекі подорожі відображали прагнення ренесансної людини самостійно пізнавати світ.

Учитель. Величезну роль у становленні і розвитку Відродження відіграла античність. Звідси і назва доби: “відродження” у вузькому сенсі означає відродження культури античності, вивчення її пам’‎яток. Античність сприймалася як найвищий авторитет, ідеал людської культури. З неї черпали сюжети, образи митці та мислителі Нового часу. У більш широкому сенсі термін “відродження” можна трактувати як прояв інтересу до родини, відкриття людської природи, взаємин людини і світу. Синонімом Відродженню є Ренесанс (розквіт).

Історична та культурна епоха Відродження починається в XIV столітті в Італії, на батьківщині античності, і завершується в XVII столітті, поширившись на території всієї Європи, але набуває в кожній країні свій національний характер. Вона поділяється на:

– Раннє Відродження – XIV-XV ст.

– Високе Відродження – кінець XV ст – перша половина XVI ст.

– Пізнє Відродження – друга половина XVI ст. – перші десятиліття XVII ст.

Подивимося, що є опорами зоряного мосту епохи Відродження – які причини появи нової культури. Цими опорами є розвиток міст та міського населення, винахід друкарства Гутенберном у 1440-х роках, поява світських шкіл, виникнення інтелігенції, розвиток природничих наук і технічних знань, великі географічні відкриття і як наслідок – розширення уявлення про масштаби землі і Всесвіту.

Чудова і зухвала сама мета – обійняти думкою цілий Всесвіт. Філософи схилялися перед розумом людини і його творчою міццю. Вони були впевнені в тому, що людський розум здатний осмислити, зрозуміти, розгадати світобудову, створити в своїй уяві повну картину світу, знайти модель ідеального суспільства.

Духовною основою епохи Відродження є гуманізм – світогляд, у центрі якого знаходиться ідея людини як вищої цінності. Культурних діячів цього періоду відповідно називають гуманістами. Гуманісти поставили перед собою грандіозне завдання: пояснити людині, хто вона, якою вона повинна стати, який є навколишній світ і яким він може стати завдяки людині. У добу Відродження відбувається відкриття світу і людини. Предтечею Відродження і європейського гуманізму вважається великий поет Середньовіччя Данте Аліг’‎єрі.

Ренесанс запропонував уявлення про гармонійно організований світ з людиною у центрі. Влучною ілюстрацією цієї ідеї виступив філософський малюнок Леонардо да Вінчі “Вітрувіанська людина”. На малюнку зображено оголеного чоловіка, тіло якого вписане в коло (символ духовної сфери) і квадрат (матеріальний символ). Зробивши акцент на гармонійних пропорціях людини, да Вінчі, як справжній гуманіст, помістив її в центр Всесвіту.

Гуманізм став вираженням нового світосприйняття, нового розуміння сутності людини, яке розвивало ідеї права людини на земні радощі й інтелектуальний розвиток, на задоволення чуттєвих і духовних запитів, на земну, прижиттєву славу. Проголосивши людину вільною, гуманісти боролися з усім тим, що цю волю обмежувало, за духовне розкріпачення особистості.

Основні філософські ідеї епохи Відродження:

– безмежна віра в людину, її силу, енергію, волю;

– утвердження гідності людини, оспівування її краси, величезних можливостей людського розуму, волі, творчого потенціалу;

– плекання ідеалу гармонійного і всебічного розвитку людини.

Ці принципи є гуманістичними, тобто вони утверджують людину. Виникає новий культурний ідеал – “універсальна людина”, яка реалізує себе в різних сферах діяльності.

Учитель. Відчуйте таїнство зоряної ночі. Тиша, спокій, гармонія. Між небом і землею світиться повітря. Епоха Ренесансу оспівує гармонію. Людина епохи Відродження відчуває єдність з природою. Природа тепер розглядається як гармонійний світ божественної благодаті. Відкидається ідея гріховності людини і її тіла, що панувала в Середньовіччі. Тепер, як і в античності, краса людського тіла оспівується, художники і письменники повертаються до ідеї гармонії духовного і тілесного в людині. Розкріпаченню і розвитку особистості за часів Середньовіччя заважали церковні догми. Нова, ренесансна людина подібна до Бога, вона є творцем своєї долі і єдиної долі людства. Культура Відродження має світський, а не релігійний характер, але не пориває з вірою в Бога. Любов до латини як до універсальної мови гуманістичної вченості існує поряд зі стилістичним вдосконаленням національних, народних мов.

Експерт з культурології

Культура Відродження склалася в численних розвинутих місцях Італії – саме там античні традиції були найбільш міцними. Римська імперія зосередилася на кращому: свобода наукових диспутів, розмаїття філософських шкіл, чиста, неспотворена мова. Так утвердилася підходяща назва для часу їх життя – Відродження. Ренесанс охоплював різні галузі культури, але найяскравіше виявився в архітектурі, живописі, літературі та філософії.

В основі культури Відродження лежав гуманізм. У ті часи це значило все те, що допомагає вивчити людину. Потрібні нові науки, що змогли б виявити істину про людину, такими науками, на їхню думку, були ті, що пов’‎язані зі словом та мовою. Від гуманістів вимагали знання латини та грецької мова, літератури, поезії, античного ораторського мистецтва. Гуманізм переконує людину, що вона сама творить власну долю. Людина повинна наполегливо, цілеспрямовано йти до поставленої мети. І ця мета конкретна

– особисте щастя, отримання нових знань, зростання по службі.

Центром раннього італійського Відродження була Флоренція – батьківщина великих поетів, письменників, скульпторів, архітекторів. Італійська література була створена генієм Данте Алігєрі, Франческо Петрарки, Джованіні Бокачо.

Англійське Відродження розпочалося пізніше, але було плідне та жваве. Вільям Шекспір – одна з найвеличніших постатей цієї доби.

Учитель. Для доби Відродження мистецтво слова було найважливішим, тому що слово розумілося як вищий прояв людської природи. Культура цієї епохи і почалася, власне, з проголошення літератури царицею всіх наук і мистецтв. Художня творчість стає засобом вироблення і поширення ренесансних ідеалів, уславлює нову людину – гармонійну, вільну, сміливу, творчу, всебічно розвинену особистість. Ренесансний літературний герой має особисті думки, часто кидає виклик загальноприйнятим нормам і законам моралі, він захоплює читача своїми чеснотами, активною творчою діяльністю, людяністю, життєрадісністю. Такими є герої Шекспіра, Рабле, Сервантеса.

Основними ідеями літератури Відродження є:

– ідея національного мистецтва, опора на народну літературну традицію;

– світський характер літератури;

– поетизація людини, утвердження позитивних ідеалів;

– пристрасний інтерес до реального світу;

– пошук нових форм і стилів.

Найбільш яскраві зірки в нашому зоряному мості немов оточені сяючим мерехтливим ореолом і випромінюють стільки світла, що нагадують маленькі сонця. Вони мають власні імена, це видатні генії-митці, велетні епохи Відродження: скульптор Донателло, художники Сандро Ботічеллі, Мікеланджело Буонаротті, Рафаель Санті, Тиціан, художник і інженер Леонардо да Вінчі; письменники-титани, Франческо Петрарка, Лопе де Вега, Франсуа Рабле, Вільям Шекспір, Мігель де Сервантес. Їх твори й до сьогодні зберігають значення неперевершеного взірця.

Немає нічого вищого за зоряне небо, на яке дивимось із захопленням і трепетом перед незбагненністю Всесвіту. Так і епоха Відродження – це зоряна вершина, яка сформувала нову духовність, створила багато шедеврів мистецтва, виплекала прекрасні ідеали.

Перегляд відео “Культура епохи Відродження”.

Аналітична робота з картинами-шедеврами епохи Відродження (“Мона Ліза”, “Сікстинська мадонна”).

1. Погляньте на картину. Хто її автор? Яка її назва?

2. Яке враження справила на вас картина? Чим саме?

3. Які образи (образ) знаходяться в центрі полотна?

4. Яка роль відводиться образу людини у цьому витворі ренесансного художника?

5. Які кольори й чому використані?

6. Доведіть, що погляд на образ людини відповідає ідеалам гуманізму.

Порівняльна таблиця епох Середньовіччя та Відродження

Середні віки

Відродження

Бог – центр Всесвіту

Людина – центр Всесвіту

Світ не пізнаний і жахливий

Світ гармонійний і прекрасний

Справжнє життя на небі

Справжнє життя на землі

Релігійний характер культури

Світський характер культури

Складність форм у мистецтві

У мистецтві простота і гармонійність стилю

IV. Рефлексія (фронтальна бесіда)

– Що таке Відродження?

– В якій країні розпочався рух Відродження?

– Які галузі розвивалися найкраще?

– Що таке гуманізм?

– Назвіть основні етапи розвитку Ренесансу.

– Чому, по-вашому, добу європейського Відродження називають оптимістичною добою? (Завдяки ідеалам гуманізму, вірі в перемогу розуму й добра.)

– Назвіть найвидатніших гуманістів Відродження. Як ідеї і як саме вони пропагували?

– Поясніть причини зміни релігійного світобачення на світське? Чому відбулася Реформація католицької церкви?

– Чому саме Італію вважають батьківщиною Відродження у Західній Європі?

V. Домашнє завдання.

1. Опрацювати конспект.

2. Опрацювати с. 168-172.

3. Підготувати повідомлення (презентацію, кросенс) про життєвий і творчий шлях Ф. Петрарки*

4. Індивідуальне завдання: створити свій опорний образ-символ епохи Відродження і зобразити його за допомогою будь-якого жанру (малюнок, ліплення, аплікація, колаж).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Епоха Відродження в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні риси ренесансної культури і літератури